Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Sala test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Sala category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lamparilya =

dēng

diànshì
电视

yáokòngqì
遥控器

shōuyīnjī
收音机
telibisyon =

diànshì
电视

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机

dēng
sala =

lùxiàngjī
录象机

dēng

qǐjūshì
起居室

dēng
speaker =

bìlú
壁炉

dēng

yǐzi
椅子

yángshēngqì
扬声器
sofa =

yángshēngqì
扬声器

diànshì
电视

shāfā
沙发

guìchú
柜橱
hunos =

chōutì
抽屉

yángshēngqì
扬声器

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机
lamisa =

guìchú
柜橱

dēng

zhuōzi
桌子

yángshēngqì
扬声器
kompyuter =

shāfā
沙发

bìlú
壁炉

shōuyīnjī
收音机

jìsuànjī
计算机
suga =

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

dēng

yángshēngqì
扬声器
pintal =

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器

huìhuà
绘画

lùxiàngjī
录象机
alpombra =

huìhuà
绘画

dìtǎn
地毯

yángshēngqì
扬声器

shāfā
沙发
video =

yángshēngqì
扬声器

huìhuà
绘画

lùxiàngjī
录象机

huìhuà
绘画
kabinet =

shāfā
沙发

yáokòngqì
遥控器

dēng

guìchú
柜橱
remote control =

dēng

dēng

yáokòngqì
遥控器

yǐzi
椅子
halingan =

bìlú
壁炉

yángshēngqì
扬声器

dēng

shāfā
沙发
radyo =

bìlú
壁炉

shōuyīnjī
收音机

guìchú
柜橱

bìlú
壁炉
siya =

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉

bìlú
壁炉

yǐzi
椅子
kodak =

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

dìtǎn
地毯

chōutì
抽屉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles