Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pimisti test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Pimisti category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

terno =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nǚfú
女服

duǎnkù
短裤

yítào yīfu
一套衣服
lingerie =

nǚ nèiyī
女内衣

duǎn wà
短袜

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

chènshān
衬衫
kurbata =

chènshān
衬衫

chènkù
衬裤

yítào yīfu
一套衣服

lǐngdài
领带
saput pang-ilalom =

chènkù
衬裤

duǎn shàngyī
短上衣

niúzǎikù
牛仔裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套
pamisti =

nèikù
内裤

niúzǎikù
牛仔裤

yīfu
衣服

yítào yīfu
一套衣服
medyas =

yítào yīfu
一套衣服

duǎn wà
短袜

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
karsones =

niúzǎikù
牛仔裤

yítào yīfu
一套衣服

duǎn wà
短袜

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
sinina =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nǚfú
女服

yīfu
衣服

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套
knickers =

nèikù
内裤

dǒupeng
斗篷

lǐngdài
领带

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
bikini =

dǒupeng
斗篷

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

chènshān
衬衫

lǐngdài
领带
sayal =

duǎnkù
短裤

kùzi
裤子

nǚfú
女服

qúnzi
裙子
kamiseta =

duǎnkù
短裤

duǎn shàngyī
短上衣

Ti xùshān
T恤衫

lǐngdài
领带
blusa =

chènshān
衬衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

duǎnkù
短裤

chènshān
衬衫
amerikana =

duǎnkù
短裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

yítào yīfu
一套衣服

qúnzi
裙子
kamisadentro =

chènshān
衬衫

kùzi
裤子

xiōngzhào
胸罩

xiōngzhào
胸罩
purol =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

dǒupeng
斗篷

lǐngdài
领带

duǎnkù
短裤
kalupo =

duǎn wà
短袜

dǒupeng
斗篷

lǐngdài
领带

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
capa =

dǒupeng
斗篷

nǚfú
女服

Ti xùshān
T恤衫

duǎn shàngyī
短上衣
tsaketa =

duǎn shàngyī
短上衣

chènkù
衬裤

qúnzi
裙子

duǎn wà
短袜
sinina =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

yítào yīfu
一套衣服

nǚfú
女服

nèikù
内裤
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles