Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Schmuck test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Schmuck category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Metall =

xiōngzhēn
胸针

jīnshǔ
金属

hǔpò
琥珀

xiōngzhēn
胸针
Opal =

dànbáishí
蛋白石

hǔpò
琥珀

zhēnzhū
珍珠

tài
Armreifen =

lánbǎoshí
蓝宝石

hǔpò
琥珀

shǒuzhuó
手镯

xiàngliàn
项链
Saphir =

xiǎo fàjiā
小发夹

ěrdīng
耳钉

lánbǎoshí
蓝宝石

shǒuzhuó
手镯
Platin =

lánbǎoshí
蓝宝石

lánbǎoshí
蓝宝石

bó, báijīn
铂, 白金

hǔpò
琥珀
Titan =

jièzhǐ
戒指

shǒubiǎo
手表

mǎnǎo
玛瑙

tài
Medaillon =

dànbáishí
蛋白石

zuànshí
钻石xiǎo hé
小盒
Jade =jīn

bǎoshí
宝石

hóngbǎoshí
红宝石
Bernstein =

hǔpò
琥珀jīnshǔ
金属

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
Haarnadel =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiàngliàn
项链

hóngbǎoshí
红宝石

fàjiā
发夹
Edelstein, Juwel =

xiōngzhēn
胸针

bǎoshí
宝石

shǒubiǎo
手表

lánbǎoshí
蓝宝石
Onyx =

mǎnǎo
玛瑙

xiǎo hé
小盒

jièzhǐ
戒指

dànbáishí
蛋白石
Ohrring =

ěrdīng
耳钉

ěrhuán
耳环

jīn

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
Diamant =

xiàngliàn
项链

jīn

zuànshí
钻石

liànzi
链子
Kette =

lánbǎoshí
蓝宝石

bó, báijīn
铂, 白金

liànzi
链子


Haarklemme =

xiǎo fàjiā
小发夹hǔpò
琥珀

bó, báijīn
铂, 白金
Ring =

jīnshǔ
金属

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属

jièzhǐ
戒指
Gold =

yín

bǎoshí
宝石

xiàngliàn
项链

jīn
Ohrstecker =

jīnshǔ
金属

jièzhǐ
戒指

jīnshǔ
金属

ěrdīng
耳钉
Perle =yín

zhēnzhū
珍珠

jīnshǔ
金属
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles