Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Numero test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kasiyaman, nobenta =

yībǎi
一百

jiǔshí
九十

shí`èr
十二

liùqiān
六千
usa ka milyon =

liǔshí
六十

sānbǎi
三百

èrbǎi líng yī
二百零一

yībǎiwàn
一百万
kawhaa`g duha, baynete dos =

sìshí
四十

èrshí`èr
二十二

yībǎi
一百

wàn yì
万亿
tulo ka gatus, tres syentos =

qīshí
七十

shíbā
十八

sānshíyī
三十一

sānbǎi
三百
kawhaa`g usa, bayente uno =

èrshíyī
二十一

bābǎi
八百

shíwàn
十万

sìqiān
四千
kalim`a`g usa, singkwenta uno =

wǔshíyī
五十一

èrshí`èr
二十二

shíbā
十八

yī bǎi yì
一百亿
napulo`g unom, disesays =

èrshí
二十

shíliù
十六shíjiǔ
十九
duha ka libo =

sìshíyī
四十一

sìshí`èr
四十二

èrqiān
二千

shíwǔ
十五
upat, kwatro =

shíwǔ
十五jiǔqiān
九千


tulo ka libo =

sānqiān
三千

qīshí
七十

èrqiān
二千

shíyì
十亿
napulo, dyes =

shí

wǔbǎi
五百

sānshí`èr
三十二

shíwǔ
十五
unom ka gatus, sais syentos =

yīyì
一亿

liùbǎi
六百

sìbǎi
四百

wǔbǎi
五百
kasiyama`g usa, nobenta uno =

qīqiān
七千

yībǎi
一百

jiǔshíyī
九十一

liùqiān
六千
katloa`g duha, trayente dos =wàn yì
万亿

sānshí`èr
三十二

jiǔshíyī
九十一
kan`uma`g usa, saysenta uno =shíqī
十七

liǔshíyī
六十一

shísì
十四
katloan, trayente =

yībǎi
一百

wǔshíyī
五十一

wǔqiān
五千

sānshí
三十
unom, sais =

sìqiān
四千

liù

shí`èr
十二

shíqī
十七
walo, otso =yīqiān
一千

shíqī
十七

sān
pito, syete =

sìshíyī
四十一

sìshíyī
四十一
usa ka gatos, syento =

wǔshí
五十

yībǎi
一百

sānshí
三十

shí
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles