Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Office test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bleistiftspitzer =

hēi bǎn cā
黑板擦

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

yǐ zi
椅子
Tafel =

chōu tì
抽屉

shōu wén lán
收文篮

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn
黑板
Telefonbuch =

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

qiān bǐ
铅笔
Papier =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Schublade =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑
Radiergummi =

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

chōu tì
抽屉

bàn gōng zhuō
办公桌
Büroklammer =

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针

qiān bǐ
铅笔

gāng bǐ
钢笔
Füller =

gāng bǐ
钢笔

yǐ zi
椅子

xìn fēng
信封

qiān bǐ
铅笔
Ablage für Eingänge =

bàn gōng zhuō
办公桌

xìn fēng
信封

shōu wén lán
收文篮

bǐ jì běn
笔记本
Telefon =

gāng bǐ
钢笔

xiàng pí
橡皮

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà
电话
Hefter =

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

gāng bǐ
钢笔

dìng shū jī
订书机
Notizblock =

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

diàn huà
电话
Aktenschrank =

shōu wén lán
收文篮

dǎng àn guì
档案柜

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Schreibtisch =

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng zhuō
办公桌

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮
Stuhl =

yǐ zi
椅子

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉
Computer, Rechner =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn nǎo
电脑

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn cā
黑板擦
Telefonnummer =

hēi bǎn cā
黑板擦

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码
Bleistift =

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

qiān bǐ
铅笔

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
Tafel Radiergummi =

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

hēi bǎn cā
黑板擦
Ablage für Ausgänge =

huí xíng zhēn
回形针

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles