Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kiwi =

shuǐguǒ
水果

gǎnlǎn
橄榄

xìng

míhóutáo
猕猴桃
mango =mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉

yuèjú
pear =

pútáoyòu
葡萄柚

gānjú, chéng
柑橘, 橙gǎnlǎn
橄榄
nut =

jiānguǒ
坚果mù guā
木瓜

cùlì
醋栗
blackberry =

zhēn zǐ
榛子

shuǐguǒ
水果

shuǐguǒ
水果

hēiméi
黑莓
grape =

pútáo
葡萄

hēiméi
黑莓

gǎnlǎn
橄榄

shíliu
石榴
blackcurrant =

hēicùlì
黑醋栗

gǎnlǎn
橄榄

gānjú, chéng
柑橘, 橙

táo
tangerine =

shuǐguǒ
水果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

míhóutáo
猕猴桃

hóngjú
红橘
blueberry =

xiāngjiāo
香蕉

wúhuāguǒ
无花果

yuèjú

hēicùlì
黑醋栗
pomegranates =

shíliu
石榴

gānjú, chéng
柑橘, 橙

xìnghé
杏核

míhóutáo
猕猴桃
pecan =

fānshíliú
番石榴

táo

mángguǒ
芒果

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃
brazil nut =

lǐzi
李子

gǎnlǎn
橄榄

bā xī hú táo
巴西胡桃

míhóutáo
猕猴桃
date =

yīngtao
樱桃

gǎnlǎn
橄榄

zǎoyēzi
枣椰子

jiānguǒ
坚果
raspberry =

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

hóngjú
红橘

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

zhēn zǐ
榛子
gooseberry =

cùlì
醋栗

jiānguǒ
坚果

shuǐguǒ
水果

gānjú, chéng
柑橘, 橙
peanut (vegetable, not nut!) =

huā shēng
花生

pútáoyòu
葡萄柚

mángguǒ
芒果

táo
apple =

píngguǒ
苹果

pútáo
葡萄

xìnghé
杏核

gǎnlǎn
橄榄
plum =

lǐzi
李子

huā shēng
花生

gānjú, chéng
柑橘, 橙

měi zhōu shān hé táo
美洲山核桃
guava =

níngméng
柠檬

gānjú, chéng
柑橘, 橙

fānshíliú
番石榴

hēiméi
黑莓
hazel nut =

shuǐguǒ
水果

xīfānliánguǒ
西番莲果

zhēn zǐ
榛子

gǎnlǎn
橄榄
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles