Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Sala test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Sala category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pintal =

dìtǎn
地毯

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

dēng
video =

bìlú
壁炉

dēng

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉
radyo =

jìsuànjī
计算机

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉
sofa =

jìsuànjī
计算机

dìtǎn
地毯

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机
sala =

zhàopiàn
照片

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室
alpombra =

zhàopiàn
照片

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

dìtǎn
地毯
remote control =

diànshì
电视

dìtǎn
地毯

zhuōzi
桌子

yáokòngqì
遥控器
suga =

dēng

shōuyīnjī
收音机

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱
lamparilya =

yáokòngqì
遥控器

zhuōzi
桌子

zhàopiàn
照片

dēng
kabinet =

dēng

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

lùxiàngjī
录象机
telibisyon =

diànshì
电视

dēng

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱
kompyuter =

dēng

chōutì
抽屉

jìsuànjī
计算机

chōutì
抽屉
speaker =

yángshēngqì
扬声器

shāfā
沙发

guìchú
柜橱

shōuyīnjī
收音机
lamisa =

dēng

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉
kodak =

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片
hunos =

guìchú
柜橱

huìhuà
绘画

chōutì
抽屉

yángshēngqì
扬声器
siya =

dēng

lùxiàngjī
录象机

dēng

yǐzi
椅子
halingan =

bìlú
壁炉

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

dēng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles