Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bâtiments test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Bâtiments category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

port =

cānguǎn
餐馆

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

zhuāngyuán
庄园

gǎngkǒu
港口
sanctuaire =

bīngwū
冰屋

shènglíng
圣陵

nóngchǎng
农场

shìchǎng
市场
aéroport =

gōngdiàn
宫殿

nóngchǎng
农场

fēijīchǎng
飞机场

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
hôtel =

lǚguǎn
旅馆

gōngyù
公寓

jiànzhù
建筑

fēngchē
风车
château fort =

qīngzhēnsì
清真寺

píngfáng
平房

bàngōngshì
办公室

chéngbǎo, jū
城堡, 车
temple =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

miàoyǔ
庙宇

zhuāngyuán
庄园
église =

jiàotáng
教堂

shìzhèngtīng
市政厅

gōngdiàn
宫殿

dēngtǎ
灯塔
magasin à rayons =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

shāngdiàn
商店

xiāofángzhàn
消防站
gratte-ciel =

shìchǎng
市场

jiǔbā
酒吧

yīyuàn
医院

mótiānlóu
摩天楼
épicier, épicière =

jiā

chāojí shìchǎng
超级市场

gōngdiàn
宫殿

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商
port =

zhuāngyuán
庄园

shuǐzúguǎn
水族馆

gǎng

chāojí shìchǎng
超级市场
maison à loyer modéré =

bàngōngshì
办公室

cānguǎn
餐馆

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

gǎngkǒu
港口
restaurant =

shuǐzúguǎn
水族馆

bàngōngshì
办公室

cānguǎn
餐馆

yīyuàn
医院
boucher, bouchère =

nóngchǎng
农场

tiānwéntái
天文台

ròupù
肉铺

diànyǐngyuàn
电影院
cathédrale =

shìchǎng
市场

jùyuàn
剧院

zǒngjiàotáng
总教堂

fēijīchǎng
飞机场
pont =

dēngtǎ
灯塔

zhàngpeng
帐篷

shāngdiàn
商店

qiáo
hôtel de ville =

yínháng
银行

jǐngchá fēnjú
警察分局

tiānwéntái
天文台

shìzhèngtīng
市政厅
bureau =

xuéxiào
学校

zhàngpeng
帐篷

diànyǐngyuàn
电影院

bàngōngshì
办公室
fleuriste =

túshūguǎn
图书馆

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

huāshāng
花商

gōngdiàn
宫殿
caseme de pompiers =

xiāofángzhàn
消防站

qiáo

tǐyùchǎng
体育场

tǐyùchǎng
体育场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles