Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grapefruit =

wúhuāguǒ
无花果pútáoyòu
葡萄柚

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃
fig =

wúhuāguǒ
无花果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

hútáo
胡桃

gānjú
柑橘
fruit =

gānjú
柑橘

hēiméi
黑莓

shuǐguǒ
水果

píngguǒ
苹果
tomato =

jiānguǒ
坚果

xīhóngshì
西红柿

cǎoméi
草莓

xīfānliánguǒ
西番莲果
apple =

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

yuèjú

píngguǒ
苹果

míhóutáo
猕猴桃
mandarin =

gānjú
柑橘

suānchéng
酸橙

zǎoyēzi
枣椰子

mángguǒ
芒果
blackberry =

hēiméi
黑莓

xīfānliánguǒ
西番莲果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物


walnut =

zhēn zǐ
榛子

hóngjú
红橘

hútáo
胡桃

xīhóngshì
西红柿
almond =

suānchéng
酸橙

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

xìnghé
杏核

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
lemon =

níngméng
柠檬

píngguǒ
苹果

gǎnlǎn
橄榄

lì zǐ
栗子
orange =

hútáo
胡桃

míhóutáo
猕猴桃

gānjú, chéng
柑橘, 橙

lǐzi
李子
hazel nut =

lǐzi
李子

zhēn zǐ
榛子

zǎoyēzi
枣椰子

xīfānliánguǒ
西番莲果
blueberry =

táo

yuèjú

míhóutáo
猕猴桃

fènglí
风梨
nut =

jiānguǒ
坚果

hútáo
胡桃

lǐzi
李子

yuèjú
guava =

yuèjú

fānshíliú
番石榴

táo

yuèjú
banana =

mángguǒ
芒果

bā xī hú táo
巴西胡桃

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果
papaya =

zǎoyēzi
枣椰子

mù guā
木瓜

shíliu
石榴

gānjú, chéng
柑橘, 橙
gooseberry =gānjú
柑橘

mángguǒ
芒果

cùlì
醋栗
olive =

yuèjú

gǎnlǎn
橄榄

xiāngjiāo
香蕉

xīhóngshì
西红柿
chestnut =

xīfānliánguǒ
西番莲果

lì zǐ
栗子

hēicùlì
黑醋栗

píngguǒ
苹果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles