Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Zahlen test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Zahlen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fünf =sìbǎi
四百

yībǎi
一百

yībǎi líng èr
一百零二
sieben =

èrshí`èr
二十二yībǎi
一百

shíyī
十一
einundneunzig =

shí

jiǔshíyī
九十一

qīqiān
七千

shíyì
十亿
eine billion =

yībǎi líng yī
一百零一

wàn yì
万亿

sìbǎi
四百

sānshí`èr
三十二
zwei =

sānshí`èr
三十二

èr

èrbǎi
二百

shíqī
十七
eins =èrbǎi
二百

jiǔ

qīqiān
七千
neun =

sìbǎi
四百

sān

jiǔ

yībǎi
一百
einhunderttausend =

yībǎi
一百

shíwàn
十万

liǔshí
六十

jiǔ
einundsechzig =

shíyì
十亿

shíwǔ
十五

liǔshíyī
六十一

sān
tausend =qīshí
七十

yīqiān
一千

bāshí
八十
siebzehn =shíqī
十七

wàn yì
万亿

yībǎi líng yī
一百零一
vierzehn =

bāqiān
八千

shíliù
十六shísì
十四
sechtausend =

yībǎi líng yī
一百零一

èrshí
二十

wǔshíyī
五十一

liùqiān
六千
siebentausend =

sānshíyī
三十一

yīqiānwàn
一千万

liǔshí
六十

qīqiān
七千
sechzehn =shíliù
十六

wǔshí
五十

sānbǎi
三百
neunzehn =

shíyì
十亿

yīqiānwàn
一千万

shíjiǔ
十九

èrbǎi
二百
hundertzwei =

shíliù
十六

bāshí
八十

yībǎi líng yī
一百零一

jiǔqiān
九千
sechs =

liù

èrbǎi
二百

èrshíyī
二十一

yīyì
一亿
Zahl =

wǔshí
五十

qīshí
七十

shíbā
十八

hàomǎ
号码
achthundert =

jiǔbǎi
九百

bābǎi
八百

yīqiān
一千

shí`èr
十二
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles