Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kabanay test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Kabanay category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

apo nga lalaki =

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

fù qīn
父亲

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn zi
孙子
bana =

ér zi
儿子

zhàng fu
丈夫

zhí zi
侄子

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
apohang lalaki =

zǔ fú
祖父

zǔmǔ
祖母

fù qīn
父亲

sūn nǚ
孙女
apohan =

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

yuè fù
岳父

zhí nǚ
侄女

fù qīn
父亲
apo nga babae =

sūn nǚ
孙女

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

jiě, mèi
姐, 妹

fù qīn
父亲
ugangang babae =

nǚ xù
女婿

yuè mǔ
岳母

ér tóng
儿童

jiě, mèi
姐, 妹
anak nga lalaki =

ér xí
儿媳

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟

ér zi
儿子
higala, amigo, amiga =

xiōngdì
兄弟

mǔ qīn
母亲

péng yǒu
朋友

zhí zi
侄子
bata =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér tóng
儿童

mǔ qīn
母亲

zhàng fu
丈夫
igsoong lalaki =

xiōngdì
兄弟

sūn nǚ
孙女

fù qīn
父亲

zǔ fú
祖父
apo =

nǚ xù
女婿

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

zhàng fu
丈夫

zhàng fu
丈夫
ugangang lalaki =

sūn zi
孙子

ér zi
儿子

ér xí
儿媳

yuè fù
岳父
inahan, nanay, mama =

yuè fù
岳父

mǔ qīn
母亲

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女

sūn zi, sūn nǚ
孙子, 孙女
umagad nga lalaki =

sūn nǚ
孙女

péng yǒu
朋友

nǚ xù
女婿

sūn zi
孙子
kabanay =

zǔ fú, zǔ mǔ
祖父, 祖母

yuè mǔ
岳母

qīn shǔ
亲属

ér xí
儿媳
banay, pamilya =

ér xí
儿媳

jiā, jiā tíng
家, 家庭

nǚ`ér
女儿

ér zi
儿子
amahan, tatay, papa =

fù qīn
父亲

zǔmǔ
祖母

péng yǒu
朋友

sūn nǚ
孙女
umagad nga babae =

fù qīn
父亲

ér xí
儿媳

zhàng fu
丈夫

nǚ xù
女婿
igsoong babae =

ér zi
儿子

nǚ xù
女婿

jiě, mèi
姐, 妹

sūn nǚ
孙女
apohang babae =

nǚ xù
女婿

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母

nǚ xù
女婿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles