Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Jour, Mois, Année test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Jour, Mois, Année category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

printemps =

liùyuè
六月

qīyuè
七月

liùyuè
六月

chūnjì
春季
dimanche =

xīngqīrì
星期日

xiàjì
夏季

jìjié
季节

nián
année =

jiǔyuè
九月

jìjié
季节

shíyuè
十月

nián
aoùt =

bāyuè
八月

dōngjì
冬季

sānyuè
三月

xīngqīliù
星期六
avril =

sānyuè
三月

sìyuè
四月

shíyuè
十月

shíyuè
十月
décembre =

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三
lundi =

jìjié
季节

liùyuè
六月

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月
samedi =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīliù
星期六

shíyuè
十月

sìyuè
四月
vendredi =

xīngqī
星期

xīngqīwǔ
星期五

sìyuè
四月

sìyuè
四月
juin =

liùyuè
六月

nián

yīyuè
一月

xīngqīsān
星期三
juillet =

shí`èryuè
十二月

xīngqīyī
星期一

qīyuè
七月

liùyuè
六月
mai =

chūnjì
春季

wǔyuè
五月

chūnjì
春季

xīngqīsān
星期三
jour =

tiān

xīngqīsì
星期四

shíyīyuè
十一月

chūnjì
春季
été =

yīyuè
一月

xiàjì
夏季

shíyīyuè
十一月

èryuè
二月
hiver =

dōngjì
冬季

yīyuè
一月

liùyuè
六月

bāyuè
八月
septembre =

shíyīyuè
十一月

liùyuè
六月

dōngjì
冬季

jiǔyuè
九月
janvier =

shíyīyuè
十一月

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

nián
jeudi =

sānyuè
三月

liùyuè
六月

xīngqīsān
星期三

xīngqīsì
星期四
automne =

nián

sānyuè
三月

bāyuè
八月

qiūjì
秋季
mois =

xīngqīwǔ
星期五

yuè

tiān

chūnjì
春季
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles