Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Jour, Mois, Année test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Jour, Mois, Année category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

année =

jiǔyuè
九月

nián

liùyuè
六月

xīngqīsān
星期三
mardi =

sānyuè
三月

dōngjì
冬季

xīngqī`èr
星期二

xīngqī
星期
dimanche =

xīngqīrì
星期日

xiàjì
夏季

yuè

tiān
septembre =

xīngqīyī
星期一

xīngqīrì
星期日

shíyīyuè
十一月

jiǔyuè
九月
juillet =

yuè

qīyuè
七月

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三
été =

yuè

xīngqīsān
星期三

xiàjì
夏季

xīngqīsì
星期四
mai =

jiǔyuè
九月

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季

wǔyuè
五月
juin =

xīngqīwǔ
星期五

liùyuè
六月

yuè

sìyuè
四月
jour =

tiān

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一

shí`èryuè
十二月
vendredi =

qīyuè
七月

xīngqīwǔ
星期五

chūnjì
春季

xīngqīsì
星期四
lundi =

sìyuè
四月

dōngjì
冬季

liùyuè
六月

xīngqīyī
星期一
samedi =

xīngqīliù
星期六

tiān

chūnjì
春季

wǔyuè
五月
mois =

qiūjì
秋季

yuè

dōngjì
冬季

xīngqī
星期
mars =

sānyuè
三月

xīngqī`èr
星期二

qiūjì
秋季

xīngqīsì
星期四
janvier =

xīngqīrì
星期日

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīyī
星期一

yīyuè
一月
aoùt =

bāyuè
八月

èryuè
二月

tiān

èryuè
二月
printemps =

dōngjì
冬季

chūnjì
春季

bāyuè
八月

xīngqīyī
星期一
automne =

xīngqīrì
星期日

xīngqīwǔ
星期五

qiūjì
秋季

nián
avril =

bāyuè
八月

sìyuè
四月

nián

xīngqīyī
星期一
octobre =

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一

xiàjì
夏季

shíyuè
十月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles