Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Polonais Nombre test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dix-sept =

siedemnaście

siedemset

siedemdziesiąt

tysiąc
deux mille =

cztery tysiące

dwa tysiące

dwadyieścia dwa

osiemset
vingt-quatre =

dziesięć milionów

sześć tzsięcy

siedemnaście

dwadyieścia cztery
onze =

jedenaście

dziesięć milionów

dwanaście

dwadyieścia jeden
sept mille =

osiemset

sto dwa

siedem tzsięcy

dziesięć tysięcy
huit cents =

osiemdziesiąt

trzynaście

dwadzieścia

osiemset
vingt-trois =

zero

czterdzieści dwa

milion

dwadyieścia trzy
deux cents =

dwieści

osiemdziesiąt jeden

osiemset

sto
cinquante =

jeden

dwadyieścia trzy

dziesięć milionów

pięćdziesiąt
cent-deux =

dziewiętnaście

siedem

sto dwa

czterdzieści jeden
quatre-vingts =

pięć

osiemdziesiąt

tysiąc jeden

sto tysięcy
neuf cents =

tysiąc jeden

osiemset

pięćdziesiąt

dziewięćset
vingt-sept =

siedem tzsięcy

siedemdziesiąt jeden

dwadyieścia siedem

osiemnaście
dix milliard =

dziesięć miliardów

pięćdziesiąt jeden

zero

piętnaście
cent =

dziewięćset

siedem tzsięcy

sto

jeden
quarante et un =

dziesięć tysięcy

dwieści jeden

czterdzieści jeden

dziewięćset
cinquante et un =

trzydzieści

cztery

osiem

pięćdziesiąt jeden
mille =

tysiąc

sześć

dwieści jeden

szesnaście
cinq mille =

siedemset

sześćdziesiąt jeden

pięć tysięcy

dwa tysiące
dixmille =

dwadyieścia sześć

czternaście

dziesięć tysięcy

dwadyieścia osiem
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles