Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

raspberry =

shuǐguǒ
水果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

yuèjú

xīfānliánguǒ
西番莲果
pecan =

gānjú
柑橘

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

lǐzi
李子

lǐzi
李子
cherry =

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

hēiméi
黑莓

yīngtao
樱桃

yuèjú
lime =

zhēn zǐ
榛子

shíliu
石榴

míhóutáo
猕猴桃

suānchéng
酸橙
mango =

fènglí
风梨

xìnghé
杏核

xīhóngshì
西红柿

mángguǒ
芒果
apple =

píngguǒ
苹果

hútáo
胡桃

hēicùlì
黑醋栗

yīngtao
樱桃
olive =

fènglí
风梨

shíliu
石榴

gǎnlǎn
橄榄

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃
pineapple =

bā xī hú táo
巴西胡桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xìnghé
杏核

fènglí
风梨
blackberry =

hóngjú
红橘

xìnghé
杏核

hēiméi
黑莓

míhóutáo
猕猴桃
pomegranates =

hútáo
胡桃

xìnghé
杏核

xìnghé
杏核

shíliu
石榴
blackcurrant =

pútáo
葡萄

xiāngjiāo
香蕉

hēiméi
黑莓

hēicùlì
黑醋栗
walnut =

xìnghé
杏核

gǎnlǎn
橄榄

hútáo
胡桃

hóngjú
红橘
almond =

shuǐguǒ
水果

xìnghé
杏核

hēicùlì
黑醋栗

suānchéng
酸橙
hazel nut =

lì zǐ
栗子

xīfānliánguǒ
西番莲果

mángguǒ
芒果

zhēn zǐ
榛子
grapefruit =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

pútáoyòu
葡萄柚

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xīfānliánguǒ
西番莲果
passion fruit =

bā xī hú táo
巴西胡桃

xīfānliánguǒ
西番莲果

zhēn zǐ
榛子

pútáoyòu
葡萄柚
strawberry =

cǎoméi
草莓

shíliu
石榴

fènglí
风梨

pútáoyòu
葡萄柚
tangerine =

fènglí
风梨

hēicùlì
黑醋栗

hóngjú
红橘

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
banana =

xiāngjiāo
香蕉

wúhuāguǒ
无花果

zǎoyēzi
枣椰子

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃
tomato =

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

xīhóngshì
西红柿xìnghé
杏核
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles