Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Utanon test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Utanon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

repolyo =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷

càihuā
菜花
habitsuelas =

mǐwǔgǔ
米五谷

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆
turnip =

luóbo
萝卜

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
baton =

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜
bugas =

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
utanon =

dòu

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
brokoli =

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǐwǔgǔ
米五谷

mǐwǔgǔ
米五谷
sibuyas =

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱
batong =

dòu

dào, mǐ
稻, 米

càihuā
菜花

càidòu
菜豆
koliplawer =

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
bugas =

mǐwǔgǔ
米五谷

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
patatas =

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
karot =

mǐwǔgǔ
米五谷

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles