Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Καθιστικό test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Καθιστικό category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

παραβάν =

pínggāng
屏冈

bìlú
壁炉

yǐzi
椅子

dēng
φωτογραφιά =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhàopiàn
照片

diànshì
电视

qǐjūshì
起居室
λάμπα =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dìtǎn
地毯

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
ζωγραφική =

dēng

dēng

bìlú
壁炉

huìhuà
绘画
ντουλάπι =

guìchú
柜橱

qǐjūshì
起居室

shōuyīnjī
收音机

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
ραδιόφωνο =

shōuyīnjī
收音机

dēng

yǐzi
椅子

yángshēngqì
扬声器
καρέκλα =

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子
ηλεκτρονικός υπολογιστής, κομπιούτερ =

shōuyīnjī
收音机

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机

yáokòngqì
遥控器
μαγάφωνο =

yángshēngqì
扬声器

yǐzi
椅子

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhuōzi
桌子
χαλάκι =

qǐjūshì
起居室

jìsuànjī
计算机

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯
ζάκι =

bìlú
壁炉

yáokòngqì
遥控器

shāfā
沙发

dēng
ζάκι =

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯

dēng

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
χαλί =

xiǎo dìtǎn
小地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú
壁炉

dìtǎn
地毯
τηλεχειριστήριο =

jìsuànjī
计算机

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器

chōutì
抽屉
βίντεο =

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯

lùxiàngjī
录象机

jìsuànjī
计算机
καθιστικό =

chōutì
抽屉

yáokòngqì
遥控器

dēng

qǐjūshì
起居室
τραπέζι =

dēng

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子
φως =

jìsuànjī
计算机

jìsuànjī
计算机

dēng

pínggāng
屏冈
στερεοφωνικά =

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
τηλεόραση =

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机

dēng

diànshì
电视
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles