Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Καθιστικό test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Καθιστικό category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ζάκι =

chōutì
抽屉

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shāfā
沙发

diànshì
电视
λάμπα =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yǐzi
椅子

shāfā
沙发

dēng
καρέκλα =

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子

diànshì
电视
ζωγραφική =

shōuyīnjī
收音机

yǐzi
椅子

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画
καθιστικό =

dēng

qǐjūshì
起居室

dēng

lùxiàngjī
录象机
βίντεο =

lùxiàngjī
录象机

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

xiǎo dìtǎn
小地毯
ντουλάπι =

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

guìchú
柜橱

xiǎo dìtǎn
小地毯
ραδιόφωνο =

dìtǎn
地毯

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯
φωτογραφιά =

dēng

xiǎo dìtǎn
小地毯

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片
ζάκι =

yángshēngqì
扬声器

bìlú
壁炉

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机
στερεοφωνικά =

dìtǎn
地毯

shāfā
沙发

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng
συρτάρι =

chōutì
抽屉

dēng

shāfā
沙发

yǐzi
椅子
χαλί =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dìtǎn
地毯

diànshì
电视

shōuyīnjī
收音机
τηλεχειριστήριο =

dēng

yáokòngqì
遥控器

pínggāng
屏冈

dēng
καναπές =

guìchú
柜橱

dēng

jìsuànjī
计算机

shāfā
沙发
μαγάφωνο =

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子

yángshēngqì
扬声器

qǐjūshì
起居室
τηλεόραση =

diànshì
电视

jìsuànjī
计算机

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉
παραβάν =

shōuyīnjī
收音机

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机
χαλάκι =

yǐzi
椅子

shōuyīnjī
收音机

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

xiǎo dìtǎn
小地毯
τραπέζι =

dēng

zhuōzi
桌子

yáokòngqì
遥控器

yǐzi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles