Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Numero test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

katloa`g usa, trayente uno =èrqiān
二千

sānshíyī
三十一

liù
kawhaa`g usa, bayente uno =

èrshíyī
二十一

qīqiān
七千

yīwàn
一万

èrqiān
二千
pito ka gatus, syete syentos =

jiǔqiān
九千

shíyì
十亿

qībǎi
七百

yī bǎi yì
一百亿
tulo ka libo =

wǔqiān
五千

jiǔqiān
九千

hàomǎ
号码

sānqiān
三千
kap`atan, kwarenta =

sānshíyī
三十一

shíyì
十亿

yīyì
一亿

sìshí
四十
kap`ata`g duha, kwarenta dos =

sìshí
四十

shísì
十四

jiǔshí
九十

sìshí`èr
四十二
napulo ka bilyon =

yī bǎi yì
一百亿

qīqiān
七千

wǔshí
五十

bāshíyī
八十一
napulo`g lima, kinse =

shí`èr
十二

sānbǎi
三百

sānshí`èr
三十二

shíwǔ
十五
katloan, trayente =

sānshí
三十

shísì
十四

èrshí
二十

yīyì
一亿
kawalohan, otsenta =

bābǎi
八百

bāshí
八十

shíyī
十一

wǔshí
五十
napulo ka libo =

èrbǎi líng yī
二百零一

yīwàn
一万

shíliù
十六

shíyī
十一
unom ka gatus, sais syentos =

wàn yì
万亿

jiǔbǎi
九百

liùbǎi
六百

shíwǔ
十五
napulo`g usa, onse =

shíwǔ
十五

shíyī
十一

èrshí`èr
二十二


siyam, nwebe =

liǔshí
六十

shíqī
十七

bāshíyī
八十一

jiǔ
usa, uno =shíyì
十亿

shíyī
十一

bāshí
八十
kawhaan, bayente =

èrshí
二十

shíbā
十八

èr

liǔshíyī
六十一
napulo`g upat, katorse =

sānbǎi
三百

shísì
十四

yībǎi
一百


upat ka libo =

sìqiān
四千

liǔshí
六十

sìshíyī
四十一

sìshí
四十
usa ka libo =

yīqiān
一千

jiǔqiān
九千

shíqī
十七

sān
usa ka trilyon =

wàn yì
万亿

bāqiān
八千èrshíyī
二十一
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles