Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Parents test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Parents category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

neveu =

yuè fù
岳父

zhàng fu
丈夫

zǔmǔ
祖母

zhí zi
侄子
sœur =

qīn shǔ
亲属

zhí nǚ
侄女

jiě, mèi
姐, 妹

sūn nǚ
孙女
beaux-parents =

yīn qīn
姻亲

sūn zi
孙子

ér tóng
儿童

mǔ qīn
母亲
belle-mère =

zǔmǔ
祖母

zhí nǚ
侄女

fù qīn
父亲

yuè mǔ
岳母
grand-mère =

jiě, mèi
姐, 妹

zǔmǔ
祖母

ér xí
儿媳

péng yǒu
朋友
famille =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér zi
儿子

péng yǒu
朋友

yuè mǔ
岳母
petit-fils =

sūn zi
孙子

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
bébé =

yīng`ēr
婴儿

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér xí
儿媳

ér tóng
儿童
fille =

nǚ`ér
女儿

zǔ fú
祖父

zhí zi
侄子

zǔmǔ
祖母
papy =

xiōngdì
兄弟

yé yé
爷爷

zhí zi
侄子

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
père =

zhí zi
侄子

ér zi
儿子

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲
parent, parente =

qīn shǔ
亲属

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ xù
女婿

zhàng fu
丈夫
grand-père =

yé yé
爷爷

jiě, mèi
姐, 妹

zǔ fú
祖父

zhàng fu
丈夫
fils =

qīn shǔ
亲属

yé yé
爷爷

ér zi
儿子

yuè mǔ
岳母
beau-père =

zhàng fu
丈夫

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

yuè fù
岳父
gendre, beau-fils =

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

yīng`ēr
婴儿

jiě, mèi
姐, 妹
mari =

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲

zhàng fu
丈夫

sūn nǚ
孙女
mamie =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

xiōngdì
兄弟

fù qīn
父亲

yuè mǔ
岳母
nièce =

mǔ qīn
母亲

zhí nǚ
侄女

yuè fù
岳父

jiě, mèi
姐, 妹
petite-fille =

zhàng fu
丈夫

jiā, jiā tíng
家, 家庭

péng yǒu
朋友

sūn nǚ
孙女
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles