Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Türkisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dreihundert =

yedi

yüz bin

üç yüz

iki yüz bir
achtzehn =

beş yüz

bin

yirmi altı

on sekiz
einundsechzig =

yüz

elli

iki yüz bir

altmış bir
fünfzig =

elli

dokuz yüz

yedi bin

milyar
hundertdrei =

yüz iki

yirmi iki

yirmi altı

sıfır
tausend =

yirmi üç

yirmi beş

bin

yüz milyon
elf =

on bir

on milyar

yirmi bir

yirmi iki
einundzwanzig =

yirmi dokuz

yirmi iki

altı

yirmi bir
vierhundert =

yirmi yedi

dört yüz

üç bin

doksan bir
dreizehn =

elli

altmış bir

bir

on üç
viertausend =

yirmi dokuz

yetmiş

dört bin

altı
achttausend =

yirmi yedi

yirmi

yetmiş

sekiz bin
eins =

bir

yirmi iki

sıfır

doksan bir
neunzehn =

on dokuz

yüz iki

yirmi

on sekiz
hunderteins =

milyar

on altı

on altı

yüz
Zahl =

on yedi

sekiz

rakam

otuz iki
drei =

yirmi üç

on yedi

sekiz

üç
einundneunzig =

bin yüz bir

doksan bir

iki

on
zwei =

iki yüz

bin yüz bir

doksan

iki
hundertzwei =

otuz

yedi yüz

yüz bir

sekiz
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles