Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ζώα test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Ζώα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σακούλα =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
χαυλιόδοντας =ruǎnmáo
软毛

liáoyá
獠牙

lín
ψάρι =zhuǎpáxíng dòngwù
爬行动物
θηλαστικό =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

ruǎnmáo
软毛

kǒubízi
口鼻子

zhǎo
ερπετό =

zōng

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物
δόντι =

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

kǒnglóng
恐龙

kǒnglóng
恐龙
κλίμακα =

lín

zōng

zhuǎ

qízhuàngzhī
鳍状肢
ρύγχος =

kǒubízi
口鼻子

zhuǎ

zhǎo

zōng
χαίτη =

zōng

niǎo, qín
鸟, 禽

zhǎo

zhǎo
ςώο =

zhuǎzi
爪子

zhǎo

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物
δέρμα =

bízi
鼻子

shòupí
兽皮

zhuǎzi
爪子

yù`érdài
育儿袋
τρίχωμα =

zōng

ruǎnmáo
软毛

zhuǎzi
爪子

yǔmáo
羽毛
πτερύγιο =

niǎohuì
鸟喙

ruǎnmáo
软毛

kǒubízi
口鼻子


πτερύγιο =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎozuǐ
鸟嘴

zōng

jiānyá
尖牙
ράμφος =

niǎozuǐ
鸟嘴

zhuǎzi
爪子

bízi
鼻子

kǒnglóng
恐龙
νύχι =

yù`érdài
育儿袋

qízhuàngzhī
鳍状肢

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎ
ράμφος =

bízi
鼻子

niǎohuì
鸟喙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

yù`érdài
育儿袋
νύχι =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

qízhuàngzhī
鳍状肢

zhǎo


ουρά =

wěiba
尾巴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiānyá
尖牙

zōng
δέρμα =

wěiba
尾巴

zhuǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles