Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Parents test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Parents category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

frère =

yīn qīn
姻亲

yīn qīn
姻亲

zǔmǔ
祖母

xiōngdì
兄弟
belle-fille =

sūn zi
孙子

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí nǚ
侄女

ér xí
儿媳
mamie =

jiě, mèi
姐, 妹

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí zi
侄子
parent, parente =

zǔmǔ
祖母

ér xí
儿媳

qīn shǔ
亲属

zhí nǚ
侄女
grand-mère =

yuè mǔ
岳母

yīn qīn
姻亲

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母
mère =

fù qīn
父亲

mǔ qīn
母亲

yuè fù
岳父

fù qīn
父亲
ami, amie =

péng yǒu
朋友

ér zi
儿子

zhí zi
侄子

zhí nǚ
侄女
grand-père =

ér tóng
儿童

zǔ fú
祖父

jiā, jiā tíng
家, 家庭

jiě, mèi
姐, 妹
fils =

nǚ xù
女婿

ér zi
儿子

xiōngdì
兄弟

mǔ qīn
母亲
mari =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn nǚ
孙女

sūn zi
孙子

zhàng fu
丈夫
petit-fils =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

sūn zi
孙子

zhí zi
侄子

jiā, jiā tíng
家, 家庭
neveu =

mǔ qīn
母亲

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子

zǔ fú
祖父
nièce =

zhí nǚ
侄女

nǚ`ér
女儿

yīn qīn
姻亲

zhàng fu
丈夫
gendre, beau-fils =

qīn shǔ
亲属

zǔmǔ
祖母

nǚ xù
女婿

yuè fù
岳父
beaux-parents =

yīn qīn
姻亲

zhí nǚ
侄女

ér tóng
儿童

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
fille =

sūn nǚ
孙女

nǚ`ér
女儿

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

ér tóng
儿童
sœur =

fù qīn
父亲

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

jiě, mèi
姐, 妹

zǔ fú
祖父
papy =

qīn shǔ
亲属

jiě, mèi
姐, 妹

yé yé
爷爷

ér zi
儿子
père =

zhí nǚ
侄女

fù qīn
父亲

zǔmǔ
祖母

zǔmǔ
祖母
petite-fille =

sūn nǚ
孙女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

péng yǒu
朋友

jiā, jiā tíng
家, 家庭
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles