Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Astronomie test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Astronomie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

comète =

huìxīng
彗星

bōjiāngzuò
波江座

nán jízuò
南极座

tiāntánzuò
天坛座
Cassiopée =

tiānlúzuò
天炉座

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

tàiyángxì
太阳系

xiānhòuzuò
仙后座
Cocher =

lièquǎnzuò
猎犬座

tiānyīngzuò
天鹰座

xiǎoshīzuò
小狮座

yùfūzuò
御夫座
Lézard =

liúxīngyǔ
流星雨

hǎiwángxīng
海王星

xiēhǔzuò
蝎虎座

shīzizuò
狮子座
Andromède =

tiāngēzuò
天鸽座

xiānnǚzuò
仙女座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

bànrénmǎzuò
半人马座
Verseau =

xiǎoshīzuò
小狮座

jùjuézuò
巨爵座

shízhōngzuò
时钟座

bǎopíngzuò
宝瓶座
miroir =

jīnxīng
金星

wèixīng
卫星

jìng

yuánguīzuò
圆规座
Corbeau =

wèixīng
卫星

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

wūyāzuò
乌鸦座

nán jízuò
南极座
Jupiter =

jīnniúzuò
金牛座

sānjiǎozuò
三角座

mùxīng
木星

tàiyáng
太阳
pluies de météores =

xíngxīng
行星

liúxīngyǔ
流星雨

tiānwángxīng
天王星

tiāntánzuò
天坛座
Ophiucus =

tiānqínzuò
天琴座

shéfūzuò
蛇夫座

nán jízuò
南极座

jìng
Fourneau =

tiānlúzuò
天炉座

nán miǎnzuò
南冕座

hòufāzuò
后发座

jìng
Pluto =

shīzizuò
狮子座

míngwángxīng
冥王星

tiānyīngzuò
天鹰座

xiǎoxióngzuò
小熊座
Colombe =

tiāngēzuò
天鸽座

huǒxīng
火星

xiǎomǎzuò
小马座

tiānjiànzuò
天箭座
Centaure =

wǎnggǔzuò
网罟座

bànrénmǎzuò
半人马座

yùfūzuò
玉夫座

shuāngzizuò
双子座
Eridan =

lùbàozuò
鹿豹座

bōjiāngzuò
波江座

jùxièzuò
巨蟹座

jùxièzuò
巨蟹座
galaxie =

shuāngyúzuò
双魚座

xīngxì
星系

duōbùsēn wàngyuǎnjìng
多布森望远镜

shuāngyúzuò
双魚座
Saturne =

shuāngzizuò
双子座

shéfūzuò
蛇夫座

yīngxiānzuò
英仙座

tǔxīng
土星
système solaire =

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

shuāngyúzuò
双魚座

tàiyángxì
太阳系

wàngyuǎnjìng
望远镜
Loup =

cháilángzuò
豺狼座

fàngdà
放大

liúxīngyǔ
流星雨

jǔchǐzuò
矩尺座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles