Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Καθιστικό test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Καθιστικό category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ζωγραφική =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

pínggāng
屏冈

dēng

huìhuà
绘画
καναπές =

shāfā
沙发

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画

chōutì
抽屉
τηλεόραση =

dēng

yáokòngqì
遥控器

zhuōzi
桌子

diànshì
电视
καρέκλα =

yǐzi
椅子

shāfā
沙发

zhuōzi
桌子

bìlú
壁炉
ραδιόφωνο =

yángshēngqì
扬声器

yángshēngqì
扬声器

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画
μαγάφωνο =

huìhuà
绘画

yángshēngqì
扬声器

dēng

xiǎo dìtǎn
小地毯
στερεοφωνικά =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

guìchú
柜橱

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shōuyīnjī
收音机
χαλάκι =

yáokòngqì
遥控器

guìchú
柜橱

xiǎo dìtǎn
小地毯

dìtǎn
地毯
παραβάν =

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片
φωτογραφιά =

huìhuà
绘画

dìtǎn
地毯

dìtǎn
地毯

zhàopiàn
照片
καθιστικό =

qǐjūshì
起居室

huìhuà
绘画

yáokòngqì
遥控器

shāfā
沙发
λάμπα =

shāfā
沙发

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng

zhàopiàn
照片
συρτάρι =

chōutì
抽屉

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片
χαλί =

zhuōzi
桌子

dìtǎn
地毯

yáokòngqì
遥控器

pínggāng
屏冈
ντουλάπι =

yángshēngqì
扬声器

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
φως =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhuōzi
桌子

dēng

huìhuà
绘画
ζάκι =

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯

zhàopiàn
照片

bìlú
壁炉
βίντεο =

lùxiàngjī
录象机

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片
τραπέζι =

chōutì
抽屉

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视

zhuōzi
桌子
τηλεχειριστήριο =

yáokòngqì
遥控器

yángshēngqì
扬声器

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles