Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Bansa test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Bansa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Indonesya =

yìn dù ní xī yà
印度尼西亚

dān mài
丹麦

lǎo wō
老挝

xiōng yá lì
匈牙利
Libano =

bèi níng
贝宁

lí bā nèn
黎巴嫩

yà měi ní yà
亚美尼亚

tú wǎ lú
图瓦卢
Tsad =

ā ěr bā ní yà
阿尔巴尼亚

mǎ ěr dài fū
马尔代夫

tè lì ní dá hé duō bā gē
特立尼达和多巴哥

zhà dé
乍得
lipunan =

jiā ná dà
加拿大

jiā ná dà
加拿大

shè huì
社会

bā hā mǎ
巴哈马
Austria =

ào dì lì
奥地利

jī lǐ bā sī
基里巴斯

sāi nèi jiā ěr
塞内加尔

shèng mǎ lì nuò
圣马力诺
Etiyopiya =

āi sāi é bǐ yà
埃塞俄比亚

bèi níng
贝宁

sī luò wén ní yà
斯洛文尼亚


Niherya =

xiǎo cūn zhuāng
小村庄

gē lún bǐ yà
哥伦比亚

ní rì lì yà
尼日利亚

sī luò wén ní yà
斯洛文尼亚
Benin =

bèi níng
贝宁

sāi shé ěr
塞舌尔

jiā ná dà
加拿大

nà mǐ bǐ yà
纳米比亚
America =

měi guó
美国

mǎ ěr dài fū
马尔代夫

è guā duō ěr
厄瓜多尔

duō mǐ ní kè
多米尼克
madla =

zhì lì
智利

ā màn
阿曼

mín zhòng, dà zhòng
民众, 大众

wǎ nǔ ā tú
瓦努阿图
Kapulong Solomon =

lì bǐ lǐ yà
利比里亚

suǒ luó mén qún dǎo
所罗门群岛gāng guǒ (bù lā chái wéi ěr -gāng guǒ shǒu dōu )
刚果(布拉柴维尔-刚果首都)
Burkina Paso =

mǎ lā wéi
马拉维

bù lóng dí
布隆迪

wén míng, wén huà
文明, 文化

bù jī nà fǎ suǒ
布基纳法索
Brunay =

bú dān
不丹

nǎo lǔ
瑙鲁

wén lái
文莱

xù lì yà
叙利亚
Guniya Ekuwatoryal =

chì dào jǐ nèi yà
赤道几内亚

ā màn
阿曼

bèi níng
贝宁

shèng jī cí hé ní wéi sī
圣基茨和尼维斯
Monggolya =

wén míng, wén huà
文明, 文化

méng gǔ
蒙古

mó luò gē
摩洛哥

hā sà kè sī tǎn
哈萨克斯坦
Andorra =

ài shā ní yà
爱沙尼亚

ān dào ěr
安道尔

zhōng guó
中国

sà mó yà
萨摩亚
Tonga =

jiā nà
加纳

lián hé wáng guó (yīng guó )
联合王国(英国)

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨

tāng jiā
汤加
mamamayan =

ní bó ěr
尼泊尔

ào dà lì yà
澳大利亚

shì mín
市民

ào dà lì yà
澳大利亚
Kenya =

bǎo jiā lì yà
保加利亚

kěn ní yà
肯尼亚

bù lóng dí
布隆迪

bú dān
不丹
Ingletera =

kē mó luó
科摩罗

yà měi ní yà
亚美尼亚

yīng guó
英国

bái é luó sī
白俄罗斯
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles