Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bâtiments test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Bâtiments category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cathédrale =

zǒngjiàotáng
总教堂

gǎng

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shāngdiàn
商店
pub =

jùyuàn
剧院

dēngtǎ
灯塔

jiǔbā
酒吧

xiǎo lǚguǎn
小旅馆
supermarché =

fēngchē
风车

xiāofángzhàn
消防站

chāojí shìchǎng
超级市场

jiǔbā
酒吧
aéroport =

shuǐzúguǎn
水族馆

jiànzhù
建筑

qiáo

fēijīchǎng
飞机场
poste de police =

jiànzhù
建筑

jiǔbā
酒吧

yínháng
银行

jǐngchá fēnjú
警察分局
magasin à rayons =

gōngchǎng
工厂

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shuǐzúguǎn
水族馆

dàxué
大学
marché =

bīngwū
冰屋

yóuzhèngjú
邮政局

shāngdiàn
商店

shìchǎng
市场
phare =

bàngōngshì
办公室

ròupù
肉铺

gǎng

dēngtǎ
灯塔
hôtel de ville =

jiànzhù
建筑

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

shìzhèngtīng
市政厅

bàngōngshì
办公室
port =

shènglíng
圣陵

jiàotáng
教堂

gǎngkǒu
港口

diànyǐngyuàn
电影院
observatoire =

língmù
陵墓

zǒngjiàotáng
总教堂

tiānwéntái
天文台

xuéyuàn
学院
port =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

dēngtǎ
灯塔

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

gǎng
banque =

mótiānlóu
摩天楼

yīyuàn
医院

yínháng
银行

miàoyǔ
庙宇
magasin =

shāngdiàn
商店

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

tǐyùchǎng
体育场

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
maison à loyer modéré =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

shìchǎng
市场
bibliothèque =

dàshǐguǎn
大使馆

túshūguǎn
图书馆

diànyǐngyuàn
电影院

jiǔbā
酒吧
restaurant =

jiàotáng
教堂

yīyuàn
医院

cānguǎn
餐馆

gǎng
université =

dàxué
大学

qiáo

píngfáng
平房

zhàngpeng
帐篷
mausolée =

shìzhèngtīng
市政厅

ròupù
肉铺

língmù
陵墓

fēijīchǎng
飞机场
temple =

xuéyuàn
学院

miàoyǔ
庙宇

shènglíng
圣陵

zǒngjiàotáng
总教堂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles