Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Numero test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

usa, uno =

shí`èr
十二

èrshíyī
二十一

èrshí
二十


kap`ata`g usa, kwarenta uno =

jiǔbǎi
九百

yībǎiwàn
一百万

sìshíyī
四十一

èrqiān
二千
duha ka gatus, dos syentos =

bāqiān
八千yībǎi líng yī
一百零一

èrbǎi
二百
kalim`a`g usa, singkwenta uno =

sìqiān
四千

wǔshíyī
五十一

èrqiān
二千

liǔshíyī
六十一
unom ka libo =

liùqiān
六千

yīyì
一亿

shíliù
十六

shísān
十三
napulo`g usa, onse =

hàomǎ
号码

sānshíyī
三十一

jiǔshíyī
九十一

shíyī
十一
unom ka gatus, sais syentos =

liùbǎi
六百

shísān
十三

yīwàn
一万

sānshí`èr
三十二
kasiyama`g usa, nobenta uno =

liǔshí
六十

yībǎiwàn
一百万

jiǔshíyī
九十一

bāqiān
八千
napulo`g lima, kinse =

shíwǔ
十五

wàn yì
万亿

qīshí
七十

qīshí
七十
usa ka trilyon =

shíqī
十七

wàn yì
万亿

èrshíyī
二十一

qīqiān
七千
napulo ka libo =

wǔbǎi
五百

yīyì
一亿

yīwàn
一万

èrshíyī
二十一
walo ka libo =

wǔshí
五十

èrshíyī
二十一

bāqiān
八千

jiǔbǎi
九百
lima ka gatus, kinyentos =

èrbǎi
二百

wǔshíyī
五十一

wǔbǎi
五百

sānshí`èr
三十二
usa ka gatus ka milyon =

yīyì
一亿

èrbǎi
二百

èrbǎi
二百

shíliù
十六
napulo`g duha, dose =

sānshí
三十

wǔbǎi
五百

liùbǎi
六百

shí`èr
十二
duha, dos =

èr

shíwàn
十万

yīwàn
一万


kawalohan, otsenta =sìqiān
四千

shíliù
十六

bāshí
八十
pito ka gatus, syete syentos =

qībǎi
七百

shíyì
十亿

liù

wǔshíyī
五十一
walo, otso =

bāshí
八十

bābǎi
八百hàomǎ
号码
lima ka libo =

èrbǎi
二百

wǔqiān
五千

yībǎi líng yī
一百零一

qīqiān
七千
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles