Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κτίρια test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Κτίρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

αγορά =

língmù
陵墓

yǎn bō shì
演播室

shìchǎng
市场

fēijīchǎng
飞机场
νοσοκομείο =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

diànyǐngyuàn
电影院

yīyuàn
医院

bàngōngshì
办公室
ανθοπλωλης =

huāshāng
花商

zhuāngyuán
庄园

gǎngkǒu
港口

tǐyùchǎng
体育场
μπαρ =

qīngzhēnsì
清真寺

nóngchǎng
农场

jiǔbā
酒吧

yǎn bō shì
演播室
κάστρο =

xuéyuàn
学院

miàoyǔ
庙宇

chéngbǎo, jū
城堡, 车

chāojí shìchǎng
超级市场
βιβλιοθήκη =

zhuāngyuán
庄园

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

yǎn bō shì
演播室

túshūguǎn
图书馆
αρχοντικό =

xuéxiào
学校

dàshǐguǎn
大使馆

shìchǎng
市场

zhuāngyuán
庄园
σκηνή =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

zhàngpeng
帐篷

chāojí shìchǎng
超级市场

jiǔbā
酒吧
γραφείο =

bàngōngshì
办公室

ròupù
肉铺

shuǐzúguǎn
水族馆

qīngzhēnsì
清真寺
γέφυρα =

chāojí shìchǎng
超级市场

yínháng
银行

língmù
陵墓

qiáo
κολέγιο =

zhàngpeng
帐篷

jiànzhù
建筑

yínháng
银行

xuéyuàn
学院
τηλεοπτικό στούντιο =

yǎn bō shì
演播室

huāshāng
花商

jiànzhù
建筑

gǎngkǒu
港口
ξεν =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

lǚguǎn
旅馆

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

xuéxiào
学校
λιμάνι =

shāngdiàn
商店

chāojí shìchǎng
超级市场

gǎngkǒu
港口

jiǔbā
酒吧
ουρανοξύστης =

dàshǐguǎn
大使馆

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

xuéxiào
学校

mótiānlóu
摩天楼
μπανγκαλόου =

píngfáng
平房

huāshāng
花商

ròupù
肉铺

xiāofángzhàn
消防站
παλάτι =

jiā

gōngdiàn
宫殿

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

qiáo
πυροσβεστικός σταθμός =

zhuāngyuán
庄园

xiāofángzhàn
消防站

shìchǎng
市场

yīyuàn
医院
πινακοθήκη =

gǎng

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

bīngwū
冰屋

bàngōngshì
办公室
φάρμα =

zhuāngyuán
庄园

zǒngjiàotáng
总教堂

fēngchē
风车

nóngchǎng
农场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles