Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hinagiban test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Hinagiban category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pinuti =

duǎnjiàn
短剑

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

huǒjiàn
火箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
pistola =

huǒjiàn
火箭

bùqiāng
步枪

shǒuqiāng
手枪

duǎnjiàn
短剑
armadura =

dùn

zhuāngjiǎ
装甲

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
pana =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhàdàn
炸弹

jiàn

lièqiāng
猎枪
perno =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

zhàdàn
炸弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

shǒuqiāng
手枪
tungkod =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dùn

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuqiāng
手枪
syatgan =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

lièqiāng
猎枪

jiàn, dāo
剑, 刀
bangkaw =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

zhuāngjiǎ
装甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
tangke =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dàpào
大炮

tǎnkè
坦克

dàpào
大炮
bomba =

jīqiāng
机枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

zhàdàn
炸弹
misil =

tǎnkè
坦克

dǎodàn
导弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

qiāngdàn
枪弹
bala =

jīqiāng
机枪

qiāngdàn
枪弹

bùqiāng
步枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
taming =

dàpào
大炮

jīqiāng
机枪

dùn

jīqiāng
机枪
raket =

huǒjiàn
火箭

bùqiāng
步枪

gōng

lièqiāng
猎枪
samuray =

zhàdàn
炸弹

huǒjiàn
火箭

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒjiàn
火箭
bulawog =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

wǔqì
武器

duǎnjiàn
短剑

lièqiāng
猎枪
hinagiban =

zhàdàn
炸弹

tǎnkè
坦克

wǔqì
武器

jiàn
granada =

zhuāngjiǎ
装甲

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuliúdàn
手榴弹

dàpào
大炮
bulawog =

duǎnjiàn
短剑

dùn

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

gōng
espada =

qiāngdàn
枪弹

jiàn, dāo
剑, 刀

shǒuqiāng
手枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles