Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Bansa test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Bansa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Botswana =

ā gēn tíng
阿根廷

bó cí wǎ nà
博茨瓦纳

mó luò gē
摩洛哥

mǎ shào ěr qún dǎo
马绍尔群岛
Pransya =

yīng guó
英国

fǎ guó
法国

yě mén
也门

gāng guǒ (bù lā chái wéi ěr -gāng guǒ shǒu dōu )
刚果(布拉柴维尔-刚果首都)
Kambodya =

lái suǒ tuō
莱索托

ní jiā lā guā
尼加拉瓜

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨

jí ěr jí sī sī tǎn
吉尔吉斯斯坦
Israel =

lì táo wǎn
立陶宛

fó dé jiǎo
佛得角

jiā péng
加蓬

yǐ sè liè
以色列
Kolombya =

tāng jiā
汤加

gē lún bǐ yà
哥伦比亚

lì táo wǎn
立陶宛

mín zhòng, dà zhòng
民众, 大众
Eritria =

bō lán
波兰

è lì tè lǐ yà guó
厄立特里亚国

wěi nèi ruì lā
委内瑞拉

mèng jiā lā guó
孟加拉国
Turkya =

wū kè lán
乌克兰

mǎ dá jiā sī jiā
马达加斯加

zhà dé
乍得

tǔ ěr qí
土耳其
Algerya =

bǐ lì shí
比利时

xī sā hā lā
西撒哈拉

ā ěr jí lì yà
阿尔及利亚

bǎo jiā lì yà
保加利亚
bayan =

chéng zhèn
城镇

mǎ ěr tā
马尔他

zàn bǐ yà
赞比亚

fěi jì
斐济
Andorra =

lì táo wǎn
立陶宛

wēi dì mǎ lā
危地马拉

ān dào ěr
安道尔

sà ěr wǎ duō
萨尔瓦多
Beneswela =

měi guó
美国

shā tè ā lā bó
沙特阿拉伯

wěi nèi ruì lā
委内瑞拉

fàn dì gāng chéng
梵蒂冈城
Benin =

ā ěr bā ní yà
阿尔巴尼亚

bèi níng
贝宁

ruì diǎn
瑞典

mò xī gē
墨西哥
Kenya =

kěn ní yà
肯尼亚

xī bān yá
西班牙

nǎo lǔ
瑙鲁

méng gǔ
蒙古
Indonesya =

yìn dù ní xī yà
印度尼西亚

jiàn zhù, jiàn zhù wù
建筑, 建筑物

xiōng yá lì
匈牙利

wēi dì mǎ lā
危地马拉
Dominika =

wū gàn dá
乌干达

hǎi dì
海地

duō mǐ ní kè
多米尼克

xiōng yá lì
匈牙利
Mauritani =

máo lǐ tǎ ní yà
毛里塔尼亚

bù lóng dí
布隆迪

ài ěr lán
爱尔兰

yìn dù
印度
Belis =

bó lì zī chéng
伯利兹城

bō lì wéi yà
玻利维亚

è guā duō ěr
厄瓜多尔

ruì diǎn
瑞典
Heyorhiya =

fěi jì
斐济

yī lā kè
伊拉克

gé lǔ jí yà
格鲁吉亚

jié kè gòng hé guó
捷克共和国
Italya =

bù lóng dí
布隆迪

bā hā mǎ
巴哈马

bō lì wéi yà
玻利维亚

yì dà lì
意大利
Maldibas =

dān mài
丹麦

mǎ ěr dài fū
马尔代夫

ā gēn tíng
阿根廷

jiā péng
加蓬
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles