Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Fruits category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tangerine =

cǎoméi
草莓

xìnghé
杏核

hóngjú
红橘

lì zǐ
栗子
tomato =

gǎnlǎn
橄榄

cǎoméi
草莓

xīhóngshì
西红柿

zǎoyēzi
枣椰子
almond =

táo

hútáo
胡桃

fānshíliú
番石榴

xìnghé
杏核
mango =

gǎnlǎn
橄榄

mángguǒ
芒果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

wúhuāguǒ
无花果
hazel nut =

xìng

suānchéng
酸橙

huā shēng
花生

zhēn zǐ
榛子
apricot =

yīngtao
樱桃

shuǐguǒ
水果

lì zǐ
栗子

xìng
guava =

fānshíliú
番石榴

jiānguǒ
坚果

píngguǒ
苹果

hóngjú
红橘
fruit =

xìnghé
杏核

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

shuǐguǒ
水果

mù guā
木瓜
blueberry =

yuèjú

xìnghé
杏核

shíliu
石榴

jiānguǒ
坚果
cherry =

lì zǐ
栗子

yīngtao
樱桃

fānshíliú
番石榴

zǎoyēzi
枣椰子
lemon =

jiānguǒ
坚果

xīhóngshì
西红柿

níngméng
柠檬

hóngjú
红橘
brazil nut =

gǎnlǎn
橄榄

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

hēicùlì
黑醋栗

bā xī hú táo
巴西胡桃
peanut (vegetable, not nut!) =

pútáoyòu
葡萄柚

huā shēng
花生

xīfānliánguǒ
西番莲果

xīfānliánguǒ
西番莲果
papaya =

gǎnlǎn
橄榄

zhēn zǐ
榛子

mù guā
木瓜

hēiméi
黑莓
gooseberry =

fènglí
风梨

xìnghé
杏核

xiāngjiāo
香蕉

cùlì
醋栗
grape =

cǎoméi
草莓

pútáo
葡萄

mù guā
木瓜

xìng
grapefruit =

zǎoyēzi
枣椰子

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果

pútáoyòu
葡萄柚
orange =

gānjú, chéng
柑橘, 橙

mángguǒ
芒果

lǐzi
李子

pútáo
葡萄
olive =

gǎnlǎn
橄榄

mángguǒ
芒果

mù guā
木瓜

gānjú
柑橘
pomegranates =

píngguǒ
苹果

xiāngjiāo
香蕉

shíliu
石榴

xìnghé
杏核
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles