Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θηλαστικά test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Θηλαστικά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

γέρβιλος =

shuǐniú
水牛

shā shǔ
沙鼠

liègǒu
鬣狗

hémǎ
河马
ταυρότραγος =niú

shǔhǎitún
鼠海豚

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠
λύκος =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

sōngshǔ
松鼠

láng

bānmǎ
斑马
βουβάλι =

shuǐniú
水牛

sōngshǔ
松鼠

cìwèi
刺猬

mí hóu
猕猴
ύαινα =

zhū

liègǒu
鬣狗

huángyòu
黄鼬

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠
σκίουρος =hóu

sōngshǔ
松鼠

chái
οραγγουτάγγος =

báiyòu
白鼬

xīngxīng
猩猩

māo

fèifèi
狒狒
φ όρκα =

língyáng
羚羊

hǔjīng
虎鲸

cāngshǔ
仓鼠

bānmǎ
斑马
θηλαστικό =

shǔhǎitún
鼠海豚

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shuǐniú
水牛

xiàng
ποντίκι =

báiyòu
白鼬

shǔ

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

xīniú
犀牛
ιπποπόταμος =

sōngshǔ
松鼠hémǎ
河马

jīng
στρίγγλα =


鹿

qú jīng
鼩鼱

hǎibào
海豹

fèifèi
狒狒
κατσίκα =

hǎitún
海豚

shānyáng
山羊

shùdàixióng
树袋熊

gǒu
λάμα =

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

túnshǔ
豚鼠

běijíxióng
北极熊

cāngshǔ
仓鼠
τσακάλι =

hǎixiàng
海象

chái

shā shǔ
沙鼠

hǎishī
海狮
χιμπαντζής =

hēixīngxīng
黑猩猩


鹿

dàxīngxīng
大猩猩

yáng
γορίλας =

hǎitún
海豚

yětù
野兔

bānmǎ
斑马

dàxīngxīng
大猩猩
κητώδη =

jīng

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

fèifèi
狒狒

shùdàixióng
树袋熊
σκύλος =

fèifèi
狒狒

chángbìyuán
长臂猿

yězhū
野猪

gǒu
αρκτόμυς =


鹿

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

hémǎ
河马


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles