Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Elements test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Elements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Molybdän =

fèi

dànnuò
Palladium =

yín

jiā
Actinium =

yuánzǐde
原字的

āxiān
Lithium =

nièměi

měi
Niob =

měiyǒu


Americium =

méi

láo
Silber =

gǒng

yín

tóng

shé
Natrium =měi

dìng

èr
Strontium =

gǒng

yuánzǐde
原字的

sōng

lái
Stickstoff =

dànshēn


Gold =yuánzǐ
原子

jīn


Gadolinium =qiú

kàng

nuǒ
Brom =

xiùměi

huó
Uran =yóuméi
Zink =

dìng

nǎixīn
Tantal =

dìngkàng

dàn
Cäsium =diū
Mangan =

fāng

měngnuǒ
Holmium =

zhìzǐ
质子

huóméi
Magnesium =

shàn

měi

sōng


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles