Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Utanon test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Utanon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

repolyo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǐwǔgǔ
米五谷
utanon =

càihuā
菜花

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
batong =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
turnip =

dòu

luóbo
萝卜

dòu

càidòu
菜豆
karot =

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

mǐwǔgǔ
米五谷
koliplawer =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
bugas =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
bugas =

mǐwǔgǔ
米五谷

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
sibuyas =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dòu

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱
habitsuelas =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆
patatas =

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
baton =

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

mǐwǔgǔ
米五谷

dòu
brokoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

luóbo
萝卜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles