Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mitolohiya test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Mitolohiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


mínuòtáo
弥诺陶

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

nánwū
男巫

[sī kān dí nà wéi yà mín jiān chuán shuō] chāo zì rán de rén; (bèi xiǎng xiàng wéi jū zhù zài dì xià huò dòng xué zhōng de) jù rén; hǎo è zuò jù

unicorn

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

huàn jué
幻觉

chī rén de yāomó
吃人的妖魔
nagtumo-tumo nga sugilanon =

měirényú
美人鱼

nánwū
男巫

shénhuà zhōng de
神话中的

xuánmiàode
玄妙的
abat nga lalake =

nánwū
男巫

jīngshén
精神

shījiù
狮鹫

shénhuà zhōng de
神话中的
lawas sa tawo pero naay buhok nga bitin =

shénqíde
神奇的

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精

měidùshā
美杜莎

dīshuǐzuǐ
滴水嘴
madyikiro =

shénhuà
神话

nánwū
男巫

jiǔtóushé
九头蛇

guàiwù
怪物
duwende =

fēi mǎ
飞马

xiǎo jīnglíng
小精灵

jùrén
巨人

dúyǎn jùrén
独眼巨人
ulo sa bakunawa, lawas nga nagkamang, duha ka tiil og ikog nga tunokon =

fēilóng
飞龙

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

biàn xìfǎzhě
变戏法者

xiǎomóguǐ
小魔鬼
duwende =

xiǎo xiānzǐ
小仙子

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
kontra sa mga ginuo sa mga griyego og bangis og kusgan nga higante =

tàitǎn
泰坦

èmó
恶魔

guǐguài
鬼怪

mínuòtáo
弥诺陶
lalaki nga madyikiro =

mínuòtáo
弥诺陶

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
serpente nga naay pito ka ulo nga nagpuyo sa kadagatan =

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

jiǔtóushé
九头蛇

xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ
小精灵, 小鬼

jīngshén
精神
ulo sa tawo og ang katunga kay lawas sa kabayo =

guǐguài
鬼怪

lóng

bànrén bànmǎ guàiwù
半人半马怪物

nǚshén
女神
naay ulo sa toro og lawas sa tawo =

měidùshā
美杜莎

mínuòtáo
弥诺陶

xiǎo xiānnǚ
小仙女

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼
dayo =

guǐguài
鬼怪

wàixīngrén
外星人

chāorénde
超人的

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精
diyosa =

wàixīngrén
外星人

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

chī rén de yāomó
吃人的妖魔

nǚshén
女神
engkantado, engkantada =

shénhuà
神话

fēi mǎ
飞马

xiānnǚ
仙女

sēnlín nǚshén
森林女神
babaye nga madyikiro =

réntóushī
人头狮

měidùshā
美杜莎

nǚnánwū
女男巫

fēilóng
飞龙
kalag =

jùrén
巨人

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

xuěrén
雪人

guǐhún
鬼魂
higante =

jùrén
巨人

huàn jué
幻觉

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人

xīxuèguǐ
吸血鬼
demonyito =

shénhuà zhōng de
神话中的

nánwū
男巫

wàixīngrén
外星人

xiǎomóguǐ
小魔鬼
sirena =

[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )
[希
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles