Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nourriture test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Nourriture category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rôti =

tángguǒ
糖果miànfěn
面粉

kǎo
poisson =yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

miànfěn
面粉
pudding =

gālí
咖喱miànfěn
面粉

dùn ròu
炖肉
macaroni =

guǒ xiànbǐng
果馅饼

Yìdàlì miànshí
意大利面食

pēngtiáo
烹调

tōng xīn fěn
通心粉
cru =

shuǐguǒ
水果

wèi zhǔguò de
未煮过的

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

bīngqílín
冰淇淋
crêpe =

gālí
咖喱

làobǐng
烙饼

yán

zhì
dessert =

zhì

tiánshí
甜食

hújiāofěn
胡椒粉

kǎo
nourriture =

sōnggāo
松糕

shíwù
食物

gānlàobǐng
干酪饼

tángguǒ
糖果
vin =

bīngqílín
冰淇淋

xì yuán miàntiáo
细圆面条

pútaojiū
葡萄酒

Yìdàlì miànshí
意大利面食
légume =

sānmíngzhì
三明治

tōng xīn fěn
通心粉

tángguǒ
糖果

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
gril =

tōng xīn fěn
通心粉

hújiāofěn
胡椒粉

huángyóu
黄油

zhì
carbonara =

táng

làobǐng
烙饼

huángyóu
黄油

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司
tarte =

shíwù
食物

guǒ xiànbǐng
果馅饼

gālí
咖喱

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
fruit =

shuǐguǒ
水果

ròu

tāng, gēng
汤, 羹

rénzào huángyóu
人造黄油
sandwich =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

sānmíngzhì
三明治

tángguǒ
糖果

rénzào huángyóu
人造黄油
margarine =

shuǐguǒ
水果

xì yuán miàntiáo
细圆面条

rénzào huángyóu
人造黄油

hújiāofěn
胡椒粉
sel =

yán

xì yuán miàntiáo
细圆面条

huángyóu
黄油

tiánshí
甜食
sucre =

pēngtiáo
烹调

pútaojiū
葡萄酒

táng

tōng xīn fěn
通心粉
ravioli =

kǎo

tōng xīn fěn
通心粉

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

bīngqílín
冰淇淋
cuisine =

shuǐtōng xīn fěn
通心粉

pēngtiáo
烹调
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles