Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Verwandten test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Verwandten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Verwandter, Verwandte =

nǚ`ér
女儿

yé yé
爷爷

yīn qīn
姻亲

qīn shǔ
亲属
Großvater =

péng yǒu
朋友

zǔ fú
祖父

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

nǚ`ér
女儿
Nichte =

zhí nǚ
侄女

ér xí
儿媳

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

péng yǒu
朋友
Familie =

péng yǒu
朋友

xiōngdì
兄弟

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn zi
孙子
Schwiegertochter =

yuè fù
岳父

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér xí
儿媳

yīn qīn
姻亲
Schwiegermutter =

yīn qīn
姻亲

qīn shǔ
亲属

nǚ`ér
女儿

yuè mǔ
岳母
Enkelkinden =

zhí nǚ
侄女

sūn nǚ
孙女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

fù qīn
父亲
Opa =

nǚ xù
女婿

jiě, mèi
姐, 妹

fù qīn
父亲

yé yé
爷爷
Ehemann =

zhàng fu
丈夫

nǚ xù
女婿

xiōngdì
兄弟

mǔ qīn
母亲
Tochter =

yīn qīn
姻亲

nǚ`ér
女儿

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

ér xí
儿媳
Oma =

nǚ`ér
女儿

ér zi
儿子

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
Enkelin =

sūn nǚ
孙女

zǔ fú
祖父

zǔ fú
祖父

nǚ`ér
女儿
Großmutter =

xiōngdì
兄弟

sūn zi
孙子

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父
Schwester =

zǔmǔ
祖母

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子

yīng`ēr
婴儿
Naffe =

yīng`ēr
婴儿

zhí zi
侄子

sūn nǚ
孙女

yé yé
爷爷
Baby =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zǔ fú
祖父

yīng`ēr
婴儿

ér zi
儿子
Schwiegervater =

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父

jiě, mèi
姐, 妹

zhàng fu
丈夫
Kind =

xiōngdì
兄弟

zǔmǔ
祖母

sūn zi
孙子

ér tóng
儿童
angeheiratete Verwandte =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

mǔ qīn
母亲

qīn shǔ
亲属

yīn qīn
姻亲
Mutter =

zhàng fu
丈夫

ér tóng
儿童

mǔ qīn
母亲

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles