Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κτίρια test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Κτίρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ξεν =

lǚguǎn
旅馆

gōngyù
公寓

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

shāngdiàn
商店
τουριστικό γραφείο =

yóuzhèngjú
邮政局

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

qīngzhēnsì
清真寺

yǎn bō shì
演播室
ληξιαρχείο =

fēngchē
风车

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

jiǔbā
酒吧

túshūguǎn
图书馆
ταχυδρομείο =

jùyuàn
剧院

dàxué
大学

yóuzhèngjú
邮政局

zhuāngyuán
庄园
ανεμόμυλος =

tǐyùchǎng
体育场

fēngchē
风车

shuǐzúguǎn
水族馆

nóngchǎng
农场
τράπεζα =

yínháng
银行

bówùguǎn
博物馆

jiàotáng
教堂

jiā
μανιτάρι =

fēijīchǎng
飞机场

bówùguǎn
博物馆

túshūguǎn
图书馆

fēijīchǎng
飞机场
εργατική πολυκατοικία =

tiānwéntái
天文台

bàngōngshì
办公室

miàoyǔ
庙宇

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产
φάρος =

zǒngjiàotáng
总教堂

shāngdiàn
商店

dēngtǎ
灯塔

fēijīchǎng
飞机场
αριστερή πλευρά =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

gǎngkǒu
港口

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

tiānwéntái
天文台
τζαμί =

jiànzhù
建筑

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

diànyǐngyuàn
电影院

qīngzhēnsì
清真寺
θέατρο =

jùyuàn
剧院

shìchǎng
市场

língmù
陵墓

huāshāng
花商
εδδλησία =

yínháng
银行

jiàotáng
教堂

bàngōngshì
办公室

tǐyùchǎng
体育场
λιμάνι =

shìzhèngtīng
市政厅

yínháng
银行

gǎng

dàxué
大学
υπεραγορά =

qiáo

chāojí shìchǎng
超级市场

jiàotáng
教堂

zhàngpeng
帐篷
ουρανοξύστης =

lǚguǎn
旅馆

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

mótiānlóu
摩天楼

diànyǐngyuàn
电影院
διαμέρισμα =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

gōngyù
公寓

dēngtǎ
灯塔

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商
αγορά =

shìchǎng
市场

yīyuàn
医院

shìzhèngtīng
市政厅

fēijīchǎng
飞机场
βιβλιοθήκη =

tǐyùchǎng
体育场

xuéyuàn
学院

túshūguǎn
图书馆

qīngzhēnsì
清真寺
πολυκατάσημα =

dàxué
大学

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shìzhèngtīng
市政厅

shāngdiàn
商店
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles