Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Iridium =

hài

yǎng
Blech =

qiú

měi

měng


Wismut =dàn
Terbium =

yuánsù
元素

fánliú
Beryllium =

tài

hài
Titan =

nǎi

tài

diū

làn
Silber =

làn

fāng

yín


Praseodym =dàn

méi

lǎo
Erbium =

shàn

èr

dàn


Vanadium =

āifán

láo
Einsteinium =

āi

jiā

jīn

diǎn
Osmium =làn

ā

tiě
Fermium =

xīnyǒu

fèi
Mendelevium =

nǎi

mén

zhōngzǐ
中子

jīn
Proton =měi

zhìzǐ
质子

nǎi
Ytterbium =

shēn

yuánsù
元素
Element =zhìzǐ
质子yuánsù
元素
Cadmium =

yín

bèibèi
Francium =

shēnfāng

lái
Kalzium =

gài

péng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles