Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Pagkain test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Pagkain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pagkain =shuǐguǒ
水果

càiyáo
菜肴

miànfěn
面粉
tart =làobǐng
烙饼

shuǐguǒ
水果

guǒ xiànbǐng
果馅饼
pagkain =

sōnggāo
松糕

shíwù
食物

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

tángguǒ
糖果
sorbesa =

bīngqílín
冰淇淋wèi zhǔguò de
未煮过的

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
alak =

pútaojiū
葡萄酒

shuǐ

rénzào huángyóu
人造黄油

wèi zhǔguò de
未煮过的
kari =

huángyóu
黄油

gālí
咖喱

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
pantimpla =

càiyáo
菜肴

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

bīngqílín
冰淇淋

tiáowèipǐn
调味品
sponge cake =huángyóu
黄油

sōnggāo
松糕

bīngqílín
冰淇淋
gulay =

táng

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

miànfěn
面粉

bīngqílín
冰淇淋
karne =bīngqílín
冰淇淋

ròu

tiáowèipǐn
调味品
halamang madaling mabuwal gava ng saging =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

càiyáo
菜肴

Yìdàlì miànshí
意大利面食

shuǐguǒ
水果
matamis =

bǐng, gāo
饼, 糕

gānlàobǐng
干酪饼

yán

tángguǒ
糖果
prutas =

bǐng, gāo
饼, 糕

bīngqílín
冰淇淋

shuǐguǒ
水果

bīngqílín
冰淇淋
asukal =

càiyáo
菜肴

tángmiànfěn
面粉
sabaw =guǒ xiànbǐng
果馅饼

tāng, gēng
汤, 羹

sōnggāo
松糕
asin =

tiáowèipǐn
调味品

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

gānlàobǐng
干酪饼

yán
pancake =

yán

làobǐng
烙饼

pútaojiū
葡萄酒

huángyóu
黄油
harina =

miànfěn
面粉

tángguǒ
糖果

pútaojiū
葡萄酒


matamis =

bīngqílín
冰淇淋

tiáowèipǐn
调味品

bǐng, gāo
饼, 糕


hilaw =

wèi zhǔguò de
未煮过的

huángyóu
黄油

shíwù
食物

pútaojiū
葡萄酒
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles