Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Utanon test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Utanon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

brokoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǐwǔgǔ
米五谷

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yángcōng
洋葱
baton =

dòu

húluóbo
胡萝卜

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆
repolyo =

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yángcōng
洋葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
koliplawer =

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花
turnip =

càidòu
菜豆

dòu

húluóbo
胡萝卜

luóbo
萝卜
batong =

húluóbo
胡萝卜

dòu

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
patatas =

mǐwǔgǔ
米五谷

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
habitsuelas =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜
bugas =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
karot =

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米
utanon =

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
sibuyas =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yángcōng
洋葱

càihuā
菜花

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
bugas =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles