Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ζώα test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Ζώα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

νύχι =

bízi
鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽

zhuǎ

yǔmáo
羽毛
κλίμακα =

shòupí
兽皮

liáoyá
獠牙

lín

yǔmáo
羽毛
πουλί =

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎozuǐ
鸟嘴jiānyá
尖牙
ράμφος =

bízi
鼻子

zhuǎzi
爪子

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛
νύχι =

zhǎo

bízi
鼻子

yǔmáo
羽毛

zhuǎzi
爪子
ρύγχος =

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛
ουρά =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

wěiba
尾巴

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒubízi
口鼻子
ςώο =

dòngwù
动物

lín

zhuǎzi
爪子

yǔmáo
羽毛
ερπετό =

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛

bízi
鼻子
χαίτη =

zhuǎzi
爪子

zhǎo

páxíng dòngwù
爬行动物

zōng
ψάρι =jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮

wěiba
尾巴
μύτη =

bízi
鼻子

liáoyá
獠牙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhuǎzi
爪子
πτερύγιο =

qízhuàngzhī
鳍状肢zhuǎzi
爪子

liáoyá
獠牙
τρίχωμα =

zhuǎzi
爪子

ruǎnmáo
软毛

kǒnglóng
恐龙

niǎo, qín
鸟, 禽
δεινόσαθρος =

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物

kǒubízi
口鼻子
δόντι =

zhuǎzi
爪子

jiānyá
尖牙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


πτερύγιο =

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎozuǐ
鸟嘴

niǎo, qín
鸟, 禽


σακούλα =

zhǎo

yù`érdài
育儿袋

niǎo, qín
鸟, 禽


φτερό =

yǔmáo
羽毛

niǎo, qín
鸟, 禽

páxíng dòngwù
爬行动物


χαυλιόδοντας =

liáoyá
獠牙

niǎo, qín
鸟, 禽

páxíng dòngwù
爬行动物

yù`érdài
育儿袋
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles