Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kabanay test

Currently 56 users online.

You will now be tested on the Kabanay category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

umagad nga babae =

zhàng fu
丈夫

ér xí
儿媳

xiōngdì
兄弟

zǔmǔ
祖母
amahan, tatay, papa =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

fù qīn
父亲

sūn nǚ
孙女

nǚ`ér
女儿
anak babae =

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ`ér
女儿

zǔmǔ
祖母

xiōngdì
兄弟
ugangang lalaki =

yuè mǔ
岳母

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

péng yǒu
朋友

yuè fù
岳父
igsoong lalaki =

sūn nǚ
孙女

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

qīn shǔ
亲属
umagad nga lalaki =

yuè fù
岳父

nǚ xù
女婿

zǔ fú
祖父

qīn shǔ
亲属
pag o mangkun na lalaki =

nǚ`ér
女儿

yuè fù
岳父

zhí nǚ
侄女

zhí zi
侄子
igsoong babae =

qīn shǔ
亲属

ér zi
儿子

jiě, mèi
姐, 妹

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
pag o mangkun na babae =

ér tóng
儿童

zhí nǚ
侄女

yuè fù
岳父

ér zi
儿子
apo nga lalaki =

sūn zi
孙子

qīn shǔ
亲属

nǚ xù
女婿

zhí nǚ
侄女
anak nga lalaki =

ér zi
儿子

fù qīn
父亲

nǚ`ér
女儿

ér xí
儿媳
apohang lalaki =

yuè mǔ
岳母

jiě, mèi
姐, 妹

zǔ fú
祖父

jiě, mèi
姐, 妹
banay, pamilya =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

jiě, mèi
姐, 妹

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

nǚ xù
女婿
kabanay =

nǚ xù
女婿

péng yǒu
朋友

qīn shǔ
亲属

jiě, mèi
姐, 妹
apo nga babae =

sūn nǚ
孙女

péng yǒu
朋友

mǔ qīn
母亲

nǚ xù
女婿
apohang babae =

zǔmǔ
祖母

qīn shǔ
亲属

ér zi
儿子

nǚ xù
女婿
apo =

nǚ xù
女婿

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

jiě, mèi
姐, 妹

ér zi
儿子
apohan =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

sūn nǚ
孙女

xiōngdì
兄弟
inahan, nanay, mama =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母

mǔ qīn
母亲
bata =

péng yǒu
朋友

ér tóng
儿童

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles