Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Έντομα test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Έντομα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

γρύλος =

zhīzhū
蜘蛛

xiēzi
蝎子

mìfēng
蜜蜂

xīshuài
蟋蟀
αραχνοειδές έντομο =

xiēzi
蝎子

jiǎn

kūnchóng
昆虫

zhūxínggāng
蛛形纲
σκορπιός =

jiǎn

jiǎn

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂
μύγα =

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎn

wén

cāngyíng
苍蝇
κατσαπίδα =

wén

cāngyíng
苍蝇

zhāngláng
蟑螂

máochóng
毛虫
μυρμήγκι =

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫
ψαλίδα =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂
νυχτοπεταλούδα =

xiēzi
蝎子

é

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇
μελισσα =

zhāngláng
蟑螂

jiǎchóng
甲虫

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂
ακρίδα =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhāngláng
蟑螂

xīshuài
蟋蟀

zhàměng
蚱蜢
σαράκι =

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫

qiūyǐn
蚯蚓

jiǎn
κοριός =

wúgōng
蜈蚣

máochóng
毛虫

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
κουνούπι =

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫

wén

rùi
λιβελλούλη =

qīngtíng
蜻蜓

cāngyíng
苍蝇

xīshuài
蟋蟀

húdié
蝴蝶
κάμπια =

jiǎchóng
甲虫

é

máyǐ
蚂蚁

máochóng
毛虫
κουκούλι =

jiǎn

zhīzhū
蜘蛛

xīshuài
蟋蟀

kūnchóng
昆虫
σκαθάρι =

cāngyíng
苍蝇

jiǎchóng
甲虫

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛
σφήκα =

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫

xīshuài
蟋蟀

huángfēng
黄蜂
πεταλούδα =

xīshuài
蟋蟀

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫
αράχνη =

zhùmùchóng
蛀木虫

máochóng
毛虫

é

zhīzhū
蜘蛛
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles