Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Vegetables category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

swede =

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜
brussel sprout =

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
bean =

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

dòu

càidòu
菜豆
carrot =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

húluóbo
胡萝卜
broccoli =

yángcōng
洋葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

luóbo
萝卜

càihuā
菜花
pea =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

wāndòu
豌豆

tiáncàigēn
甜菜根

càidòu
菜豆
soya bean =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

qiézi
茄子

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
turnip =

yángcōng
洋葱

yángcōng
洋葱

luóbo
萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
cauliflower =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米
kidney bean =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

qiézi
茄子

dào, mǐ
稻, 米
potato =

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

luóbo
萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
rice grain =

mǐwǔgǔ
米五谷

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

huāshēng
花生

jiǔcōng
韭葱
string bean =

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

tiáncàigēn
甜菜根

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
onion =

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
cabbage =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

tiáncàigēn
甜菜根

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
vegetable =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆
beetroot =

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

tiáncàigēn
甜菜根

dàtóucài
大头菜
leek =

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷
aubergine =

qiézi
茄子

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

dòu
parsnip =

dào, mǐ
稻, 米

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

qiézi
茄子

wāndòu
豌豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles