Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Utanon test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Utanon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

baton =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
sibuyas =

yángcōng
洋葱

luóbo
萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

mǐwǔgǔ
米五谷
koliplawer =

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜

dòu
turnip =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dòu

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜
patatas =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆
bugas =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

luóbo
萝卜
repolyo =

dòu

càidòu
菜豆

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
batong =

càihuā
菜花

dòu

càidòu
菜豆

dòu
utanon =

luóbo
萝卜

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
brokoli =

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

luóbo
萝卜

dào, mǐ
稻, 米
karot =

mǐwǔgǔ
米五谷

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
bugas =

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

càidòu
菜豆
habitsuelas =

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

mǐwǔgǔ
米五谷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles