Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kabanay test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Kabanay category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ugangang lalaki =

nǚ xù
女婿

mǔ qīn
母亲

zǔ fú
祖父

yuè fù
岳父
bata =

nǚ`ér
女儿

zǔmǔ
祖母

zǔ fú
祖父

ér tóng
儿童
anak babae =

péng yǒu
朋友

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

nǚ`ér
女儿

sūn nǚ
孙女
bana =

sūn nǚ
孙女

zhàng fu
丈夫

nǚ`ér
女儿

zǔmǔ
祖母
banay, pamilya =

nǚ xù
女婿

ér tóng
儿童

sūn zi
孙子

jiā, jiā tíng
家, 家庭
pag o mangkun na babae =

yuè fù
岳父

ér xí
儿媳

sūn nǚ
孙女

zhí nǚ
侄女
apohan =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ xù
女婿

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

nǚ`ér
女儿
apo nga babae =

ér tóng
儿童

nǚ`ér
女儿

sūn nǚ
孙女

zǔmǔ
祖母
igsoong lalaki =

ér zi
儿子

zhí zi
侄子

xiōngdì
兄弟

zhí zi
侄子
amahan, tatay, papa =

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

fù qīn
父亲

nǚ`ér
女儿

yuè mǔ
岳母
apohang babae =

zǔmǔ
祖母

mǔ qīn
母亲

nǚ xù
女婿

zhí zi
侄子
anak nga lalaki =

ér zi
儿子

zhàng fu
丈夫

yuè mǔ
岳母

ér tóng
儿童
kabanay =

mǔ qīn
母亲

ér zi
儿子

qīn shǔ
亲属

nǚ xù
女婿
inahan, nanay, mama =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

ér tóng
儿童

mǔ qīn
母亲

fù qīn
父亲
umagad nga lalaki =

nǚ xù
女婿

zhí zi
侄子

sūn nǚ
孙女

yuè fù
岳父
apo =

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

qīn shǔ
亲属

xiōngdì
兄弟

zhàng fu
丈夫
apo nga lalaki =

zǔ fú
祖父

sūn zi
孙子

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟
umagad nga babae =

zǔ fú
祖父

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

nǚ xù
女婿

ér xí
儿媳
ugangang babae =

sūn nǚ
孙女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

yuè mǔ
岳母

fù qīn
父亲
apohang lalaki =

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

zhí nǚ
侄女

zǔ fú
祖父
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles