Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Έντομα test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Έντομα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κουκούλι =

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫

huángfēng
黄蜂

jiǎn
σαράκι =

zhāngláng
蟑螂

zhūxínggāng
蛛形纲

huángfēng
黄蜂

zhùmùchóng
蛀木虫
πεταλούδα =

rùi

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇
κοριός =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫

zhàměng
蚱蜢
γαιοσκώληκας =

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓
κάμπια =

wén

huángfēng
黄蜂

wén

máochóng
毛虫
ψείρα =

kūnchóng
昆虫

shī

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶
κατσαπίδα =

wén

huángfēng
黄蜂

jiǎn

zhāngláng
蟑螂
σκορπιός =

kūnchóng
昆虫

é

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子
μύγα =

zhāngláng
蟑螂

cāngyíng
苍蝇

jiǎchóng
甲虫

huángfēng
黄蜂
αραχνοειδές έντομο =

qiūyǐn
蚯蚓

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁

zhūxínggāng
蛛形纲
σκνίπα =

wén

zhāngláng
蟑螂

rùi

zhīzhū
蜘蛛
έυτομο =

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
σκαθάρι =

jiǎchóng
甲虫

zhàměng
蚱蜢

rùi

kūnchóng
昆虫
κουνούπι =

wén

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀
ακρίδα =

máyǐ
蚂蚁

é

wén

zhàměng
蚱蜢
νυχτοπεταλούδα =

jiǎn

é

mìfēng
蜜蜂

qīngtíng
蜻蜓
μυρμήγκι =

jiǎchóng
甲虫

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂

zhàměng
蚱蜢
ψαλίδα =

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀
σφήκα =

cāngyíng
苍蝇

huángfēng
黄蜂

zhūxínggāng
蛛形纲

zhūxínggāng
蛛形纲
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles