Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θηλαστικά test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Θηλαστικά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σκίουρος =

cāngshǔ
仓鼠

sōngshǔ
松鼠


鹿

yǒu dài dòngwù
有袋动物
κητώδη =

shǔ

cāngshǔ
仓鼠

jīng

jīngyú
鲸鱼
νυφίτσα =

báiyòu
白鼬

chángbìyuán
长臂猿

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

chángjǐnglù
长颈路
αρκτόμυς =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

shǔ

chángbìyuán
长臂猿
κάστορας =

báiyòu
白鼬

mí hóu
猕猴

shǔ

hélí
河狸
θαλάσσιος ίππος =

hǎixiàng
海象

shā shǔ
沙鼠

shùdàixióng
树袋熊

hǎibào
海豹
άλογο =shīzi
狮子

fèifèi
狒狒

hǎibào
海豹
βίσονας =

huángyòu
黄鼬

shā shǔ
沙鼠

yěniú
野牛

shuǐtǎ
水獭
πρόβατο =

yáng

shuǐtǎ
水獭

běijíxióng
北极熊

hǎitún
海豚
χάμστερ =

shānyáng
山羊

jīng

cāngshǔ
仓鼠

dàxīngxīng
大猩猩
ποντίκι =

shǔ

yáng

báiyòu
白鼬

chángjǐnglù
长颈路
ταυρότραγος =

běijíxióng
北极熊

shíyǐshòu
食蚁兽

chuān shān jiǎ
穿山甲


είδοσ μυρμηκοφάγου =

yǎnshǔ
鼹鼠

yǒu dài dòngwù
有袋动物

yězhū
野猪

chuān shān jiǎ
穿山甲
ασπάλακας =

shǔ

jīng

yǎnshǔ
鼹鼠

hǎitún
海豚
αρκούδα =

xióng


鹿

huàn xióng
浣熊

gǒu
λύκος =

niú

láng

niú

shīzi
狮子
ύστριλξ =

yěniú
野牛

fèifèi
狒狒

háozhū
豪猪

niú
νυφίτσα =lèirényuán
类人猿

dàishǔ
袋鼠

huángyòu
黄鼬
λιοντάρι =

shīzi
狮子

fù shǔ
负鼠

hēibào
黑豹

yǒu dài dòngwù
有袋动物
πολική άρκτος =

shuǐtǎ
水獭

hémǎ
河马

běijíxióng
北极熊

bānmǎ
斑马
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles