Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Vêtements test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Vêtements category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

soutiengorge =

yīfu
衣服

xiōngzhào
胸罩

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

kùwà
裤袜
justaucorps =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

duǎn shàngyī
短上衣

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
cardigan =

yùndòng yīfu
运动衣服

dǒupeng
斗篷

yángmáoshān
羊毛衫

nèikù
内裤
petite culotte =

nǚ nèiyī
女内衣

kùwà
裤袜

duǎn shàngyī
短上衣

nèikù
内裤
chemisier =

Ti xùshān
T恤衫

yīfu
衣服

qúnzi
裙子

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
slip =

Ti xùshān
T恤衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

nèiyī
内衣

chènkù
衬裤
habiller =

Ti xùshān
T恤衫

duǎn wà
短袜

duǎn shàngyī
短上衣

nǚfú
女服
pantalon =

nǚ nèiyī
女内衣

Ti xùshān
T恤衫

duǎn shàngyī
短上衣

kùzi
裤子
châle =

nǚfú
女服

nǚfú
女服

yángmáoshān
羊毛衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
slip =

nǚ nèiyī
女内衣

nèikù
内裤

niúzǎikù
牛仔裤

duǎnkù
短裤
sous-vêtements =

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

nèiyī
内衣

niúzǎikù
牛仔裤

Ti xùshān
T恤衫
bikini =

nǚfú
女服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

chènkù
衬裤

nǚfú
女服
jeans =

chènshān
衬衫

niúzǎikù
牛仔裤

nèikù
内裤

kùzi
裤子
pull-over =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

niúzǎikù
牛仔裤

kùzi
裤子

duǎn wà
短袜
robe =

nèikù
内裤

mǎjiǎ
马甲

nǚfú
女服

kùzi
裤子
short =

duǎnkù
短裤

nǚfú
女服

niúzǎikù
牛仔裤

duǎn shàngyī
短上衣
tee-shirt =

qúnzi
裙子

nèikù
内裤

kùzi
裤子

Ti xùshān
T恤衫
jupe =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

niúzǎikù
牛仔裤

qúnzi
裙子

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
collants =

yīfu
衣服

niúzǎikù
牛仔裤

kùwà
裤袜

nèikù
内裤
chemise =

yángmáoshān
羊毛衫

duǎnkù
短裤

chènshān
衬衫

duǎn shàngyī
短上衣
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles