Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mitolohiya test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Mitolohiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


fèng, huáng
凤, 凰

měirényú
美人鱼

lóng

shén

shénhuà
神话
kahoy nga naay espiritu sa usa ka babaye =

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

sēnlín nǚshén
森林女神

yōulíng
幽灵

jiǔtóushé
九头蛇
kalag =

nǚnánwū
女男巫

réntóushī
人头狮

lóng

guǐhún
鬼魂
serpente nga naay pito ka ulo nga nagpuyo sa kadagatan =

jiǔtóushé
九头蛇

xuěrén
雪人

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

guǐhún
鬼魂
kataw =

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
diyos =

shénhuà zhōng de
神话中的

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
engkantada sa Ireland nga mitolohiya =

nánwū
男巫

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

jùrén
巨人

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质
entidad =

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

móguǐ
魔鬼

shén
abat nga babaye =

nǚwū
女巫

měirényú
美人鱼

xīxuèguǐ
吸血鬼

biàn xìfǎzhě
变戏法者
sombi =

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

dòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù
动物, 生物; 人; 创造物

xiānnǚ
仙女
lawas sa tawo pero naay buhok nga bitin =

chāorénde
超人的

měidùshā
美杜莎

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

xuěrén
雪人
bampira =

xīxuèguǐ
吸血鬼

míxìn
迷信

yōulíng
幽灵

chī rén de yāomó
吃人的妖魔
pinakatawo =

réntóushī
人头狮

jiǔtóushé
九头蛇

chāorénde
超人的

xiǎomóguǐ
小魔鬼
lamat =

nánwū
男巫

shén

xuánmiàode
玄妙的

huàn jué
幻觉
ulo sa bakunawa, lawas nga nagkamang, duha ka tiil og ikog nga tunokon =

xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ
小精灵, 小鬼

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

xiǎo xiānzǐ
小仙子

fēilóng
飞龙
anghel =

xiānnǚ
仙女

tiānshǐ
天使

xiǎo xiānnǚ
小仙女

wǎng
duwende =

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

dúyǎn jùrén
独眼巨人

xiǎo jīnglíng
小精灵

xuěrén
雪人
mura og unggoy nga dako pa sa taw og nagpuyo sa kakahoyan =

xiǎo xiānnǚ
小仙女

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

xuěrén
雪人
mutasyon sa usa ka hayop og mananap ngadto sa bag.ong porma og klase =

guǐguài
鬼怪

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

shénhuà
神话

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种
demonyito =

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

móguǐ
魔鬼

shíshīguǐ
食屍鬼

xiǎomóguǐ
小魔鬼
patuo-tuo =

míxìn
迷信

shén

xuěrén
雪人

lóng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles