Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γραφείο test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Γραφείο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

συρραπτικό =

dǎng àn guì
档案柜

dǎng àn guì
档案柜

huí xíng zhēn
回形针

dìng shū jī
订书机
καπέκλα =

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本
τηλέφωνο =

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà
电话

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
θρανιο =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà
电话

bàn gōng zhuō
办公桌
τηλεφωνικός κατάλογος =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针
φάκελος =

diàn nǎo
电脑

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本
συνδετήρας =

xiàng pí
橡皮

dìng shū jī
订书机

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室
ξύστρα =

bàn gōng shì
办公室

dìng shū jī
订书机

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

chōu tì
抽屉
αριθμός τηλεφώνου =

diàn huà hào mǎ
电话号码

zhǐ zhāng
纸张

yǐ zi
椅子

yǐ zi
椅子
πίνακας =

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn
黑板
σημειωματάριο =

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮
συρταρι =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

xìn fēng
信封

diàn huà
电话
ηλεκτρονικός υπολογιστής =

xìn fēng
信封

hēi bǎn cā
黑板擦

yǐ zi
椅子

diàn nǎo
电脑
αρχειοθήκη =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

dǎng àn guì
档案柜

dìng shū jī
订书机

bàn gōng zhuō
办公桌
μολύβι =

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn cā
黑板擦

dǎng àn guì
档案柜

zhǐ zhāng
纸张
γραφείο =

zhǐ zhāng
纸张

yǐ zi
椅子

yǐ zi
椅子

bàn gōng shì
办公室
μπλοκ =

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑
πένα =

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔

xìn fēng
信封

hēi bǎn
黑板
γομολάστιχα =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮
χαρτί =

qiān bǐ
铅笔

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles