Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Clothes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tracksuit =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nèiyī
内衣

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

yùndòng yīfu
运动衣服
underwear =

nǚfú
女服

Ti xùshān
T恤衫

nǚ nèiyī
女内衣

nèiyī
内衣
cape =

qúnzi
裙子

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

dǒupeng
斗篷

shàngyī, wàitào
上衣, 外套
shorts =

niúzǎikù
牛仔裤

duǎn shàngyī
短上衣

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

duǎnkù
短裤
blouse =

nǚ nèiyī
女内衣

yùndòng yīfu
运动衣服

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

lǐngdài
领带
clothes =

qúnzi
裙子

yīfu
衣服

duǎn shàngyī
短上衣

yángmáoshān
羊毛衫
bra =

lǐngdài
领带

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

xiōngzhào
胸罩

qúnzi
裙子
tie =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

mǎjiǎ
马甲

lǐngdài
领带

kùwà
裤袜
knickers =

yīfu
衣服

yángmáoshān
羊毛衫

nèikù
内裤

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
tights =

lǐngdài
领带

kùwà
裤袜

kùzi
裤子

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
coat =

nǚfú
女服

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚfú
女服

mǎjiǎ
马甲
jumper =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

yítào yīfu
一套衣服

qúnzi
裙子

duǎn wà
短袜
waistcoat =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

mǎjiǎ
马甲

yángmáoshān
羊毛衫
leotard =

yángmáoshān
羊毛衫

yīfu
衣服

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
cardigan =

duǎn wà
短袜

yángmáoshān
羊毛衫

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
tshirt =

dǒupeng
斗篷

chènshān
衬衫

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

Ti xùshān
T恤衫
shawl =

nèiyī
内衣

xiōngzhào
胸罩

yángmáoshān
羊毛衫

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
dress =

yùndòng yīfu
运动衣服

nǚfú
女服

duǎn wà
短袜

dǒupeng
斗篷
skirt =

qúnzi
裙子

yīfu
衣服

mǎjiǎ
马甲

duǎn shàngyī
短上衣
shirt =

chènshān
衬衫

kùwà
裤袜

yīfu
衣服

nǚfú
女服
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles