Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Έντομα test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Έντομα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

αραχνοειδές έντομο =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhūxínggāng
蛛形纲

máochóng
毛虫

wúgōng
蜈蚣
κουκούλι =

shī

jiǎn

rùi

é
έυτομο =

rùi

kūnchóng
昆虫

é

huángfēng
黄蜂
σκορπιός =

huángfēng
黄蜂

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣
γρύλος =

xīshuài
蟋蟀

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢

rùi
γαιοσκώληκας =

qiūyǐn
蚯蚓

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂

shī
κοριός =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

é

xīshuài
蟋蟀

qīngtíng
蜻蜓
ψαλίδα =

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁

jiǎn

cāngyíng
苍蝇
νυχτοπεταλούδα =

é

zhàměng
蚱蜢

wúgōng
蜈蚣

xiēzi
蝎子
μυρμήγκι =

zhàměng
蚱蜢

rùi

máyǐ
蚂蚁

zhāngláng
蟑螂
κάμπια =

máochóng
毛虫

é

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫
πεταλούδα =

jiǎn

xīshuài
蟋蟀

máyǐ
蚂蚁

húdié
蝴蝶
σκνίπα =

qīngtíng
蜻蜓

rùi

wén

cāngyíng
苍蝇
αράχνη =

xīshuài
蟋蟀

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫

wúgōng
蜈蚣
σαράκι =

zhùmùchóng
蛀木虫

qīngtíng
蜻蜓

máochóng
毛虫

huángfēng
黄蜂
σφήκα =

qiūyǐn
蚯蚓

huángfēng
黄蜂

máochóng
毛虫

máochóng
毛虫
κουνούπι =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛

wén
λιβελλούλη =

qiūyǐn
蚯蚓

zhùmùchóng
蛀木虫

qīngtíng
蜻蜓

é
μελισσα =

zhùmùchóng
蛀木虫

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂

máyǐ
蚂蚁
ψείρα =

shī

kūnchóng
昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫

zhùmùchóng
蛀木虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles