Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zeit test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Zeit category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zwei Wochen =

xīngqī, zhōu
星期, 周

miǎo

fēn

liǎng xīngqī
两星期
Minute =

fēn

jīn tiān
今天

shínián
十年

zuó tiān
昨天
heute =

nián

nián

tiān

jīn tiān
今天
Jahrtausend =

yìqiānnián
一千年

míng tiān
明天

miǎo

shíjiān
时间
Gestern =

zuó tiān
昨天

yìqiānnián
一千年

yuè

shínián
十年
Tag =

liǎng xīngqī
两星期

shínián
十年

jīn tiān
今天

tiān
Jahrzehnt =

yìqiānnián
一千年

shíjiān
时间

jīn tiān
今天

shínián
十年
Sekunde =

jīn tiān
今天

tiān

miǎo

jīn tiān
今天
Zeit =

shínián
十年

yuè

fēn

shíjiān
时间
Woche =

xīngqī, zhōu
星期, 周

míng tiān
明天

shíjiān
时间

yìqiānnián
一千年
Jahr =

xīngqī, zhōu
星期, 周

miǎo

nián

shínián
十年
Stunde =

shíjiān
时间

míng tiān
明天

xiǎoshí
小时

yuè
Monat =

yuè

fēn

shíjiān
时间

xīngqī, zhōu
星期, 周
morgen =

miǎo

zuó tiān
昨天

nián

míng tiān
明天
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles