Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Καθιστικό test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Καθιστικό category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

παραβάν =

shōuyīnjī
收音机

pínggāng
屏冈

lùxiàngjī
录象机

shōuyīnjī
收音机
ζωγραφική =

huìhuà
绘画

shāfā
沙发

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器
χαλί =

dìtǎn
地毯

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

diànshì
电视
λάμπα =

pínggāng
屏冈

guìchú
柜橱

diànshì
电视

dēng
φως =

dēng

qǐjūshì
起居室

shāfā
沙发

jìsuànjī
计算机
χαλάκι =

bìlú
壁炉

xiǎo dìtǎn
小地毯

lùxiàngjī
录象机

pínggāng
屏冈
τηλεχειριστήριο =

dēng

qǐjūshì
起居室

shōuyīnjī
收音机

yáokòngqì
遥控器
στερεοφωνικά =

dēng

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

qǐjūshì
起居室
μαγάφωνο =

diànshì
电视

qǐjūshì
起居室

qǐjūshì
起居室

yángshēngqì
扬声器
φωτογραφιά =

zhàopiàn
照片

yángshēngqì
扬声器

yángshēngqì
扬声器

yángshēngqì
扬声器
τραπέζι =

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子
ηλεκτρονικός υπολογιστής, κομπιούτερ =

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

diànshì
电视

guìchú
柜橱
ραδιόφωνο =

dìtǎn
地毯

shōuyīnjī
收音机

shāfā
沙发

dìtǎn
地毯
καναπές =

shōuyīnjī
收音机

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

pínggāng
屏冈
καθιστικό =

yángshēngqì
扬声器

huìhuà
绘画

qǐjūshì
起居室

jìsuànjī
计算机
τηλεόραση =

xiǎo dìtǎn
小地毯

diànshì
电视

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机
ντουλάπι =

huìhuà
绘画

guìchú
柜橱

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

jìsuànjī
计算机
βίντεο =

bìlú
壁炉

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉
συρτάρι =

dēng

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉

bìlú
壁炉
ζάκι =

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯

guìchú
柜橱

bìlú
壁炉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles