Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Clothes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

socks =

nǚfú
女服

niúzǎikù
牛仔裤

nèiyī
内衣

duǎn wà
短袜
tie =

chènshān
衬衫

nèiyī
内衣

lǐngdài
领带

shàngyī, wàitào
上衣, 外套
knickers =

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

nèikù
内裤

dǒupeng
斗篷

chènkù
衬裤
jacket =

nǚfú
女服

nǚ nèiyī
女内衣

xiōngzhào
胸罩

duǎn shàngyī
短上衣
shirt =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

chènshān
衬衫

duǎn shàngyī
短上衣

duǎn shàngyī
短上衣
jumper =

xiōngzhào
胸罩

kùzi
裤子

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
suit =

yīfu
衣服

niúzǎikù
牛仔裤

yítào yīfu
一套衣服

niúzǎikù
牛仔裤
lingerie =

yángmáoshān
羊毛衫

yīfu
衣服

xiōngzhào
胸罩

nǚ nèiyī
女内衣
coat =

nǚfú
女服

niúzǎikù
牛仔裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
jeans =

xiōngzhào
胸罩

niúzǎikù
牛仔裤

yítào yīfu
一套衣服

lǐngdài
领带
shawl =

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

chènshān
衬衫

yángmáoshān
羊毛衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
frock =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚfú
女服

yángmáoshān
羊毛衫

chènkù
衬裤
skirt =

qúnzi
裙子

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

yīfu
衣服

nèikù
内裤
bra =

xiōngzhào
胸罩

nèiyī
内衣

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

nǚ nèiyī
女内衣
waistcoat =

nǚ nèiyī
女内衣

mǎjiǎ
马甲

Ti xùshān
T恤衫

duǎn wà
短袜
tracksuit =

chènkù
衬裤

yùndòng yīfu
运动衣服

niúzǎikù
牛仔裤

kùzi
裤子
cardigan =

nèiyī
内衣

qúnzi
裙子

yángmáoshān
羊毛衫

mǎjiǎ
马甲
cape =

xiōngzhào
胸罩

nèikù
内裤

yángmáoshān
羊毛衫

dǒupeng
斗篷
clothes =

mǎjiǎ
马甲

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

yīfu
衣服

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
trousers =

nèikù
内裤

duǎnkù
短裤

kùzi
裤子

chènkù
衬裤
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles