Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Καθιστικό test

Currently 45 users online.

You will now be tested on the Καθιστικό category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χαλί =

dìtǎn
地毯

chōutì
抽屉

diànshì
电视

zhàopiàn
照片
χαλάκι =

bìlú
壁炉

dēng

lùxiàngjī
录象机

xiǎo dìtǎn
小地毯
ζάκι =

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
τραπέζι =

dìtǎn
地毯

jìsuànjī
计算机

diànshì
电视

zhuōzi
桌子
καθιστικό =

qǐjūshì
起居室

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机

zhàopiàn
照片
ζάκι =

huìhuà
绘画

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器

bìlú
壁炉
καρέκλα =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yǐzi
椅子

dìtǎn
地毯

yáokòngqì
遥控器
συρτάρι =

dìtǎn
地毯

dìtǎn
地毯

xiǎo dìtǎn
小地毯

chōutì
抽屉
βίντεο =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng

lùxiàngjī
录象机

yángshēngqì
扬声器
τηλεχειριστήριο =

dēng

dēng

yáokòngqì
遥控器

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
μαγάφωνο =

diànshì
电视

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

qǐjūshì
起居室

yángshēngqì
扬声器
ντουλάπι =

dìtǎn
地毯

xiǎo dìtǎn
小地毯

guìchú
柜橱

diànshì
电视
τηλεόραση =

diànshì
电视

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机

qǐjūshì
起居室
φως =

yǐzi
椅子

dēng

dìtǎn
地毯

qǐjūshì
起居室
στερεοφωνικά =

zhàopiàn
照片

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

bìlú
壁炉

dìtǎn
地毯
φωτογραφιά =

zhàopiàn
照片

yáokòngqì
遥控器

pínggāng
屏冈

dēng
παραβάν =

zhuōzi
桌子

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
ραδιόφωνο =

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉

shōuyīnjī
收音机

yáokòngqì
遥控器
ηλεκτρονικός υπολογιστής, κομπιούτερ =

zhàopiàn
照片

dìtǎn
地毯

shāfā
沙发

jìsuànjī
计算机
λάμπα =

dēng

shāfā
沙发

zhuōzi
桌子

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles