Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Astronomie test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Poissons =

shuāngyúzuò
双魚座

tiānwángxīng
天王星

lièhùzuò
猎戶座

tiānyànzuò
天燕座
Caméléon =

běi miǎnzuò
北冕座

fàngdà
放大

yàntíngzuò
堰蜓座

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度
Chevelure de Bérénice =

tiāngēzuò
天鸽座

hòufāzuò
后发座

wūyāzuò
乌鸦座

tiānwénxué
天文学
Centaure =

shéfūzuò
蛇夫座

bànrénmǎzuò
半人马座

bōjiāngzuò
波江座

chuánwěizuò
船尾座
Grande Ourse =

xīngxì
星系

shéfūzuò
蛇夫座

nán shízìzuò
南十字座

dàxióngzuò
大熊座
Vénus =

fēiyúzuò
飞鱼座

qílínzuò
麒麟座

tiāntùzuò
天兔座

jīnxīng
金星
Flèche =

tiānjiànzuò
天箭座

yìndìānzuò
印地安座

xīngxì
星系

chuándǐzuò
船底座
Triangle =

chuánfānzuò
船帆座

cāngyíngzuò
苍蝇座

tiāngēzuò
天鸽座

sānjiǎozuò
三角座
oculaire =

jùshézuò
巨蛇座

jiēyǎn
接眼

shuāngzizuò
双子座

rénmǎzuò
人马座
Microscope =

tiānqínzuò
天琴座

yìndìānzuò
印地安座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

tiānhèzuò
天鹤座
satellite =

tiānlúzuò
天炉座

fēiyúzuò
飞鱼座

jīnniúzuò
金牛座

wèixīng
卫星
Règle =

cāngyíngzuò
苍蝇座

wūyāzuò
乌鸦座

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

jǔchǐzuò
矩尺座
Loup =

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜

cháilángzuò
豺狼座

xiǎomǎzuò
小马座

jùxièzuò
巨蟹座
Lynx =

cháilángzuò
豺狼座

shéfūzuò
蛇夫座

shízhōngzuò
时钟座

tiānmāozuò
天猫座
Vole lactée =

huìxīng
彗星

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

yínhéxì
银河系

jǔchǐzuò
矩尺座
Coupe =

xīngxì
星系

tiāntùzuò
天兔座

jùjuézuò
巨爵座

shīzizuò
狮子座
Ophiucus =

tiānézuò
天鹅座

qílínzuò
麒麟座

shéfūzuò
蛇夫座

jùxièzuò
巨蟹座
Hercule =

kǒngquèzuò
孔雀座

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

jīngyúzuò
鲸鱼座

wǔxiānzuò
武仙座
ouverture =

xiǎomǎzuò
小马座

xīng

shéfūzuò
蛇夫座

kǒngjìng
孔径
Lion =

chuánfānzuò
船帆座

shīzizuò
狮子座

xiēhǔzuò
蝎虎座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles