Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Parents test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Parents category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

frère =

ér zi
儿子

xiōngdì
兄弟

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母
beau-père =

nǚ`ér
女儿

qīn shǔ
亲属

yuè fù
岳父

ér xí
儿媳
mari =

zhàng fu
丈夫

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
papy =

sūn nǚ
孙女

zǔmǔ
祖母

yé yé
爷爷

zhí nǚ
侄女
fils =

yuè fù
岳父

ér zi
儿子

xiōngdì
兄弟

zhí nǚ
侄女
gendre, beau-fils =

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

sūn zi
孙子

yuè mǔ
岳母
famille =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yīng`ēr
婴儿

ér tóng
儿童

yuè mǔ
岳母
grand-mère =

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿
ami, amie =

yīn qīn
姻亲

yuè fù
岳父

nǚ xù
女婿

péng yǒu
朋友
parent, parente =

qīn shǔ
亲属

yuè fù
岳父

zhí nǚ
侄女

zǔmǔ
祖母
neveu =

zhí zi
侄子

qīn shǔ
亲属

ér zi
儿子

sūn zi
孙子
nièce =

ér zi
儿子

fù qīn
父亲

zhí nǚ
侄女

ér tóng
儿童
enfant =

yuè mǔ
岳母

ér tóng
儿童

jiā, jiā tíng
家, 家庭

jiā, jiā tíng
家, 家庭
bébé =

yīng`ēr
婴儿

zǔmǔ
祖母

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn nǚ
孙女
belle-fille =

ér xí
儿媳

nǚ`ér
女儿

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

jiě, mèi
姐, 妹
grand-père =

yé yé
爷爷

zǔ fú
祖父

nǚ`ér
女儿

yuè fù
岳父
père =

yīn qīn
姻亲

yé yé
爷爷

yuè fù
岳父

fù qīn
父亲
petit-fils =

yé yé
爷爷

qīn shǔ
亲属

sūn zi
孙子

nǚ`ér
女儿
belle-mère =

yuè mǔ
岳母

yīng`ēr
婴儿

jiā, jiā tíng
家, 家庭

yīng`ēr
婴儿
sœur =

sūn zi
孙子

qīn shǔ
亲属

jiě, mèi
姐, 妹

sūn zi
孙子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles