Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mitolohiya test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Mitolohiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

duwende nga naka =

(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精

fēi mǎ
飞马

tàitǎn
泰坦

dòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù
动物, 生物; 人; 创造物
ungo =

guàiwù
怪物

shénhuà
神话

xuěrén
雪人

yōulíng
幽灵
antingan =

huàn jué
幻觉

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种

shíshīguǐ
食屍鬼

biàn xìfǎzhě
变戏法者
lawas sa tawo pero naay buhok nga bitin =

měidùshā
美杜莎

móguǐ
魔鬼

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质

tàitǎn
泰坦
satanas =

nánwū
男巫

(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng
(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精

wǎng

sādàn
撒旦
dayo =

sādàn
撒旦

wàixīngrén
外星人

měirényú
美人鱼

wǎng
binuhat, ginama =

dòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù
动物, 生物; 人; 创造物

shénhuà zhōng de
神话中的

móguǐ
魔鬼

xuěrén
雪人
kalag =

xuěrén
雪人

èmó
恶魔

yōulíng
幽灵

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼
bampira =

nǚnánwū
女男巫

xuěrén
雪人

xīxuèguǐ
吸血鬼

guǐhún
鬼魂
unga nga toro nga naay singsing sa ilong =

dīshuǐzuǐ
滴水嘴

lángrén
狼人

èmó
恶魔

yōulíng
幽灵
anghel =

guàiwù
怪物

tiānshǐ
天使

shí tǐ; cún zài; běn zhì
实体; 存在; 本质

lángrén
狼人
babaye nga madyikiro =

tàitǎn
泰坦

nǚnánwū
女男巫

dúyǎn jùrén
独眼巨人

shénhuà
神话
ulo sa bakunawa, lawas nga nagkamang, duha ka tiil og ikog nga tunokon =

xuánmiàode
玄妙的

fēilóng
飞龙

nǚnánwū
女男巫

xuánmiàode
玄妙的
higante =

guàiwù
怪物

guǐguài
鬼怪

jùrén
巨人

nánwū
男巫
puting kabayo nga naay usa ka sungay sa ulo =

wàixīngrén
外星人

qiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ
敲击作响闹恶作剧的鬼

sì mǎ de dújiǎoshòu
似马的独角兽

lángrén
狼人
demonyito =

měirényú
美人鱼

shírén
石人

míxìn
迷信

xiǎomóguǐ
小魔鬼
diyosa =

wǎng

tàitǎn
泰坦

nǚshén
女神

xiǎomóguǐ
小魔鬼
bakunawa =

tàitǎn
泰坦

huàn jué
幻觉

dúyǎn jùrén
独眼巨人

lóng
mutasyon sa usa ka hayop og mananap ngadto sa bag.ong porma og klase =

lángrén
狼人

shíshīguǐ
食屍鬼

tǔdìshén
土地神

tū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng
突变体; 突变异种
mistikal =

shénhuà zhōng de
神话中的

xiānnǚ
仙女

xuánmiàode
玄妙的

mámù bùrén de rén
麻木不仁的人
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles