Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Verwandten test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Verwandten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Vater =

ér xí
儿媳

zhàng fu
丈夫

jiā, jiā tíng
家, 家庭

fù qīn
父亲
Enkelin =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yīn qīn
姻亲

mǔ qīn
母亲

sūn nǚ
孙女
Verwandter, Verwandte =

qīn shǔ
亲属

xiōngdì
兄弟

nǚ xù
女婿

yīng`ēr
婴儿
Bruder =

zhí zi
侄子

péng yǒu
朋友

qīn shǔ
亲属

xiōngdì
兄弟
Enkel =

qīn shǔ
亲属

zhàng fu
丈夫

sūn zi
孙子

zǔmǔ
祖母
Schwiegermutter =

ér zi
儿子

yuè mǔ
岳母

ér xí
儿媳

yīn qīn
姻亲
Schwiegervater =

zǔ fú
祖父

ér xí
儿媳

yuè fù
岳父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
Opa =

nǚ`ér
女儿

yé yé
爷爷

yīng`ēr
婴儿

yuè mǔ
岳母
Tochter =

qīn shǔ
亲属

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ`ér
女儿

yuè mǔ
岳母
Enkelkinden =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zǔmǔ
祖母

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zhàng fu
丈夫
Großvater =

yé yé
爷爷

zǔ fú
祖父

sūn zi
孙子

ér zi
儿子
Mutter =

nǚ xù
女婿

mǔ qīn
母亲

zhí zi
侄子

ér xí
儿媳
Naffe =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí zi
侄子

yuè mǔ
岳母

ér zi
儿子
Schwester =

jiě, mèi
姐, 妹

fù qīn
父亲

zhàng fu
丈夫

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
Schwiegersohn =

ér xí
儿媳

ér zi
儿子

ér zi
儿子

nǚ xù
女婿
Schwiegertochter =

ér zi
儿子

ér xí
儿媳

xiōngdì
兄弟

zǔmǔ
祖母
Ehemann =

zhàng fu
丈夫

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

yé yé
爷爷
Familie =

ér tóng
儿童

ér xí
儿媳

xiōngdì
兄弟

jiā, jiā tíng
家, 家庭
angeheiratete Verwandte =

ér xí
儿媳

zǔmǔ
祖母

fù qīn
父亲

yīn qīn
姻亲
Großmutter =

yīng`ēr
婴儿

yīn qīn
姻亲

zǔmǔ
祖母

nǚ xù
女婿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles