Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mitolohiya test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Mitolohiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


unicorn

guàiwù
怪物

wǎng
kalag =

xuěrén
雪人

shénqíde
神奇的

guǐguài
鬼怪

nánwū
男巫
diyosa =

nǚshén
女神

guǐguài
鬼怪

shénhuà
神话

nánwū
男巫
naay ulo sa toro og lawas sa tawo =

lángrén
狼人

shénhuà
神话

biàn xìfǎzhě
变戏法者

mínuòtáo
弥诺陶
tinguha, kinaadman, pagbuot sa usa ka tawo =

nánwū
男巫

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

lóng

sì mǎ de dújiǎoshòu
似马的独角兽
ungo =

guàiwù
怪物

fēi mǎ
飞马

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

xīxuèguǐ
吸血鬼
dayo =

guǐhún
鬼魂

xuěrén
雪人

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

wàixīngrén
外星人
duwende =

guǐhún
鬼魂

shénhuà zhōng de
神话中的

tǔdìshén
土地神

huàn jué
幻觉
duwende =

shén

xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ
小精灵, 小鬼

fēilóng
飞龙

xuěrén
雪人
anghel =

tiānshǐ
天使

xiǎomóguǐ
小魔鬼

lángrén
狼人

nánwū
男巫
sagrado nga langgam nga nagkayo =

fèng, huáng
凤, 凰

shén

xiǎomóguǐ
小魔鬼

shénhuà
神话
patuo-tuo =

xiǎomóguǐ
小魔鬼

míxìn
迷信

shénhuà zhōng de
神话中的

shén
sirena =

nǚnánwū
女男巫

lángrén
狼人

guàiwù
怪物

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
panubid =

shénhuà
神话

[sī kān dí nà wéi yà mín jiān chuán shuō] chāo zì rán de rén; (bèi xiǎng xiàng wéi jū zhù zài dì xià huò dòng xué zhōng de) jù rén; hǎo è zuò jù
nimpa =

nǚwū
女巫

xiǎo xiānnǚ
小仙女

shénhuà
神话

tiānshǐ
天使
mutasyon sa usa ka hayop og mananap ngadto sa bag.ong porma og klase =

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

guǐhún
鬼魂

chī rén de yāomó
吃人的妖魔
lamat =

shíshīguǐ
食屍鬼

huàn jué
幻觉

jùrén
巨人

réntóushī
人头狮
puting kabayo nga naay usa ka sungay sa ulo =

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

èmó
恶魔

sì mǎ de dújiǎoshòu
似马的独角兽

tiānshǐ
天使
duwende =

xuěrén
雪人

shén

míxìn
迷信

xiǎo jīnglíng
小精灵
entidad =

nánwū
男巫

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质

fēi mǎ
飞马

jiǔtóushé
九头蛇
tawo nga mahimong lobo kung takdol ang buwan =

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

nánwū
男巫

jiǔtóushé
九头蛇

lángrén
狼人
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles