Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Kusina test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Kusina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

platito =

chádié
茶碟

chí

chōutì
抽屉

wēibōlú
微波炉
mesa =

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉

chōutì
抽屉

lājīxiāng
垃圾箱
silya =

bōlibēi
玻璃被

dāo

yǐzi
椅子

hùnhézhě
混合着
chopsticks =

cānchā
餐叉

kuàizi
筷子

shuǐhú
水壶

wǎn
pang-ihaw =

zhuōzi
桌子

kuàizi
筷子

kǎojià
烤架

kǎoxiāng
烤箱
kutsilyo =

guìchú
柜橱

dāo

chú guì
橱柜

kǎojià
烤架
tasa =

pánzi
盘子

bēizi
杯子

wǎn

chú guì
橱柜
microwave =

huǒlú
火炉

chōutì
抽屉

wēibōlú
微波炉

wǎn
mantel =

lājīxiāng
垃圾箱

zhuōbù
桌布

chúfáng
厨房

xǐwǎnjī
洗碗机
galong, pitsel =

chúfáng
厨房

tuōpán
托盘

huǒlú
火炉


lababo =

chú guì
橱柜

xǐdícáo
洗涤槽

cānchā
餐叉

pánzi
盘子
kutsara =

kǎoxiāng
烤箱

pánzi
盘子

chí

guìchú
柜橱
bandeha =

hùnhézhě
混合着

yǐzi
椅子

chōutì
抽屉

tuōpán
托盘
sandok =

chí

chángbǐngsháozi
长柄勺子

lājīxiāng
垃圾箱

yǐzi
椅子
paminggalan =

chúfáng
厨房

chú guì
橱柜

chōutì
抽屉

guìchú
柜橱
kalan =

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

dāo

chú guì
橱柜
makinang panlaba =

dāo

cānchā
餐叉

xǐyījī
洗衣机

wǎn
pinggan =

bōlibēi
玻璃被

dāo

chúfáng
厨房

pánzi
盘子
mangkok =

chú guì
橱柜

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wǎn

cānchā
餐叉
kahon ng mesa =

huǒlú
火炉

pánzi
盘子

chōutì
抽屉

yǐzi
椅子
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles