Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Office test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Notizblock =

jì shì běn
记事本

gāng bǐ
钢笔

diàn nǎo
电脑

dìng shū jī
订书机
Schreibtisch =

bàn gōng zhuō
办公桌

xìn fēng
信封

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机
Füller =

hēi bǎn
黑板

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn
黑板
Telefon =

hēi bǎn
黑板

diàn huà
电话

qiān bǐ
铅笔

chōu tì
抽屉
Bleistiftspitzer =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

bàn gōng zhuō
办公桌

zhǐ zhāng
纸张

yǐ zi
椅子
Computer, Rechner =

dǎng àn guì
档案柜

yǐ zi
椅子

diàn nǎo
电脑

yǐ zi
椅子
Tafel =

shōu wén lán
收文篮

diàn nǎo
电脑

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn
黑板
Aktenschrank =

dǎng àn guì
档案柜

bàn gōng zhuō
办公桌

xiàng pí
橡皮

qiān bǐ
铅笔
Stuhl =

bàn gōng zhuō
办公桌

qiān bǐ
铅笔

yǐ zi
椅子

xìn fēng
信封
Ablage für Eingänge =

diàn huà
电话

chōu tì
抽屉

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔
Büro =

diàn huà
电话

dǎng àn guì
档案柜

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室
Hefter =

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔
Ablage für Ausgänge =

hēi bǎn cā
黑板擦

wén jiàn hé
文件盒

qiān bǐ
铅笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
Telefonbuch =

hēi bǎn
黑板

jì shì běn
记事本

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Büroklammer =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

wén jiàn hé
文件盒

huí xíng zhēn
回形针
Schublade =

huí xíng zhēn
回形针

shōu wén lán
收文篮

chōu tì
抽屉

diàn huà
电话
Tafel Radiergummi =

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮

wén jiàn hé
文件盒
Telefonnummer =

gāng bǐ
钢笔

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本

diàn huà hào mǎ
电话号码
Radiergummi =

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

bǐ jì běn
笔记本
Umschlag =

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮

diàn huà
电话

xìn fēng
信封
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles