Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Astronomie test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Merkur =

yǔzhòu
宇宙

shuǐxīng
水星

xiānhòuzuò
仙后座

tiānmāozuò
天猫座
Südliche Krone =

jiànyúzuò
剑鱼座

wūyāzuò
乌鸦座

liúxīngyǔ
流星雨

nán miǎnzuò
南冕座
Delphin =

xiānwángzuò
仙王座

mùxīng
木星

hǎitúnzuò
海豚座

fàngdà
放大
Pfeil =

dùjuānzuò
杜鹃座

huìxīng
彗星

tiānjiànzuò
天箭座

hǎitúnzuò
海豚座
Großer Bär =

luópánzuò
罗盘座

xiānwángzuò
仙王座

fēiyúzuò
飞鱼座

dàxióngzuò
大熊座
Neptun =

xiānnǚzuò
仙女座

nán sānjiǎozuò
南三角座

hǎiwángxīng
海王星

xiānwángzuò
仙王座
Asteroid =

jìng

xiǎoxíngxīng
小行星

yīngxiānzuò
英仙座

chuánfānzuò
船帆座
Luchs =

tiāntùzuò
天兔座

tiānlóngzuò
天龙座

tiānmāozuò
天猫座

jiànyúzuò
剑鱼座
Schlange =

xiǎoxíngxīng
小行星

jùshézuò
巨蛇座

tiānlóngzuò
天龙座

jìng
Planet =

tiāntùzuò
天兔座

xíngxīng
行星

xīng

tiānwénxué
天文学
Sextant =

yùfūzuò
御夫座

xīng

shéfūzuò
蛇夫座

liùfēnyízuò
六分仪座
Wasserschlange =

chángshézuò
长蛇座

tiānxiēzuò
天蝎座

wèixīng
卫星

mùfūzuò
牧夫座
Kleine Löwe =

xiǎoshīzuò
小狮座

jītǒngzuò
唧筒座

chuánfānzuò
船帆座

wàngyuǎnjìng
望远镜
Orion =

lièhùzuò
猎戶座

mójiézuò
摩羯座

shuǐxīng
水星

cāngyíngzuò
苍蝇座
Taube =

liúxīngyǔ
流星雨

chuándǐzuò
船底座

fēimǎzuò
飞马座

tiāngēzuò
天鸽座
Adler =

jiànyúzuò
剑鱼座

huìxīng
彗星

tiānlóngzuò
天龙座

tiānyīngzuò
天鹰座
Newton-Teleskop =

liúxīng
流星

dìqiú
地球

shānànzuò
山案座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜
Pegasus =

dùnpáizuò
盾牌座

fēimǎzuò
飞马座

liúxīngyǔ
流星雨

tàiyáng
太阳
Föllen =

húxīngzuò
狐狸座

shéfūzuò
蛇夫座

wūyāzuò
乌鸦座

xiǎomǎzuò
小马座
Spiegel =

wèixīng
卫星

jìng

huìxīng
彗星

luópánzuò
罗盘座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles