Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γραφείο test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Γραφείο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

καπέκλα =

yǐ zi
椅子

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ
电话号码

dǎng àn guì
档案柜
τηλεφωνικός κατάλογος =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bǐ jì běn
笔记本

dǎng àn guì
档案柜

bàn gōng shì
办公室
συνδετήρας =

dǎng àn guì
档案柜

huí xíng zhēn
回形针

zhǐ zhāng
纸张

dǎng àn guì
档案柜
ξύστρα =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

xìn fēng
信封

dǎng àn guì
档案柜

chōu tì
抽屉
συρταρι =

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本
θρανιο =

zhǐ zhāng
纸张

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌

yǐ zi
椅子
πίνακας =

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦

hēi bǎn cā
黑板擦

hēi bǎn
黑板
σημειωματάριο =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦
πένα =

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉
αρχειοθήκη =

chōu tì
抽屉

bàn gōng shì
办公室

dìng shū jī
订书机

dǎng àn guì
档案柜
τηλέφωνο =

bàn gōng zhuō
办公桌

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针
γόμα πινάκων =

bàn gōng zhuō
办公桌

yǐ zi
椅子

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦
γομολάστιχα =

yǐ zi
椅子

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

dǎng àn guì
档案柜
αριθμός τηλεφώνου =

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码
φάκελος =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔

gāng bǐ
钢笔
χαρτί =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

huí xíng zhēn
回形针

dǎng àn guì
档案柜

zhǐ zhāng
纸张
ηλεκτρονικός υπολογιστής =

bàn gōng shì
办公室

diàn nǎo
电脑

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦
μπλοκ =

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn cā
黑板擦

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本
γραφείο =

jì shì běn
记事本

xiàng pí
橡皮

xìn fēng
信封

bàn gōng shì
办公室
μολύβι =

hēi bǎn
黑板

huí xíng zhēn
回形针

diàn nǎo
电脑

qiān bǐ
铅笔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles