Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Verwandten test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Verwandten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Verwandter, Verwandte =

nǚ xù
女婿

qīn shǔ
亲属

sūn nǚ
孙女

fù qīn
父亲
Schwiegertochter =

ér tóng
儿童

ér xí
儿媳

mǔ qīn
母亲

jiě, mèi
姐, 妹
Freund, Freundin =

zhí nǚ
侄女

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

péng yǒu
朋友

ér xí
儿媳
Schwiegermutter =

zhàng fu
丈夫

sūn zi
孙子

yīng`ēr
婴儿

yuè mǔ
岳母
Ehemann =

zhí nǚ
侄女

fù qīn
父亲

zhàng fu
丈夫

zhí nǚ
侄女
angeheiratete Verwandte =

yīn qīn
姻亲

yé yé
爷爷

ér tóng
儿童

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
Baby =

ér tóng
儿童

zhàng fu
丈夫

yuè fù
岳父

yīng`ēr
婴儿
Familie =

mǔ qīn
母亲

yuè fù
岳父

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭
Oma =

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ`ér
女儿
Schwester =

zǔ fú
祖父

zǔ fú
祖父

sūn nǚ
孙女

jiě, mèi
姐, 妹
Enkelkinden =

xiōngdì
兄弟

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

yīn qīn
姻亲
Nichte =

qīn shǔ
亲属

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ xù
女婿

zhí nǚ
侄女
Schwiegervater =

ér xí
儿媳

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

zhí nǚ
侄女
Kind =

sūn nǚ
孙女

ér tóng
儿童

ér xí
儿媳

sūn zi
孙子
Großvater =

yīng`ēr
婴儿

zǔ fú
祖父

sūn nǚ
孙女

zhàng fu
丈夫
Vater =

yīng`ēr
婴儿

yuè fù
岳父

fù qīn
父亲

ér tóng
儿童
Mutter =

yuè fù
岳父

péng yǒu
朋友

xiōngdì
兄弟

mǔ qīn
母亲
Naffe =

zhí nǚ
侄女

zhí zi
侄子

fù qīn
父亲

jiě, mèi
姐, 妹
Tochter =

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲

sūn nǚ
孙女

nǚ`ér
女儿
Bruder =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

xiōngdì
兄弟

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles