Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Astronomie test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Drache =

wàngyuǎnjìng
望远镜

mùfūzuò
牧夫座

tiānlóngzuò
天龙座

shìnǚzuò
室女座
Zentaur =

bànrénmǎzuò
半人马座

tiānyànzuò
天燕座

shízhōngzuò
时钟座

yuèqiú
月球
Linse =

liúxīng
流星

wǎnggǔzuò
网罟座

tòujìng
透镜

diāojùzuò
雕具座
Schiffskompass =

xiēhǔzuò
蝎虎座

luópánzuò
罗盘座

báiyángzuò
白羊座

xíngxīng
行星
Südliche Dreieck =

liúxīngyǔ
流星雨

shānànzuò
山案座

nán sānjiǎozuò
南三角座

báiyángzuò
白羊座
Großer Bär =

tàiyáng
太阳

dàxióngzuò
大熊座

yàntíngzuò
堰蜓座

dìqiú
地球
Großer Hund =

shuāngyúzuò
双魚座

dàquǎnzuò
大犬座

hòufāzuò
后发座

lièhùzuò
猎戶座
Vergrößerung =

liúxīng
流星

fàngdà
放大

xiānwángzuò
仙王座

shízhōngzuò
时钟座
Adler =

lùbàozuò
鹿豹座

tiānqínzuò
天琴座

tiānyīngzuò
天鹰座

bǎopíngzuò
宝瓶座
Merkur =

dǎo xīng jìng
导星镜

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

liúxīng
流星

shuǐxīng
水星
Milchstraße =

huìjiàzuò
绘架座

hǎiwángxīng
海王星

yínhéxì
银河系

cāngyíngzuò
苍蝇座
Walfisch =

mùxīng
木星

xīngxì
星系

jīngyúzuò
鲸鱼座

yínhéxì
银河系
Nördliche Krone =

xīngxì
星系

shuāngzizuò
双子座

xiǎoxióngzuò
小熊座

běi miǎnzuò
北冕座
Kassiopeia =

hòufāzuò
后发座

yīngxiānzuò
英仙座

wūyāzuò
乌鸦座

xiānhòuzuò
仙后座
Teleskop =

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

tiānqínzuò
天琴座

shízhōngzuò
时钟座

tàiyángxì
太阳系
Planet =

qílínzuò
麒麟座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

xíngxīng
行星

xiǎoquǎnzuò
小犬座
Grabstichel =

luópánzuò
罗盘座

diāojùzuò
雕具座

yùfūzuò
御夫座

tàiyángxì
太阳系
Venus =

wèixīng
卫星

tiānjiànzuò
天箭座

jīnxīng
金星

tiānlóngzuò
天龙座
Haar der Berenike =

yǔzhòu
宇宙

tiānjiànzuò
天箭座

dàquǎnzuò
大犬座

hòufāzuò
后发座
Suchfernrohr =

tiānhèzuò
天鹤座

dǎo xīng jìng
导星镜

jùjuézuò
巨爵座

jīnxīng
金星
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles