Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Astronomie test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Helligkeit =

xíngxīng
行星

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

xiǎoquǎnzuò
小犬座

jīnxīng
金星
Haar der Berenike =

liúxīngyǔ
流星雨

chuándǐzuò
船底座

hòufāzuò
后发座

tiānyīngzuò
天鹰座
Südliche Dreieck =

liùfēnyízuò
六分仪座

nán sānjiǎozuò
南三角座

wǔxiānzuò
武仙座

dìqiú
地球
Neptun =

jīngyúzuò
鲸鱼座

tiānlúzuò
天炉座

hǎiwángxīng
海王星

wǎnggǔzuò
网罟座
Pendeluhr =

shízhōngzuò
时钟座

sānjiǎozuò
三角座

huìxīng
彗星

tiānyànzuò
天燕座
Skorpion =

tàiyáng
太阳

tiānlóngzuò
天龙座

tiānxiēzuò
天蝎座

mùfūzuò
牧夫座
Asteroid =

mójiézuò
摩羯座

yùfūzuò
玉夫座

shuāngzizuò
双子座

xiǎoxíngxīng
小行星
Pluto =

mùxīng
木星

míngwángxīng
冥王星

tiānmāozuò
天猫座

mójiézuò
摩羯座
Kranich =

tiānyīngzuò
天鹰座

mùxīng
木星

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

tiānhèzuò
天鹤座
Phoenix =

jìng

xíngxīng
行星

fènghuángzuò
凤凰座

shéfūzuò
蛇夫座
Mond =

yuèqiú
月球

shuǐshézuò
水蛇座

diāojùzuò
雕具座

shuāngyúzuò
双魚座
Altar =

tiāntùzuò
天兔座

yùfūzuò
玉夫座

dàxióngzuò
大熊座

tiāntánzuò
天坛座
Pfeil =

tiānwángxīng
天王星

tiānjiànzuò
天箭座

nán jízuò
南极座

shīzizuò
狮子座
Astronomie =

yìndìānzuò
印地安座

tiānwénxué
天文学

xiēhǔzuò
蝎虎座

tiānlúzuò
天炉座
Sextant =

kǒngjìng
孔径

dàquǎnzuò
大犬座

liùfēnyízuò
六分仪座

tiāngēzuò
天鸽座
Chemische Ofen =

chuándǐzuò
船底座

tiānlúzuò
天炉座

shuǐshézuò
水蛇座

hǎiwángxīng
海王星
Fliegende Fisch =

fēiyúzuò
飞鱼座

tiānchèngzuò
天秤座

jìng

tǔxīng
土星
Suchfernrohr =

míngwángxīng
冥王星

dùjuānzuò
杜鹃座

diāojùzuò
雕具座

dǎo xīng jìng
导星镜
Fuhrmann =

yīngxiānzuò
英仙座

luópánzuò
罗盘座

yuèqiú
月球

yùfūzuò
御夫座
Schlangenträger =

shéfūzuò
蛇夫座

tiānwángxīng
天王星

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

wǔxiānzuò
武仙座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles