Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Europium =

dōng

zhìzǐ
质子yǒu
Samarium =

liǎo

shàn
Iridium =

dàndiànzǐ
电子


Selen =
Ytterbium =

āi

lìn
Polonium =zhìzǐ
质子
Schwefel =

shìliú

tàn
Gadolinium =

tóng

ā

qiú


atomar, Atom =āi

yuánzǐde
原字的


Elektron =niè

diànzǐ
电子


Astat =

jiā

měng

shé

nuǒ
Protactinium =kàng
Rubidium =kàng

dìng

měi
Fluor =

tiě

měi
Osmium =

tiě

mén
Kobalt =huò

lìn

yín
Mendelevium =

měi

mén
Praseodym =

nuòshé

bèi
Lanthan =

lànyuánsù
元素

jiā
Atom =

yuánzǐ
原子


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles