Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Vêtements test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Vêtements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cape =

lǐngdài
领带

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

dǒupeng
斗篷

xiōngzhào
胸罩
petite culotte =

nèikù
内裤

nǚfú
女服

kùwà
裤袜

qúnzi
裙子
jupe =

duǎnkù
短裤

qúnzi
裙子

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
robe =

dǒupeng
斗篷

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚfú
女服
sous-vêtements =

yīfu
衣服

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

chènshān
衬衫

nèiyī
内衣
gilet =

yùndòng yīfu
运动衣服

mǎjiǎ
马甲

nǚ nèiyī
女内衣

kùwà
裤袜
short =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

dǒupeng
斗篷

duǎnkù
短裤

nǚ nèiyī
女内衣
habiller =

nǚ nèiyī
女内衣

nǚfú
女服

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
cardigan =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nèikù
内裤

yángmáoshān
羊毛衫

qúnzi
裙子
soutiengorge =

qúnzi
裙子

duǎn wà
短袜

chènshān
衬衫

xiōngzhào
胸罩
manteau =

duǎn wà
短袜

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

dǒupeng
斗篷

nǚfú
女服
survêtement =

dǒupeng
斗篷

yùndòng yīfu
运动衣服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

nèikù
内裤
chemisier =

yīfu
衣服

mǎjiǎ
马甲

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nèiyī
内衣
vêtements =

Ti xùshān
T恤衫

yīfu
衣服

yángmáoshān
羊毛衫

nèikù
内裤
pantalon =

chènshān
衬衫

kùzi
裤子

duǎn shàngyī
短上衣

kùwà
裤袜
bikini =

lǐngdài
领带

nǚfú
女服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

chènkù
衬裤
slip =

mǎjiǎ
马甲

nèikù
内裤

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

chènshān
衬衫
jeans =

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

nèikù
内裤

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

niúzǎikù
牛仔裤
lingerie =

yùndòng yīfu
运动衣服

xiōngzhào
胸罩

nǚ nèiyī
女内衣

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
justaucorps =

nǚfú
女服

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

chènkù
衬裤

qúnzi
裙子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles