Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

nut =

cùlì
醋栗

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

jiānguǒ
坚果
gooseberry =

cùlì
醋栗

bā xī hú táo
巴西胡桃

xìng

hēiméi
黑莓
kiwi =

xìnghé
杏核

míhóutáo
猕猴桃

xiāngjiāo
香蕉

gānjú, chéng
柑橘, 橙
apple =

píngguǒ
苹果

gǎnlǎn
橄榄

lǐzi
李子

shuǐguǒ
水果
chestnut =

xìnghé
杏核

lì zǐ
栗子

hóngjú
红橘

gānjú, chéng
柑橘, 橙
peach =

jiānguǒ
坚果

mángguǒ
芒果

mángguǒ
芒果

táo
passion fruit =

zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓

xìng

xīfānliánguǒ
西番莲果
hazel nut =

lì zǐ
栗子

gānjú, chéng
柑橘, 橙

zhēn zǐ
榛子

xìng
grape =

pútáo
葡萄

xìnghé
杏核

shíliu
石榴

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
grapefruit =

píngguǒ
苹果

shíliu
石榴

pútáoyòu
葡萄柚


blueberry =

yuèjú

jiānguǒ
坚果

jiānguǒ
坚果

suānchéng
酸橙
guava =

fānshíliú
番石榴xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

pútáo
葡萄
strawberry =

pútáoyòu
葡萄柚

jiānguǒ
坚果

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃

cǎoméi
草莓
cherry =

lì zǐ
栗子

yīngtao
樱桃

lì zǐ
栗子

xìng
tangerine =

lì zǐ
栗子

hóngjú
红橘

mángguǒ
芒果

zǎoyēzi
枣椰子
lemon =

gǎnlǎn
橄榄

níngméng
柠檬

hútáo
胡桃

fènglí
风梨
citrus =

zǎoyēzi
枣椰子

huā shēng
花生

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
blackberry =

hēiméi
黑莓

zǎoyēzi
枣椰子

míhóutáo
猕猴桃

cùlì
醋栗
mandarin =

gānjú
柑橘

xìng

xìng

xìng
walnut =

xīfānliánguǒ
西番莲果

hútáo
胡桃

lǐzi
李子

píngguǒ
苹果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles