Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

他加祿字典 号码 test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the 号码 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

三 =

Sandaa’t isa

Sang-angaw

Labinsiyam

Tatlo
九十一 =

Dalawang daan

Siyamnapu’t isa

Dalawampu

Pito
四十二 =

Walo

Apatnapu’t dalawa

Walumpu’t isa

Dalawampu
二百 =

Limampu’t isa

Sampung libo

Dalawang daan

Pitumpu’t isa
五十 =

Limampu

Dalawa

Dalawang daa’t isa

Dalawampu’t dalawa
二十一 =

Sandaa’t dalawa

Anim na raan

Dalawampu’t isa

Sampung libo
四百 =

Apataraan

Limang libo

Dalawampu’t dalawa

Apat
十六 =

Lima

Apataraan

Labing-apat

Labing-anim
八十 =

Limampu’t isa

Sampu

Walumpu

Animnapu’t isa
十万 =

Tatlumpu

Animnapu’t isa

Pitong daan

Sandaang libo
七 =

Tatlong daan

Labingpito

Pitumpu

Pito
六 =

Anim

Animnapu’t isa

Siyamnapu’t isa

Walo
一千 =

Tattlumpu’t dalawa

Animnapu’t isa

Isang libo

Dalawampu’t isa
十三 =

Apatnapu

Walumpu

Labindalawa

Labintatlo
八十一 =

Sandaa’t isa

Dalawampu’t dalawa

Labing-isa

Walumpu’t isa
六十一 =

Animnapu’t isa

Numero

Sang-angaw

Walumpu
一百万 =

Dalawa

Sang-angaw

Sandaan

Animnapu
十八 =

Labingwalo

Sandaa’t isa

Tatlumpu

Limampu
十九 =

Sang-angaw

Sampu

Apatnapu’t isa

Labinsiyam
一 =

Tatlong daan

Sandaang libo

Isa

Siyam
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles