Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Ang Pagpangulo test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Ang Pagpangulo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sa ubos, silong, sa ilaya =

nán

zhèngmiàn
正面

xiàmiàn
下面

shàngmiàn
上面
ulahi, atrasado, sa luyo, iwit =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近

hòumiàn
后面

fāngxiàng
方向
sukod, gidak-on, gilapdon =

xiàmiàn
下面

shuōmíng
说明

miànjì
面积

gōngzhèng
公正
amihanan, norte =

línjìn
邻近

dōng

běi

zhèlǐ
这里
kasilinganan =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近

fāngxiàng
方向

dōngběi
东北
layo =

dōngběi
东北

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

duìmiàn
对面

yuǎn
sa gula, sa gawas =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàngshàngde
向上的

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
asa?, hain? =

zài nà biān
在那边

xīběi
西北

zài nǎ
在那

duìmiàn
对面
amihanan sidlakan =

línjìn
邻近

dōngběi
东北

duìmiàn
对面


西
amihanan kasadpan =

xīběi
西北

shàngmiàn
上面

xiàngshàngde
向上的

fāngxiàng
方向
labaw sa, sa ibabaw =

shàngmiàn
上面

xīběi
西北

hòumiàn
后面

fāngxiàng
方向
sidlakan =

dōng

zhèngmiàn
正面

xiàmiàn
下面

xiàng xià de
向下的
diha, didto =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wǎng nàlǐ
往哪里

xīběi
西北

gōngzhèng
公正
wala =

nán

xiàng xià de
向下的

zuǒbiān
左边

duìmiàn
对面
sa tupad, sa kilid, abay, tupad sa =

shuōmíng
说明

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèngmiàn
正面

wǎng nàlǐ
往哪里
habagatan sidlakan =

zài nǎ
在那

zhèlǐ
这里

xiàngshàngde
向上的

dōngnán
东南
sunod niya =

fāngxiàng
方向

nán

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近
paingon sa itaas =

xiàngshàngde
向上的

xiàng xià de
向下的

fùjìn
附近

xiàmiàn
下面
habagatan =

shuōmíng
说明

wǎng nàlǐ
往哪里

nán

wàimiàn
外面
sulod =

shuōmíng
说明

dōngběi
东北

lǐmiàn
里面

fāngxiàng
方向
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles