Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Verwandten test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Verwandten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Oma =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

qīn shǔ
亲属

zǔ fú
祖父

zhàng fu
丈夫
Baby =

yuè mǔ
岳母

yuè mǔ
岳母

jiě, mèi
姐, 妹

yīng`ēr
婴儿
Schwiegersohn =

péng yǒu
朋友

yīn qīn
姻亲

nǚ xù
女婿

yīng`ēr
婴儿
Familie =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

qīn shǔ
亲属

yuè mǔ
岳母

jiā, jiā tíng
家, 家庭
Großvater =

ér tóng
儿童

zhí nǚ
侄女

zǔ fú
祖父

zhí nǚ
侄女
Schwiegermutter =

ér xí
儿媳

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

yīn qīn
姻亲
Nichte =

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父

fù qīn
父亲

zhí nǚ
侄女
angeheiratete Verwandte =

sūn nǚ
孙女

yīn qīn
姻亲

péng yǒu
朋友

yīng`ēr
婴儿
Großmutter =

fù qīn
父亲

zǔmǔ
祖母

qīn shǔ
亲属

ér tóng
儿童
Kind =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér tóng
儿童

nǚ`ér
女儿
Verwandter, Verwandte =

péng yǒu
朋友

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ xù
女婿

qīn shǔ
亲属
Sohn =

mǔ qīn
母亲

jiě, mèi
姐, 妹

ér zi
儿子

yé yé
爷爷
Enkelin =

sūn nǚ
孙女

xiōngdì
兄弟

yuè mǔ
岳母

péng yǒu
朋友
Tochter =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér xí
儿媳

nǚ`ér
女儿

péng yǒu
朋友
Mutter =

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

zǔmǔ
祖母

mǔ qīn
母亲
Bruder =

zhàng fu
丈夫

yīn qīn
姻亲

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟
Opa =

qīn shǔ
亲属

yé yé
爷爷

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yīn qīn
姻亲
Schwiegervater =

mǔ qīn
母亲

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

jiě, mèi
姐, 妹
Schwiegertochter =

yuè fù
岳父

ér xí
儿媳

zhí zi
侄子

zhàng fu
丈夫
Schwester =

ér xí
儿媳

nǚ`ér
女儿

jiā, jiā tíng
家, 家庭

jiě, mèi
姐, 妹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles