Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pimisti test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Pimisti category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bra =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

xiōngzhào
胸罩

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

Ti xùshān
T恤衫
amerikana =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

yīfu
衣服

nèikù
内裤
sinina =

yīfu
衣服

nèikù
内裤

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nǚfú
女服
kamisadentro =

chènshān
衬衫

chènkù
衬裤

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
terno =

yítào yīfu
一套衣服

chènkù
衬裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

lǐngdài
领带
kamiseta =

lǐngdài
领带

yīfu
衣服

Ti xùshān
T恤衫

xiōngzhào
胸罩
karsones =

yítào yīfu
一套衣服

qúnzi
裙子

kùzi
裤子

yīfu
衣服
lingerie =

Ti xùshān
T恤衫

nǚfú
女服

nǚ nèiyī
女内衣

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
bikini =

Ti xùshān
T恤衫

chènkù
衬裤

lǐngdài
领带

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
medyas =

duǎn wà
短袜

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

nèikù
内裤

xiōngzhào
胸罩
blusa =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

chènkù
衬裤

kùzi
裤子

duǎn wà
短袜
karsones =

nèikù
内裤

niúzǎikù
牛仔裤

yīfu
衣服

nǚfú
女服
kalupo =

kùzi
裤子

nǚfú
女服

niúzǎikù
牛仔裤

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
tsaketa =

duǎn shàngyī
短上衣

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

nǚfú
女服

kùzi
裤子
pamisti =

yítào yīfu
一套衣服

xiōngzhào
胸罩

yítào yīfu
一套衣服

yīfu
衣服
capa =

Ti xùshān
T恤衫

dǒupeng
斗篷

nǚfú
女服

kùzi
裤子
sayal =

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

dǒupeng
斗篷

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

qúnzi
裙子
knickers =

duǎn shàngyī
短上衣

dǒupeng
斗篷

nèikù
内裤

chènkù
衬裤
kurbata =

nǚfú
女服

lǐngdài
领带

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

dǒupeng
斗篷
purol =

duǎnkù
短裤

qúnzi
裙子

yīfu
衣服

yítào yīfu
一套衣服
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles