Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Pagkain test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Pagkain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

spaghetti =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

wèi zhǔguò de
未煮过的


pasta =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

gālí
咖喱

shuǐguǒ
水果

bǐng, gāo
饼, 糕
gulay =

shuǐguǒ
水果

Yìdàlì miànshí
意大利面食

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

táng
hilaw =

shuǐ

shuǐ

wèi zhǔguò de
未煮过的

Yìdàlì miànshí
意大利面食
harina =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

làobǐng
烙饼

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

miànfěn
面粉
sabaw =

tiáowèipǐn
调味品

Yìdàlì miànshí
意大利面食

tāng, gēng
汤, 羹

táng
tart =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

guǒ xiànbǐng
果馅饼

rénzào huángyóu
人造黄油
matamis =

rénzào huángyóu
人造黄油

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
kari =shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

gālí
咖喱
mamon =

bīngqílín
冰淇淋tángguǒ
糖果

bǐng, gāo
饼, 糕
keyk na keso =

làobǐng
烙饼

tāng, gēng
汤, 羹

gānlàobǐng
干酪饼

làobǐng
烙饼
pagkain =

tángguǒ
糖果

càiyáo
菜肴

làobǐng
烙饼

gānlàobǐng
干酪饼
mantikilya =

shuǐguǒ
水果

huángyóu
黄油
matamis =

tángguǒ
糖果

ròu

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜


asin =

tāng, gēng
汤, 羹

yán
karne =

tāng, gēng
汤, 羹

ròu

rénzào huángyóu
人造黄油

xì yuán miàntiáo
细圆面条
asukal =

gālí
咖喱

càiyáo
菜肴

bīngqílín
冰淇淋

táng
sponge cake =

táng

shuǐguǒ
水果

sōnggāo
松糕

ròu
isda =miànfěn
面粉

bǐng, gāo
饼, 糕

càiyáo
菜肴
sorbesa =shíwù
食物

bīngqílín
冰淇淋

ròu
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles