Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Office test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schreibtisch =

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bàn gōng zhuō
办公桌
Hefter =

wén jiàn hé
文件盒

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn cā
黑板擦

bǐ jì běn
笔记本
Radiergummi =

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮
Telefonnummer =

chōu tì
抽屉

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ
电话号码
Büroklammer =

diàn huà hào mǎ
电话号码

jì shì běn
记事本

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng zhuō
办公桌
Füller =

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn
黑板

gāng bǐ
钢笔
Umschlag =

chōu tì
抽屉

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

xìn fēng
信封
Ablage für Eingänge =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dǎng àn guì
档案柜
Computer, Rechner =

shōu wén lán
收文篮

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本

qiān bǐ
铅笔
Ablage für Ausgänge =

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

huí xíng zhēn
回形针
Tafel Radiergummi =

hēi bǎn cā
黑板擦

xiàng pí
橡皮

dìng shū jī
订书机

shōu wén lán
收文篮
Notizblock =

xìn fēng
信封

yǐ zi
椅子

yǐ zi
椅子

jì shì běn
记事本
Aktenschrank =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

dǎng àn guì
档案柜

wén jiàn hé
文件盒
Bleistift =

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔

zhǐ zhāng
纸张

huí xíng zhēn
回形针
Stuhl =

yǐ zi
椅子

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

qiān bǐ
铅笔
Büro =

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

hēi bǎn
黑板

dǎng àn guì
档案柜
Bleistiftspitzer =

jì shì běn
记事本

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本
Notizbuch =

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本
Papier =

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng shì
办公室

zhǐ zhāng
纸张
Telefon =

bàn gōng shì
办公室

jì shì běn
记事本

diàn huà
电话

diàn nǎo
电脑
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles