Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bâtiments test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Bâtiments category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

château fort =

píngfáng
平房

chéngbǎo, jū
城堡, 车

dàshǐguǎn
大使馆

cānguǎn
餐馆
poste de police =

jǐngchá fēnjú
警察分局

fēijīchǎng
飞机场

chéngbǎo, jū
城堡, 车

xiāofángzhàn
消防站
observatoire =

gōngdiàn
宫殿

tiānwéntái
天文台

mótiānlóu
摩天楼

túshūguǎn
图书馆
port =

jiǔbā
酒吧

gǎngkǒu
港口

jiǔbā
酒吧

fēngchē
风车
musée =

língmù
陵墓

jiàotáng
教堂

bówùguǎn
博物馆

gōngchǎng
工厂
ferme =

shāngdiàn
商店

yínháng
银行

dàshǐguǎn
大使馆

nóngchǎng
农场
office du tourisme =

zhuāngyuán
庄园

jiǔbā
酒吧

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

qīngzhēnsì
清真寺
pont =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

qiáo

xiǎo lǚguǎn
小旅馆

tǐyùchǎng
体育场
ambassade =

dàshǐguǎn
大使馆

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

xuéxiào
学校

xiǎo lǚguǎn
小旅馆
port =

diànyǐngyuàn
电影院

shìzhèngtīng
市政厅

gǎng

jiàotáng
教堂
hôtel de ville =

shuǐzúguǎn
水族馆

zǒngjiàotáng
总教堂

bàngōngshì
办公室

shìzhèngtīng
市政厅
aéroport =

túshūguǎn
图书馆

dēngtǎ
灯塔

fēijīchǎng
飞机场

dàxué
大学
structure =

gōngdiàn
宫殿

píngfáng
平房

jiànzhù
建筑

língmù
陵墓
palais =

jùyuàn
剧院

gōngdiàn
宫殿

shènglíng
圣陵

ròupù
肉铺
cinéma =

gǎngkǒu
港口

diànyǐngyuàn
电影院

língmù
陵墓

yīyuàn
医院
aquarium =

jiǔbā
酒吧

shènglíng
圣陵

shuǐzúguǎn
水族馆

gǎng
hôtel =

jǐngchá fēnjú
警察分局

lǚguǎn
旅馆

língmù
陵墓

yǎn bō shì
演播室
galerie d'art =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

shìchǎng
市场

gǎng

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产
studio =

yǎn bō shì
演播室

zhàngpeng
帐篷

zhuāngyuán
庄园

jǐngchá fēnjú
警察分局
église =

dàxué
大学

túshūguǎn
图书馆

jiàotáng
教堂

xiāofángzhàn
消防站
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles