Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Clothes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bikini =

qúnzi
裙子

qúnzi
裙子

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

nèikù
内裤
jeans =

yùndòng yīfu
运动衣服

mǎjiǎ
马甲

niúzǎikù
牛仔裤

qúnzi
裙子
clothes =

chènshān
衬衫

yīfu
衣服

yùndòng yīfu
运动衣服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
tie =

mǎjiǎ
马甲

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

lǐngdài
领带

yángmáoshān
羊毛衫
jacket =

dǒupeng
斗篷

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

duǎn shàngyī
短上衣

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
underpants =

chènkù
衬裤

xiōngzhào
胸罩

nǚ nèiyī
女内衣

duǎnkù
短裤
knickers =

nèikù
内裤

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

yīfu
衣服

yítào yīfu
一套衣服
trousers =

mǎjiǎ
马甲

kùzi
裤子

nèiyī
内衣

nǚfú
女服
frock =

nǚfú
女服

duǎn wà
短袜

yīfu
衣服

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
underwear =

Ti xùshān
T恤衫

Ti xùshān
T恤衫

duǎnkù
短裤

nèiyī
内衣
tshirt =

chènshān
衬衫

qúnzi
裙子

dǒupeng
斗篷

Ti xùshān
T恤衫
shorts =

duǎnkù
短裤

lǐngdài
领带

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

lǐngdài
领带
shirt =

mǎjiǎ
马甲

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

xiōngzhào
胸罩

chènshān
衬衫
leotard =

nǚfú
女服

niúzǎikù
牛仔裤

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤

kùzi
裤子
cape =

nèikù
内裤

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

dǒupeng
斗篷

xiōngzhào
胸罩
socks =

nǚ nèiyī
女内衣

duǎn wà
短袜

chènshān
衬衫

dǒupeng
斗篷
jumper =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nèiyī
内衣

yítào yīfu
一套衣服

yùndòng yīfu
运动衣服
dress =

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

xiōngzhào
胸罩

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚfú
女服
lingerie =

yángmáoshān
羊毛衫

kùwà
裤袜

duǎnkù
短裤

nǚ nèiyī
女内衣
blouse =

nǚ nèiyī
女内衣

duǎn wà
短袜

yángmáoshān
羊毛衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles