Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nombre test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cinq mille =

sānbǎi
三百

sān

sān

wǔqiān
五千
quatre-vingt-onze =

bāshíyī
八十一

yībǎiwàn
一百万

jiǔshíyī
九十一

qīshí
七十
deux =

bāqiān
八千

sìbǎi
四百

èr

sānqiān
三千
soixante et onze =

èr

èrbǎi líng yī
二百零一

qīshíyī
七十一

jiǔ
quatre-vingt-un =

bāshíyī
八十一

èrbǎi líng yī
二百零一

shíwǔ
十五

yī bǎi yì
一百亿
huit cents =

sìshíyī
四十一

yībǎi
一百

yībǎi
一百

bābǎi
八百
quatre =

liù

yīyì
一亿

wǔshí
五十


quarante-deux =

shíyī
十一

sìshí`èr
四十二

qīshíyī
七十一

bāshí
八十
dix-neuf =

wǔqiān
五千

shíjiǔ
十九

èrbǎi líng yī
二百零一

shíyī
十一
vingt-deux =

sìshíyī
四十一

sìbǎi
四百

jiǔqiān
九千

èrshí`èr
二十二
un million =

yībǎiwàn
一百万

sānshíyī
三十一

èr

èrbǎi
二百
neuf =

yībǎiwàn
一百万

shísì
十四

èrshí`èr
二十二

jiǔ
trente et un =

shíqī
十七

shísì
十四

sānshíyī
三十一

bābǎi
八百
cinquante et un =

líng

wǔshíyī
五十一

shí

sān
soixante-dix =

sānbǎi
三百

shí

èrshí`èr
二十二

qīshí
七十
dix million =

yīqiānwàn
一千万

sìbǎi
四百

sānqiān
三千

sānqiān
三千
zéro =

líng

qīshí
七十

sìqiān
四千

qīshíyī
七十一
un milliard =

sānshí`èr
三十二

shíyì
十亿

liùbǎi
六百


cinq cents =

wǔbǎi
五百

yīqiān
一千

yībǎi
一百

jiǔ
mille =

sìbǎi
四百yīqiān
一千

èrshíyī
二十一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles