Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mitolohiya test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Mitolohiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


fēilóng
飞龙

nánwū
男巫

nǚwū
女巫

unicorn
abat nga lalake =

wǎng

xiǎo xiānzǐ
小仙子

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

nánwū
男巫
satanas =

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

sādàn
撒旦

réntóushī
人头狮
entidad =

shénhuà
神话

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质

réntóushī
人头狮

shírén
石人
ulo sa tawo og ang katunga kay lawas sa kabayo =

nǚwū
女巫

bànrén bànmǎ guàiwù
半人半马怪物

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
naay ulo sa toro og lawas sa tawo =

mínuòtáo
弥诺陶

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精

sì mǎ de dújiǎoshòu
似马的独角兽

shíshīguǐ
食屍鬼
serpente nga naay pito ka ulo nga nagpuyo sa kadagatan =

guàiwù
怪物

jiǔtóushé
九头蛇

shén

xiǎo jīnglíng
小精灵
butanga nga nalupad og gi-abayan og kalag nga pwede makamatay og paakon =

xiǎomóguǐ
小魔鬼

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

guàiwù
怪物

xuěrén
雪人
mitolohiya =

guàiwù
怪物

shénhuà
神话

guǐhún
鬼魂

dúyǎn jùrén
独眼巨人
kalag =

shénhuà
神话

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

fēilóng
飞龙

guǐguài
鬼怪
demonyito =

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

xiǎomóguǐ
小魔鬼

xīxuèguǐ
吸血鬼

sēnlín nǚshén
森林女神
espiritu =

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

xiǎo jīnglíng
小精灵

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

jīngshén
精神
sirena =

jīngshén
精神

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
duwende =

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

xiǎo xiānzǐ
小仙子

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精
babaye nga madyikiro =

jùrén
巨人

fèng, huáng
凤, 凰

sādàn
撒旦

nǚnánwū
女男巫
mura og unggoy nga dako pa sa taw og nagpuyo sa kakahoyan =

mínuòtáo
弥诺陶

xuěrén
雪人

lóng

xīxuèguǐ
吸血鬼
kahoy nga naay espiritu sa usa ka babaye =

lóng

sēnlín nǚshén
森林女神

yōulíng
幽灵

nǚshén
女神
duwende nga naka =

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精

shén

jiǔtóushé
九头蛇

shénhuà zhōng de
神话中的
higante =

jùrén
巨人

nǚshén
女神

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

shénhuà
神话
bakunawa =

lóng

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

[sī kān dí nà wéi yà mín jiān chuán shuō] chāo zì rán de rén; (bèi xiǎng xiàng wéi jū zhù zài dì xià huò dòng xué zhōng de) jù rén; hǎo è zuò jù
tawo nga mahimong lobo kung takdol ang buwan =

nánwū
男巫

lángrén
狼人

xiǎomóguǐ
小魔鬼

dīshuǐzuǐ
滴水嘴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles