Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Έντομα test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Έντομα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σαράκι =

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛

jiǎchóng
甲虫

zhùmùchóng
蛀木虫
ψείρα =

shī

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂

xiēzi
蝎子
κουνούπι =

zhīzhū
蜘蛛

wén

é

rùi
λιβελλούλη =

rùi

jiǎn

qīngtíng
蜻蜓

xiēzi
蝎子
ακρίδα =

máochóng
毛虫

jiǎn

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢
γαιοσκώληκας =

cāngyíng
苍蝇

jiǎn

húdié
蝴蝶

qiūyǐn
蚯蚓
κάμπια =

é

qīngtíng
蜻蜓

máochóng
毛虫

xiēzi
蝎子
σκνίπα =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛

rùi

máochóng
毛虫
αραχνοειδές έντομο =

é

mìfēng
蜜蜂

zhūxínggāng
蛛形纲

zhàměng
蚱蜢
κοριός =

shī

zhàměng
蚱蜢

xiǎo kūnchóng
小昆虫

é
έυτομο =

shī

kūnchóng
昆虫

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢
αράχνη =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén

zhīzhū
蜘蛛

xīshuài
蟋蟀
μύγα =

cāngyíng
苍蝇

wén

máochóng
毛虫

xīshuài
蟋蟀
σκαθάρι =

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛

jiǎchóng
甲虫

mìfēng
蜜蜂
κουκούλι =

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂

jiǎn

xiēzi
蝎子
πεταλούδα =

mìfēng
蜜蜂

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶
μελισσα =

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂

huángfēng
黄蜂
μυρμήγκι =

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁

zhūxínggāng
蛛形纲

cāngyíng
苍蝇
σκορπιός =

mìfēng
蜜蜂

zhūxínggāng
蛛形纲

xiēzi
蝎子

máochóng
毛虫
κατσαπίδα =

zhàměng
蚱蜢

zhāngláng
蟑螂

zhīzhū
蜘蛛

jiǎn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles