Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pimisti test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Pimisti category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

saput pang-ilalom =

chènkù
衬裤

lǐngdài
领带

chènshān
衬衫

yítào yīfu
一套衣服
kamiseta =

nǚfú
女服

yítào yīfu
一套衣服

lǐngdài
领带

Ti xùshān
T恤衫
karsones =

nǚfú
女服

dǒupeng
斗篷

dǒupeng
斗篷

kùzi
裤子
medyas =

nèikù
内裤

duǎn wà
短袜

duǎnkù
短裤

dǒupeng
斗篷
sinina =

yīfu
衣服

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

duǎnkù
短裤

nǚfú
女服
bikini =

duǎnkù
短裤

yítào yīfu
一套衣服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

nǚfú
女服
karsones =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

yítào yīfu
一套衣服

yīfu
衣服

niúzǎikù
牛仔裤
tsaketa =

Ti xùshān
T恤衫

duǎn shàngyī
短上衣

kùzi
裤子

yítào yīfu
一套衣服
amerikana =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

lǐngdài
领带

yítào yīfu
一套衣服

Ti xùshān
T恤衫
blusa =

duǎn shàngyī
短上衣

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

kùzi
裤子
terno =

duǎn wà
短袜

yítào yīfu
一套衣服

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
kurbata =

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

nǚfú
女服

nǚ nèiyī
女内衣

lǐngdài
领带
pamisti =

yīfu
衣服

Ti xùshān
T恤衫

qúnzi
裙子

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
sinina =

chènshān
衬衫

nǚfú
女服

kùzi
裤子

shàngyī, wàitào
上衣, 外套
knickers =

duǎnkù
短裤

nèikù
内裤

xiōngzhào
胸罩

nǚfú
女服
kamisadentro =

chènshān
衬衫

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

lǐngdài
领带
purol =

nǚ nèiyī
女内衣

yīfu
衣服

nǚ nèiyī
女内衣

duǎnkù
短裤
capa =

dǒupeng
斗篷

qúnzi
裙子

nǚshì kuāndà duǎn wàitào
女式宽大短外套

duǎn shàngyī
短上衣
sayal =

yítào yīfu
一套衣服

duǎnkù
短裤

shàngyī, wàitào
上衣, 外套

qúnzi
裙子
kalupo =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

qúnzi
裙子

chènkù
衬裤

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles