Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Clothes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

knickers =

Ti xùshān
T恤衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

nèikù
内裤
cape =

Ti xùshān
T恤衫

duǎn shàngyī
短上衣

nèikù
内裤

dǒupeng
斗篷
tracksuit =

xiōngzhào
胸罩

niúzǎikù
牛仔裤

yùndòng yīfu
运动衣服

kùzi
裤子
clothes =

yīfu
衣服

yítào yīfu
一套衣服

yítào yīfu
一套衣服

nèikù
内裤
tights =

dǒupeng
斗篷

kùwà
裤袜

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nèiyī
内衣
underwear =

qúnzi
裙子

duǎnkù
短裤

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nèiyī
内衣
blouse =

nèiyī
内衣

dǒupeng
斗篷

duǎn shàngyī
短上衣

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
jacket =

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

duǎn shàngyī
短上衣

lǐngdài
领带

niúzǎikù
牛仔裤
coat =

xiōngzhào
胸罩

niúzǎikù
牛仔裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
waistcoat =

nèiyī
内衣

mǎjiǎ
马甲

yùndòng yīfu
运动衣服

nǚfú
女服
tie =

lǐngdài
领带

nǚfú
女服

Ti xùshān
T恤衫

yítào yīfu
一套衣服
socks =

kùwà
裤袜

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

duǎn wà
短袜

chènshān
衬衫
frock =

yīfu
衣服

nǚfú
女服

duǎnkù
短裤

nèikù
内裤
jeans =

dǒupeng
斗篷

yīfu
衣服

niúzǎikù
牛仔裤

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
bikini =

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

nèiyī
内衣

nèiyī
内衣

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
dress =

Ti xùshān
T恤衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

nǚfú
女服

duǎn wà
短袜
skirt =

lǐngdài
领带

kùzi
裤子

qúnzi
裙子

chènkù
衬裤
cardigan =

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

yángmáoshān
羊毛衫

lǐngdài
领带

dǒupeng
斗篷
tshirt =

duǎn shàngyī
短上衣

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

Ti xùshān
T恤衫

lǐngdài
领带
bra =

xiōngzhào
胸罩

Ti xùshān
T恤衫

yángmáoshān
羊毛衫

shàngyī, wàitào
上衣, 外套
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles