Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κουζίνα test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Κουζίνα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κουζίνα =bīngguì
冰柜

xǐwǎnjī
洗碗机

chúfáng
厨房
κουτάλα =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bīngguì
冰柜

zhuōzi
桌子

lājīxiāng
垃圾箱
δίσκος =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chú guì
橱柜

kǎo miànbāo qì
烤面包器

tuōpán
托盘
πιατάκι =

chú guì
橱柜

chádié
茶碟

xǐyījī
洗衣机

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
μαχαίρι =

dāo

mósuìqì
磨碎器

wēibōlú
微波炉

kǎojià
烤架
σκουπιδοτενεκές =

xǐwǎnjī
洗碗机

lājīxiāng
垃圾箱

chú guì
橱柜

cānchā
餐叉
κινέζικο ξθλαράκι =

chōutì
抽屉

dāo

kuàizi
筷子

kǎoxiāng
烤箱
τριφτης =

guìchú
柜橱

xǐyījī
洗衣机

mósuìqì
磨碎器

lājīxiāng
垃圾箱
εστία κουζίνα =

cādiébù
擦碟布dié

zhuōbù
桌布
καλάθ των αχρήστων =

huǒlú
火炉

huǒlú
火炉

lājīxiāng
垃圾箱

xǐwǎnjī
洗碗机
τραπεζομάντιλο =

xǐwǎnjī
洗碗机

zhuōbù
桌布

pánzi
盘子

bīngguì
冰柜
νεροχύτης =

chōutì
抽屉

xiǎo yánpíng
小盐瓶

kǎojià
烤架

xǐdícáo
洗涤槽
κουτάλι =

pánzi
盘子

pánzi
盘子

chí

kuàizi
筷子
πιπεριέρα =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

cādiébù
擦碟布

xǐwǎnjī
洗碗机

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
τραπέζι =

zhuōzi
桌子

chú guì
橱柜

xǐdícáo
洗涤槽

xǐwǎnjī
洗碗机
περιέκτης =

bōlibēi
玻璃被

kǎojià
烤架

chú guì
橱柜

dié
λεκάνη =

hùnhézhě
混合着

wǎn

chádié
茶碟

pánzi
盘子
πλυντήριο πιάτων =

chádié
茶碟

xǐwǎnjī
洗碗机

hùnhézhě
混合着

chí
σχάρα =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

lājīxiāng
垃圾箱

lājīxiāng
垃圾箱

kǎojià
烤架
ψυγείο =

bōlibēi
玻璃被

bīngxiāng
冰箱

chōutì
抽屉

chádié
茶碟
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles