Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Numero test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kalim`an, singkwenta =

sìqiān
四千

wǔshí
五十

sānqiān
三千

shí
kawalohan, otsenta =

bāshí
八十

bāqiān
八千

jiǔqiān
九千


siyam ka libo =

jiǔqiān
九千

sānbǎi
三百bāqiān
八千
kapitoa`g usa, setenta uno =

bāshíyī
八十一

èrshí
二十

èr

qīshíyī
七十一
katloa`g duha, trayente dos =

yīqiānwàn
一千万

shíwàn
十万

sānshí`èr
三十二

sānshíyī
三十一
napulo ka libo =

qīshíyī
七十一

yīwàn
一万

shí`èr
十二

shíyì
十亿
dyes milyones =

yīqiānwàn
一千万

jiǔbǎi
九百

hàomǎ
号码

liù
duha ka gatus, dos syentos =

liǔshíyī
六十一

yī bǎi yì
一百亿

èrbǎi
二百

liù
upat ka gatus, kwatro syentos =

shísì
十四

sìshí
四十

bāshí
八十

sìbǎi
四百
usa ka gatos, syento =

èrshíyī
二十一

sānbǎi
三百

yībǎi
一百

yībǎiwàn
一百万
usa ka libo =

èrbǎi líng yī
二百零一

èrbǎi
二百

liùqiān
六千

yīqiān
一千
walo ka libo =

bāqiān
八千

sìshíyī
四十一
tulo ka gatus, tres syentos =

sānbǎi
三百

yīqiān
一千

sìbǎi
四百

hàomǎ
号码
pito, syete =

shísì
十四

shíliù
十六

shíliù
十六


napulo`g siyam, disenuybe =

wǔshí
五十

yībǎi
一百

èrshíyī
二十一

shíjiǔ
十九
kapitoan, setenta =

èrbǎi líng yī
二百零一

qīshí
七十

sìshí
四十


kalim`a`g usa, singkwenta uno =

jiǔshí
九十

shíwàn
十万

wǔshíyī
五十一

shíliù
十六
napulo`g walo, disiotso =

wǔbǎi
五百

shíbā
十八

bāshíyī
八十一

sānshí
三十
siyam, nwebe =

jiǔ

qīshí
七十yībǎi líng yī
一百零一
duha ka libo =

qīqiān
七千

yībǎi
一百

èrqiān
二千

jiǔshí
九十
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles