Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Fransızca Sözlük

Türkçe-Fransızca Sözlük | Lisan

Search dictionary :-

TürkçeFransızca

lisanf langue
okumaklire
yazmakécrire
daktilo etmektaper
matbaa harfleriyle yazmakécrire en caractères d`imprimerie
silmekeffacer
konuşmakparler
söylemekdire
söylemekparler
sormakdemander
hecelemeképeler
çekmekdessiner
isimm nom, m substantif
fiilm verbe
sıfatm adjectif
zarfm adverbe
zamirm pronom
alfabem alphabet
harff lettre
rakamm nombre
numaram numéro
miktarf quantité
sembolm symbole
sözcükm mot
okunmaf lecture
yazımf orthographe
yazıf écriture
cümlef phrase
sözm dicton
ibarem syntagme
atasözüm proverbe
ifadem exposé, f déclaration
soruf question
tekstm texte
paragrafm paragraphe
bölümm chapitre
dilbilgisif grammaire
apostroff apostrophe
noktam point
virgülf virgule
iki noktampl deux-points
noktalı virgülm point-virgule
tirem trait d`union
zamanm temps
geçmis zamanm passé
şimdiki zamanprésent
gelecek zamanm futur
geçmis zamanm parfait

edebiyatf littérature
kitapm livre
karikatür biçiminde hikaye serisif bande dessinée
sözlükm dictionnaire
dili sözlüğüm dicctionaire
broşurm prospectus
mektupf lettre
magazinm magazine
gazetem journal
broşurf brochure
ders kitabım manuel
ciltm tome
raporm rapport
kısa öyküf nouvelle
biyografif biographie
dökümanm document
öyküf histoire
romanm roman
şiirm poème
korkuf horreur
komedif comédie
macera romanıf histoire d`amour
bilimkurguf science-fiction
matbaa harfim caractère
harf karakteri, fontf police
harf karakterif police de caractères
sabitmpl articles de papeterie
dolmakalemm stylo
kurşunkalemm crayon de papier
kâğıtm papier
mürekkepf encre

konuşmaf communication
dedikodum commérage
tartışmam débat
tartışmaf discussion
tartışmaf argument
sohbetf conversation
Now take the Lisan test in French

Language Book Store

Tip:-
The definite article "the" in french is written in four ways

Le for masculine nouns
La for feminine nouns
L' for masculine or feminine nouns begininning with a vowel
Les for plural nouns
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles