Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pimisti test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Pimisti category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tsaketa =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚ nèiyī
女内衣

duǎn shàngyī
短上衣
kamisadentro =

duǎnkù
短裤

chènshān
衬衫

lǐngdài
领带

duǎn wà
短袜
bikini =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

xiōngzhào
胸罩

duǎn wà
短袜

nǚfú
女服
saput pang-ilalom =

chènkù
衬裤

yīfu
衣服

duǎn wà
短袜

niúzǎikù
牛仔裤
purol =

chènshān
衬衫

nǚfú
女服

duǎnkù
短裤

nèikù
内裤
amerikana =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

chènshān
衬衫

nèikù
内裤
karsones =

nǚfú
女服

lǐngdài
领带

qúnzi
裙子

niúzǎikù
牛仔裤
terno =

yítào yīfu
一套衣服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

duǎn wà
短袜

nǚfú
女服
karsones =

nǚfú
女服

kùzi
裤子

duǎn wà
短袜

xiōngzhào
胸罩
sinina =

chènshān
衬衫

nǚfú
女服

dǒupeng
斗篷

lǐngdài
领带
bra =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

chènkù
衬裤

xiōngzhào
胸罩

dǒupeng
斗篷
medyas =

xiōngzhào
胸罩

nǚfú
女服

nǚ nèiyī
女内衣

duǎn wà
短袜
sayal =

qúnzi
裙子

kùzi
裤子

nèikù
内裤

duǎn wà
短袜
kurbata =

lǐngdài
领带

Ti xùshān
T恤衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
kalupo =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

duǎn wà
短袜

dǒupeng
斗篷

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
lingerie =

chènkù
衬裤

nǚ nèiyī
女内衣

qúnzi
裙子

niúzǎikù
牛仔裤
sinina =

niúzǎikù
牛仔裤

nǚfú
女服

duǎnkù
短裤

dǒupeng
斗篷
blusa =

Ti xùshān
T恤衫

nèikù
内裤

nǚ nèiyī
女内衣

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
capa =

dǒupeng
斗篷

yítào yīfu
一套衣服

xiōngzhào
胸罩

nǚfú
女服
pamisti =

yīfu
衣服

Ti xùshān
T恤衫

nǚ nèiyī
女内衣

xiōngzhào
胸罩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles