Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Utanon test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Utanon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

baton =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

yángcōng
洋葱

dòu

càidòu
菜豆
bugas =

húluóbo
胡萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱
karot =

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆
batong =

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

dào, mǐ
稻, 米
habitsuelas =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆
koliplawer =

luóbo
萝卜

càihuā
菜花

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
bugas =

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花

mǐwǔgǔ
米五谷
utanon =

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

luóbo
萝卜
brokoli =

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
turnip =

luóbo
萝卜

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yángcōng
洋葱
repolyo =

luóbo
萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
patatas =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
sibuyas =

càidòu
菜豆

dòu

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles