Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Jour, Mois, Année test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Jour, Mois, Année category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

saison =

xīngqī
星期

shíyīyuè
十一月

sānyuè
三月

jìjié
季节
septembre =

nián

qiūjì
秋季

jiǔyuè
九月

jìjié
季节
janvier =

dōngjì
冬季

sìyuè
四月

yīyuè
一月

bāyuè
八月
mardi =

xīngqī`èr
星期二

yīyuè
一月

jìjié
季节

èryuè
二月
lundi =

xiàjì
夏季

xīngqīyī
星期一

qiūjì
秋季

chūnjì
春季
vendredi =

qiūjì
秋季

tiān

qīyuè
七月

xīngqīwǔ
星期五
mai =

sìyuè
四月

xīngqī
星期

wǔyuè
五月

shíyīyuè
十一月
avril =

xīngqīwǔ
星期五

sìyuè
四月

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月
semaine =

tiān

xīngqīrì
星期日

dōngjì
冬季

xīngqī
星期
mars =

dōngjì
冬季

bāyuè
八月

xīngqīsān
星期三

sānyuè
三月
février =

jiǔyuè
九月

nián

èryuè
二月

xīngqīyī
星期一
juin =

liùyuè
六月

qiūjì
秋季

xīngqīrì
星期日

èryuè
二月
année =

liùyuè
六月

xīngqīliù
星期六

jìjié
季节

nián
aoùt =

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月

liùyuè
六月

xīngqīsān
星期三
octobre =

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月

èryuè
二月

sìyuè
四月
jour =

qīyuè
七月

sìyuè
四月

tiān

sānyuè
三月
jeudi =

bāyuè
八月

yīyuè
一月

sānyuè
三月

xīngqīsì
星期四
décembre =

xīngqīwǔ
星期五

shíyuè
十月

shí`èryuè
十二月

dōngjì
冬季
mois =

yuè

qiūjì
秋季

qīyuè
七月

nián
printemps =

xīngqīsān
星期三

chūnjì
春季

xiàjì
夏季

xīngqīyī
星期一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles