Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Thallium =

shé

jīnyīn
Nickel =měng

fāng

niè
Kalzium =dàn

tiě

gài
Hafnium =

èr

jiá

qīng


Technetium =èr
Stickstoff =láo

dàn


Thorium =

nuò

yóu
Lawrencium =

gào

sōng

láo

tàn
Cäsium =

měi

shàn
Tellur =xiù

xiān

kāi
Phosphor =

lìnyīn

léi
Protactinium =shì

gǒng

dōng
Promethium =nuòxīn
Blei =

shì

yín

qiān

péi
Nobelium =

yuánsù
元素

gài

nuò


Holmium =

huó


Eisen =

yuánsù
元素

shàntiě
Wismut =zhōngzǐ
中子

gǒng


Radon =

dōng


Samarium =

měi

jiǎ

shàn

yǎng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles