Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Astronomie test

Currently 57 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Südliche Dreieck =

nán shízìzuò
南十字座

nán sānjiǎozuò
南三角座

xíngxīng
行星

fènghuángzuò
凤凰座
Leier =

tiānqínzuò
天琴座

jìng

mùfūzuò
牧夫座

báiyángzuò
白羊座
Kleine Wasserschlange =

xiǎoxióngzuò
小熊座

shuǐshézuò
水蛇座

xiānwángzuò
仙王座

tiānxiēzuò
天蝎座
Segel des Schiffs =

chuánfānzuò
船帆座

tiānwángxīng
天王星

shuāngyúzuò
双魚座

tiāntùzuò
天兔座
Schiffskompass =

luópánzuò
罗盘座

tiānhèzuò
天鹤座

lièhùzuò
猎戶座

liúxīng
流星
Helligkeit =

shízhōngzuò
时钟座

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

chuánfānzuò
船帆座

xiǎoshīzuò
小狮座
Haar der Berenike =

hòufāzuò
后发座

jītǒngzuò
唧筒座

qílínzuò
麒麟座

xiǎomǎzuò
小马座
Kepheus =

kǒngjìng
孔径

shīzizuò
狮子座

xiānwángzuò
仙王座

cāngyíngzuò
苍蝇座
Zentaur =

bànrénmǎzuò
半人马座

yuèqiú
月球

xíngxīng
行星

tiānmāozuò
天猫座
Waage =

yínhéxì
银河系

tiānchèngzuò
天秤座

nán jízuò
南极座

jùshézuò
巨蛇座
Saturn =

tǔxīng
土星

dìqiú
地球

jùshézuò
巨蛇座

chuándǐzuò
船底座
Sonnensystem =

jīngyúzuò
鲸鱼座

xīng

tiānjiànzuò
天箭座

tàiyángxì
太阳系
Zwillinge =

dàxióngzuò
大熊座

jùjuézuò
巨爵座

shuāngzizuò
双子座

lǚsèjìng
滤色镜
Kleine Hund =

xiǎoquǎnzuò
小犬座

liúxīngyǔ
流星雨

shìnǚzuò
室女座

lǚsèjìng
滤色镜
Winkelmaß =

tiānézuò
天鹅座

xíngxīng
行星

jǔchǐzuò
矩尺座

báiyángzuò
白羊座
Erde =

liúxīngyǔ
流星雨

nán jízuò
南极座

xiānwángzuò
仙王座

dìqiú
地球
Walfisch =

jǔchǐzuò
矩尺座

jīngyúzuò
鲸鱼座

yùfūzuò
御夫座

dùnpáizuò
盾牌座
Mikroskop =

báiyángzuò
白羊座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

lièhùzuò
猎戶座

lùbàozuò
鹿豹座
Schütze =

tàiyáng
太阳

lièquǎnzuò
猎犬座

rénmǎzuò
人马座

liúxīng
流星
Jagdhunde =

shānànzuò
山案座

lièquǎnzuò
猎犬座

xīng

wǎnggǔzuò
网罟座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles