Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ζώα test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Ζώα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χαίτη =

zōng

niǎozuǐ
鸟嘴

yù`érdài
育儿袋

zhuǎ
ερπετό =

zhuǎzi
爪子

páxíng dòngwù
爬行动物

yǔmáo
羽毛

zhuǎzi
爪子
ψάρι =

shòupí
兽皮

kǒnglóng
恐龙
μύτη =

dòngwù
动物

bízi
鼻子

dòngwù
动物

ruǎnmáo
软毛
πτερύγιο =

dòngwù
动物

kǒnglóng
恐龙
τρίχωμα =

jiānyá
尖牙

zhǎo

ruǎnmáo
软毛

páxíng dòngwù
爬行动物
δεινόσαθρος =

kǒnglóng
恐龙

páxíng dòngwù
爬行动物

ruǎnmáo
软毛

shòupí
兽皮
μουσούδα =

kǒubízi
口鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴zōng
ρύγχος =qízhuàngzhī
鳍状肢

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子
πόδι =

niǎozuǐ
鸟嘴

zhuǎzi
爪子páxíng dòngwù
爬行动物
ουρά =

zhuǎ

zhuǎ

niǎo, qín
鸟, 禽

wěiba
尾巴
νύχι =

zhuǎ

shòupí
兽皮

dòngwù
动物

qízhuàngzhī
鳍状肢
δέρμα =

shòupí
兽皮

qízhuàngzhī
鳍状肢

zhuǎ

dòngwù
动物
ράμφος =

yù`érdài
育儿袋

niǎohuì
鸟喙

dòngwù
动物

qízhuàngzhī
鳍状肢
νύχι =

zōng

zhǎo

kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙
χαυλιόδοντας =

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物

liáoyá
獠牙

wěiba
尾巴
σακούλα =

ruǎnmáo
软毛

yù`érdài
育儿袋

kǒnglóng
恐龙

niǎo, qín
鸟, 禽
δόντι =

yǔmáo
羽毛

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shòupí
兽皮

jiānyá
尖牙
πτερύγιο =

páxíng dòngwù
爬行动物

kǒubízi
口鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢

shòupí
兽皮
ράμφος =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

yù`érdài
育儿袋
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles