Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Parents test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Parents category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

père =

zǔ fú
祖父

yé yé
爷爷

sūn nǚ
孙女

fù qīn
父亲
grand-mère =

zhí zi
侄子

zǔ fú
祖父

zǔmǔ
祖母

péng yǒu
朋友
petite-fille =

fù qīn
父亲

zǔ fú
祖父

sūn nǚ
孙女

nǚ`ér
女儿
sœur =

yuè fù
岳父

zhí zi
侄子

jiě, mèi
姐, 妹

ér xí
儿媳
beau-père =

zhí nǚ
侄女

sūn zi
孙子

fù qīn
父亲

yuè fù
岳父
papy =

sūn nǚ
孙女

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

yé yé
爷爷

zhàng fu
丈夫
fils =

qīn shǔ
亲属

yīng`ēr
婴儿

ér zi
儿子

yīn qīn
姻亲
petit-enfants =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zhàng fu
丈夫

mǔ qīn
母亲

ér zi
儿子
neveu =

zhí zi
侄子

sūn nǚ
孙女

yuè mǔ
岳母

qīn shǔ
亲属
mamie =

zhí nǚ
侄女

jiě, mèi
姐, 妹

yé yé
爷爷

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
beaux-parents =

péng yǒu
朋友

yīn qīn
姻亲

nǚ xù
女婿

mǔ qīn
母亲
nièce =

zhàng fu
丈夫

yuè fù
岳父

zhí nǚ
侄女

xiōngdì
兄弟
mari =

yuè fù
岳父

zhí zi
侄子

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫
fille =

nǚ`ér
女儿

ér tóng
儿童

yīn qīn
姻亲

xiōngdì
兄弟
belle-mère =

yīn qīn
姻亲

yuè fù
岳父

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟
frère =

péng yǒu
朋友

jiě, mèi
姐, 妹

xiōngdì
兄弟

ér tóng
儿童
parent, parente =

xiōngdì
兄弟

zhí zi
侄子

nǚ xù
女婿

qīn shǔ
亲属
famille =

yuè fù
岳父

yuè fù
岳父

yīng`ēr
婴儿

jiā, jiā tíng
家, 家庭
enfant =

yīng`ēr
婴儿

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér tóng
儿童

ér xí
儿媳
gendre, beau-fils =

mǔ qīn
母亲

zhàng fu
丈夫

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ xù
女婿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles