Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Astronomie test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Flèche =

tiānchèngzuò
天秤座

tiānjiànzuò
天箭座

lièhùzuò
猎戶座

dàquǎnzuò
大犬座
Cygne =

wūyāzuò
乌鸦座

hǎiwángxīng
海王星

tiānézuò
天鹅座

chuánwěizuò
船尾座
météore =

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

kǒngjìng
孔径

wūyāzuò
乌鸦座

liúxīng
流星
Oiseau De Paradis =

xiēhǔzuò
蝎虎座

shuǐshézuò
水蛇座

tiānyànzuò
天燕座

jùshézuò
巨蛇座
Petit Renard =

wèixīng
卫星

húxīngzuò
狐狸座

xiānhòuzuò
仙后座

mùxīng
木星
Dragon =

xiǎoshīzuò
小狮座

tiānlóngzuò
天龙座

xiǎoxióngzuò
小熊座

mùxīng
木星
Coupe =

dìqiú
地球

tiānyànzuò
天燕座

lièhùzuò
猎戶座

jùjuézuò
巨爵座
Table =

jùshézuò
巨蛇座

shānànzuò
山案座

wàngyuǎnjìng
望远镜

shīzizuò
狮子座
Hydre mâle =

yuèqiú
月球

kǒngquèzuò
孔雀座

shuǐshézuò
水蛇座

dùnpáizuò
盾牌座
Lièvre =

tòujìng
透镜

yǔzhòu
宇宙

tiāntùzuò
天兔座

xiēhǔzuò
蝎虎座
Centaure =

jīngyúzuò
鲸鱼座

jiànyúzuò
剑鱼座

bànrénmǎzuò
半人马座

tiānqínzuò
天琴座
Lynx =

dùnpáizuò
盾牌座

bōjiāngzuò
波江座

tiānchèngzuò
天秤座

tiānmāozuò
天猫座
Burin =

diāojùzuò
雕具座

shānànzuò
山案座

tiāngēzuò
天鸽座

shuǐxīng
水星
Saturne =

mùxīng
木星

xíngxīng
行星

cháilángzuò
豺狼座

tǔxīng
土星
univers =

yìndìānzuò
印地安座

yǔzhòu
宇宙

yùfūzuò
御夫座

wǔxiānzuò
武仙座
Poissons =

yuánguīzuò
圆规座

shuāngyúzuò
双魚座

xiǎoxíngxīng
小行星

tiānwángxīng
天王星
Autel =

dùnpáizuò
盾牌座

xíngxīng
行星

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

tiāntánzuò
天坛座
satellite =

tiānmāozuò
天猫座

dàquǎnzuò
大犬座

wèixīng
卫星

qílínzuò
麒麟座
Octant =

wǎnggǔzuò
网罟座

bǎopíngzuò
宝瓶座

nán jízuò
南极座

tiānwénxué
天文学
Eridan =

yùfūzuò
御夫座

lièhùzuò
猎戶座

yǔzhòu
宇宙

bōjiāngzuò
波江座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles