Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Jour, Mois, Année test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Jour, Mois, Année category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

jeudi =

dōngjì
冬季

èryuè
二月

xīngqīsì
星期四

liùyuè
六月
saison =

xīngqīliù
星期六

èryuè
二月

jìjié
季节

yīyuè
一月
septembre =

xīngqīsì
星期四

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季

jiǔyuè
九月
printemps =

dōngjì
冬季

chūnjì
春季

liùyuè
六月

bāyuè
八月
mardi =

jiǔyuè
九月

yuè

xīngqī`èr
星期二

shíyīyuè
十一月
mai =

wǔyuè
五月

yuè

tiān

jiǔyuè
九月
jour =

wǔyuè
五月

jiǔyuè
九月

tiān

sānyuè
三月
dimanche =

shíyīyuè
十一月

sìyuè
四月

xīngqīsì
星期四

xīngqīrì
星期日
semaine =

xīngqī
星期

xīngqīsān
星期三

bāyuè
八月

wǔyuè
五月
automne =

qiūjì
秋季

xīngqīsān
星期三

sìyuè
四月

xīngqīsì
星期四
été =

xīngqīsì
星期四

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季

xiàjì
夏季
janvier =

xīngqīsì
星期四

chūnjì
春季

yīyuè
一月

sānyuè
三月
février =

bāyuè
八月

qiūjì
秋季

xīngqī
星期

èryuè
二月
mois =

xīngqīliù
星期六

xīngqīsì
星期四

yuè

xīngqīsān
星期三
juillet =

xīngqī`èr
星期二

qīyuè
七月

sānyuè
三月

sìyuè
四月
année =

wǔyuè
五月

xīngqīliù
星期六

nián

tiān
octobre =

shíyuè
十月

èryuè
二月

nián

chūnjì
春季
aoùt =

xīngqīyī
星期一

sānyuè
三月

bāyuè
八月

sānyuè
三月
mars =

xīngqīyī
星期一

xīngqīliù
星期六

sānyuè
三月

qīyuè
七月
vendredi =

xīngqīwǔ
星期五

sānyuè
三月

nián

xīngqīyī
星期一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles