Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nombre test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Nombre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sept =

wǔqiān
五千

qīqiān
七千

èrshíyī
二十一


deux mille =

sānshí`èr
三十二

líng

èrqiān
二千

shíjiǔ
十九
soixante-dix =

liùbǎi
六百

qīqiān
七千

qīshí
七十

yībǎi líng èr
一百零二
sept cents =

qībǎi
七百

shíbā
十八

qīshí
七十

sìshí
四十
cent million =

yībǎi
一百

yīyì
一亿

jiǔshí
九十

sìshíyī
四十一
douze =

líng

wǔshíyī
五十一

jiǔshíyī
九十一

shí`èr
十二
trente =

èrbǎi líng yī
二百零一

yībǎi líng yī
一百零一

wǔqiān
五千

sānshí
三十
vingt et un =

líng

èrshíyī
二十一

qībǎi
七百

yīyì
一亿
quatre-vingt-dix =

jiǔshí
九十

shísān
十三

bāqiān
八千

liù
deux =

jiǔqiān
九千

èr

shí`èr
十二

sìshí`èr
四十二
quinze =

èrshí`èr
二十二

shíwǔ
十五

sān

èrshí
二十
cent-deux =

yībǎiwàn
一百万

èrshíyī
二十一

yībǎi líng èr
一百零二

liǔshí
六十
cinquante et un =

wǔshíyī
五十一

liùqiān
六千

yī bǎi yì
一百亿

jiǔshí
九十
quatre mille =

sānbǎi
三百

sìqiān
四千

liǔshíyī
六十一

yīyì
一亿
vingt-deux =

shíwàn
十万

sānshí
三十

yī bǎi yì
一百亿

èrshí`èr
二十二
dix-huit =

yībǎiwàn
一百万

bābǎi
八百

shíbā
十八

èr
dix million =

sānqiān
三千

yīqiānwàn
一千万

sìshí
四十

liù
trente-deux =

sānshí`èr
三十二

qīshí
七十

jiǔbǎi
九百

sìbǎi
四百
cinq =

shí

bābǎi
八百
quarante et un =sìshíyī
四十一

shí`èr
十二

liǔshíyī
六十一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles