Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Inumin test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Inumin category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cocktail =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

jīwěijiǔ
鸡尾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

shuǐ
inumin alkohol =

jiǔ

nǎixī
奶昔

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

lǜ chá
绿茶
tsaang verde =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

nǎixī
奶昔

lǜ chá
绿茶
tsa =

shuǐ

chá

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kāfēidòu
咖啡豆
inumin =

qìshuǐ
汽水

shuǐ

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

yǐnliào
饮料
katas ng kalabasa =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
champagne =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
cider =

jiǔ

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
port =

lǜ chá
绿茶

yǐnliào
饮料

fútèjiā
伏特加

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
tubig =

nǎixī
奶昔

yǐnliào
饮料

shuǐ

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
vermouth =

shuǐ

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
kape =

báilándì
白兰地

báilándì
白兰地

jiǔjīng
酒精

kāfēidòu
咖啡豆
alkohol, bisa ng alak =

jiǔjīng
酒精

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
vodka =

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

fútèjiā
伏特加
pop =

kāfēidòu
咖啡豆

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

lǜ chá
绿茶

qìshuǐ
汽水
tsokolate =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

lǜ chá
绿茶

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
gin =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
milkshake =

kāfēidòu
咖啡豆

nǎixī
奶昔

fútèjiā
伏特加

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
whisky =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

kāfēidòu
咖啡豆
sherry =

nǎixī
奶昔

xuělìjiǔ
雪梨酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles