Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Θηλαστικά test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Θηλαστικά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

καγκουρό =

hélí
河狸

dàishǔ
袋鼠

cìwèi
刺猬

shānyáng
山羊
οπόσσουμ =

língyáng
羚羊

shā shǔ
沙鼠

fù shǔ
负鼠

hǎixiàng
海象
σκίουρος =

shùdàixióng
树袋熊

huàn xióng
浣熊

sōngshǔ
松鼠

hémǎ
河马
αγριόχοιρος =

yáng

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

shǔ

yězhū
野猪
φώκαινα =

shǔhǎitún
鼠海豚

yěniú
野牛niú
πίθηκος =

lèirényuán
类人猿

shíyǐshòu
食蚁兽

jīngyú
鲸鱼

dàshǔ
大鼠
γάιδαρος =huángyòu
黄鼬

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

shǔ
αρουραίος =dàshǔ
大鼠nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
ιπποπόταμος =

cāngshǔ
仓鼠

xióng

zhū

hémǎ
河马
λιοντάρι =

jīng

shuǐniú
水牛

dàshǔ
大鼠

shīzi
狮子
γίββων =

chángbìyuán
长臂猿

fèifèi
狒狒

yǎnshǔ
鼹鼠

fù shǔ
负鼠
γουρούνι =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

zhū

shānyáng
山羊

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊
πρόβατο =

bānmǎ
斑马

yáng

hóu

chángbìyuán
长臂猿
πάντα =

luòtuo
骆驼

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

dàishǔ
袋鼠

yězhū
野猪
θηλαστικό =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物túnshǔ
豚鼠

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
αρκούδα =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

xióng

hóu

báiyòu
白鼬
θαλάσσιος ίππος =

shuǐtǎ
水獭

lèirényuán
类人猿

hǎixiàng
海象

niú
χάμστερ =

cāngshǔ
仓鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

shǔhǎitún
鼠海豚
τίλρη =

māoměi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼


στρίγγλα =měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

báiyòu
白鼬

qú jīng
鼩鼱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles