Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Έντομα test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Έντομα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κοριός =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

qiūyǐn
蚯蚓
γαιοσκώληκας =

qiūyǐn
蚯蚓

xīshuài
蟋蟀

jiǎn

kūnchóng
昆虫
σαράκι =

wén

zhàměng
蚱蜢

rùi

zhùmùchóng
蛀木虫
κάμπια =

jiǎn

cāngyíng
苍蝇

máochóng
毛虫

zhāngláng
蟑螂
ακρίδα =

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂
ψείρα =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhāngláng
蟑螂

shī

rùi
σκορπιός =

xiēzi
蝎子

jiǎchóng
甲虫

rùi

zhàměng
蚱蜢
έυτομο =

kūnchóng
昆虫

xīshuài
蟋蟀

mìfēng
蜜蜂

jiǎchóng
甲虫
σκνίπα =

rùi

shī

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇
ψαλίδα =

wúgōng
蜈蚣

zhūxínggāng
蛛形纲

é

shī
σκαθάρι =

jiǎchóng
甲虫

mìfēng
蜜蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫
κουκούλι =

mìfēng
蜜蜂

jiǎn

wúgōng
蜈蚣

húdié
蝴蝶
μύγα =

wúgōng
蜈蚣

é

xiēzi
蝎子

cāngyíng
苍蝇
μυρμήγκι =

jiǎn

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

shī
νυχτοπεταλούδα =

zhīzhū
蜘蛛

é

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫
κατσαπίδα =

zhàměng
蚱蜢

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhāngláng
蟑螂

xiēzi
蝎子
αραχνοειδές έντομο =

máochóng
毛虫

zhīzhū
蜘蛛

zhūxínggāng
蛛形纲

máochóng
毛虫
γρύλος =

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xīshuài
蟋蟀

jiǎn
μελισσα =

wén

zhūxínggāng
蛛形纲

wén

mìfēng
蜜蜂
λιβελλούλη =

qīngtíng
蜻蜓

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶

xīshuài
蟋蟀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles