Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Parents test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Parents category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

belle-fille =

ér zi
儿子

ér zi
儿子

ér xí
儿媳

sūn zi
孙子
papy =

zhí zi
侄子

yé yé
爷爷

péng yǒu
朋友

zǔmǔ
祖母
grand-mère =

jiě, mèi
姐, 妹

xiōngdì
兄弟

yīn qīn
姻亲

zǔmǔ
祖母
neveu =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zhí zi
侄子

ér zi
儿子

ér zi
儿子
mari =

zhàng fu
丈夫

ér zi
儿子

sūn nǚ
孙女

zhí zi
侄子
gendre, beau-fils =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ xù
女婿

sūn nǚ
孙女

ér xí
儿媳
fille =

ér tóng
儿童

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ`ér
女儿

péng yǒu
朋友
petite-fille =

yuè mǔ
岳母

zhí zi
侄子

yīng`ēr
婴儿

sūn nǚ
孙女
mamie =

zǔ fú
祖父

qīn shǔ
亲属

zǔ fú
祖父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
famille =

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔmǔ
祖母

sūn nǚ
孙女
sœur =

jiě, mèi
姐, 妹

sūn zi
孙子

péng yǒu
朋友

zhí zi
侄子
père =

yuè fù
岳父

zǔmǔ
祖母

ér tóng
儿童

fù qīn
父亲
petit-fils =

yuè fù
岳父

sūn zi
孙子

mǔ qīn
母亲

zǔmǔ
祖母
fils =

yuè fù
岳父

ér zi
儿子

zhí zi
侄子

jiā, jiā tíng
家, 家庭
belle-mère =

ér xí
儿媳

ér zi
儿子

yuè mǔ
岳母

zhàng fu
丈夫
mère =

sūn nǚ
孙女

yé yé
爷爷

ér tóng
儿童

mǔ qīn
母亲
bébé =

qīn shǔ
亲属

yīng`ēr
婴儿

yuè fù
岳父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
nièce =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zhí nǚ
侄女

yuè mǔ
岳母

zǔ fú
祖父
beaux-parents =

sūn zi
孙子

yīn qīn
姻亲

ér xí
儿媳

sūn nǚ
孙女
enfant =

nǚ`ér
女儿

ér tóng
儿童

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér xí
儿媳
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles