Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Sala test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Sala category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lamisa =

dēng

dēng

zhuōzi
桌子

yǐzi
椅子
alpombra =

dēng

lùxiàngjī
录象机

dēng

dìtǎn
地毯
hunos =

zhuōzi
桌子

huìhuà
绘画

yángshēngqì
扬声器

chōutì
抽屉
kabinet =

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画
speaker =

yáokòngqì
遥控器

yángshēngqì
扬声器

yǐzi
椅子

qǐjūshì
起居室
sofa =

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机

shāfā
沙发
lamparilya =

diànshì
电视

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片

dēng
remote control =

zhàopiàn
照片

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

yáokòngqì
遥控器
siya =

bìlú
壁炉

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

huìhuà
绘画
suga =

yángshēngqì
扬声器

dēng

dìtǎn
地毯

guìchú
柜橱
radyo =

huìhuà
绘画

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画

dēng
pintal =

shāfā
沙发

qǐjūshì
起居室

huìhuà
绘画

yáokòngqì
遥控器
telibisyon =

bìlú
壁炉

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视

zhàopiàn
照片
video =

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器

lùxiàngjī
录象机

jìsuànjī
计算机
halingan =

bìlú
壁炉

yángshēngqì
扬声器

dēng

jìsuànjī
计算机
kodak =

zhuōzi
桌子

shāfā
沙发

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片
sala =

qǐjūshì
起居室

zhuōzi
桌子

huìhuà
绘画

diànshì
电视
kompyuter =

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机

yángshēngqì
扬声器

zhàopiàn
照片
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles