Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bâtiments test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Bâtiments category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bibliothèque =

jiànzhù
建筑

túshūguǎn
图书馆

shìzhèngtīng
市政厅

gōngyù
公寓
poste de police =

tiānwéntái
天文台

qiáo

jǐngchá fēnjú
警察分局

shāngdiàn
商店
maison =

jiā

zhuāngyuán
庄园

língmù
陵墓

cānguǎn
餐馆
temple =

mótiānlóu
摩天楼

ròupù
肉铺

miàoyǔ
庙宇

huāshāng
花商
magasin à rayons =

nóngchǎng
农场

xiāofángzhàn
消防站

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
marché =

shìchǎng
市场

yīyuàn
医院

shāngdiàn
商店

túshūguǎn
图书馆
appartement =

gǎngkǒu
港口

yīyuàn
医院

língmù
陵墓

gōngyù
公寓
restaurant =

zhuāngyuán
庄园

cānguǎn
餐馆

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商
port =

gǎngkǒu
港口

fēijīchǎng
飞机场

yǎn bō shì
演播室

nóngchǎng
农场
ambassade =

dàxué
大学

dàshǐguǎn
大使馆

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shìchǎng
市场
château fort =

tiānwéntái
天文台

yínháng
银行

nóngchǎng
农场

chéngbǎo, jū
城堡, 车
bâtiment =

cānguǎn
餐馆

qīngzhēnsì
清真寺

qiáo

jiànzhù
建筑
usine =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

gōngchǎng
工厂

qīngzhēnsì
清真寺

fēijīchǎng
飞机场
université =

xuéyuàn
学院

bàngōngshì
办公室

fēijīchǎng
飞机场

bīngwū
冰屋
palais =

gōngdiàn
宫殿

jiǔbā
酒吧

ròupù
肉铺

zhàngpeng
帐篷
aéroport =

fēijīchǎng
飞机场

jiàotáng
教堂

shènglíng
圣陵

shìzhèngtīng
市政厅
port =

fēngchē
风车

gǎng

yínháng
银行

hùjí dēngjìchù
户籍登记处
manoir =

túshūguǎn
图书馆

shènglíng
圣陵

yóuzhèngjú
邮政局

zhuāngyuán
庄园
banque =

shuǐzúguǎn
水族馆

yínháng
银行

jǐngchá fēnjú
警察分局

bīngwū
冰屋
ferme =

bīngwū
冰屋

xiāofángzhàn
消防站

nóngchǎng
农场

mótiānlóu
摩天楼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles