Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Astronomie test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Segel des Schiffs =

chuánfānzuò
船帆座

yàntíngzuò
堰蜓座

xiǎoxióngzuò
小熊座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座
Kreuz des Südens =

nán shízìzuò
南十字座

shuāngyúzuò
双魚座

chuánwěizuò
船尾座

chuánfānzuò
船帆座
Suchfernrohr =

jīnniúzuò
金牛座

jīnniúzuò
金牛座

nán sānjiǎozuò
南三角座

dǎo xīng jìng
导星镜
Pfau =

tǔxīng
土星

tàiyángxì
太阳系

liúxīngyǔ
流星雨

kǒngquèzuò
孔雀座
Dreieck =

shuǐxīng
水星

sānjiǎozuò
三角座

běi miǎnzuò
北冕座

shānànzuò
山案座
Filter =

shéfūzuò
蛇夫座

yùfūzuò
御夫座

nán shízìzuò
南十字座

lǚsèjìng
滤色镜
Schild =

dùnpáizuò
盾牌座

tòujìng
透镜

lièquǎnzuò
猎犬座

qílínzuò
麒麟座
Fliegende Fisch =

yàntíngzuò
堰蜓座

fēiyúzuò
飞鱼座

shéfūzuò
蛇夫座

fēimǎzuò
飞马座
Pegasus =

fēimǎzuò
飞马座

rénmǎzuò
人马座

míngwángxīng
冥王星

jīnxīng
金星
Öffnung, Blende =

kǒngjìng
孔径

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

chuánfānzuò
船帆座

xiānnǚzuò
仙女座
Jupiter =

qílínzuò
麒麟座

liúxīng
流星

hǎitúnzuò
海豚座

mùxīng
木星
Sonne =

chuándǐzuò
船底座

báiyángzuò
白羊座

tiānyànzuò
天燕座

tàiyáng
太阳
Universum =

tiānmāozuò
天猫座

tiānézuò
天鹅座

xiǎomǎzuò
小马座

yǔzhòu
宇宙
Wolf =

cháilángzuò
豺狼座

dùnpáizuò
盾牌座

xiānhòuzuò
仙后座

bǎopíngzuò
宝瓶座
Meteorstrom =

cāngyíngzuò
苍蝇座

jiànyúzuò
剑鱼座

dìqiú
地球

liúxīngyǔ
流星雨
Bildhauer =

tiānmāozuò
天猫座

yùfūzuò
玉夫座

jīnxīng
金星

bōjiāngzuò
波江座
Sonnensystem =

tàiyángxì
太阳系

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

tiānxiēzuò
天蝎座

tòujìng
透镜
Skorpion =

dàxióngzuò
大熊座

tiānxiēzuò
天蝎座

yàntíngzuò
堰蜓座

tǔxīng
土星
Stier =

jīnniúzuò
金牛座

huìjiàzuò
绘架座

húxīngzuò
狐狸座

tiānwénxué
天文学
Erde =

dìqiú
地球

wǎnggǔzuò
网罟座

chuánfānzuò
船帆座

kǒngjìng
孔径
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles