Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Sala test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Sala category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lamisa =

shāfā
沙发

zhuōzi
桌子

dìtǎn
地毯

zhàopiàn
照片
hunos =

chōutì
抽屉

yǐzi
椅子

zhàopiàn
照片

diànshì
电视
sofa =

diànshì
电视

shōuyīnjī
收音机

yǐzi
椅子

shāfā
沙发
remote control =

diànshì
电视

yǐzi
椅子

lùxiàngjī
录象机

yáokòngqì
遥控器
suga =

dēng

yǐzi
椅子

shōuyīnjī
收音机

lùxiàngjī
录象机
kompyuter =

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

dēng

shāfā
沙发
pintal =

huìhuà
绘画

shōuyīnjī
收音机

shōuyīnjī
收音机

zhuōzi
桌子
siya =

yǐzi
椅子

dēng

lùxiàngjī
录象机

diànshì
电视
halingan =

bìlú
壁炉

diànshì
电视

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉
lamparilya =

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉

dēng

lùxiàngjī
录象机
alpombra =

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉

dìtǎn
地毯

dēng
sala =

qǐjūshì
起居室

bìlú
壁炉

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子
kabinet =

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子

huìhuà
绘画
speaker =

bìlú
壁炉

yángshēngqì
扬声器

dēng

bìlú
壁炉
video =

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机

shāfā
沙发

dēng
radyo =

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器

dēng

zhuōzi
桌子
kodak =

huìhuà
绘画

dìtǎn
地毯

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片
telibisyon =

dēng

diànshì
电视

jìsuànjī
计算机

yǐzi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles