jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Gratis Svensk-Kinesisk Ordbok Vardagsrum test


You will now be tested on the Vardagsrum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


skärm

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

huìhuà
绘画
härd

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

diànshì
电视

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
målning

shōuyīnjī
收音机

huìhuà
绘画

chōutì
抽屉

jìsuànjī
计算机
liten matta

jìsuànjī
计算机

dìtǎn
地毯

xiǎo dìtǎn
小地毯

dìtǎn
地毯
video

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

jìsuànjī
计算机

dēng
vardagsrum

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯

yǐzi
椅子

qǐjūshì
起居室
fotografi

diànshì
电视

yǐzi
椅子

zhàopiàn
照片

zhuōzi
桌子
ljus

zhuōzi
桌子

dēng

yángshēngqì
扬声器

jìsuànjī
计算机
matta

huìhuà
绘画

diànshì
电视

dìtǎn
地毯

yáokòngqì
遥控器
television

chōutì
抽屉

diànshì
电视

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器
dator

bìlú
壁炉

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片
högtalare

yángshēngqì
扬声器

guìchú
柜橱

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子
bord

zhàopiàn
照片

zhuōzi
桌子

xiǎo dìtǎn
小地毯

lùxiàngjī
录象机
radio

zhàopiàn
照片

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片

lùxiàngjī
录象机
soffa

dēng

shāfā
沙发

yángshēngqì
扬声器

qǐjūshì
起居室
skåp

dēng

jìsuànjī
计算机

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子
fjärrkontroll

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

dēng

pínggāng
屏冈
stol

qǐjūshì
起居室

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉

dēng
öppen spis

zhàopiàn
照片

bìlú
壁炉

jìsuànjī
计算机

yáokòngqì
遥控器
lampa

shōuyīnjī
收音机

dēng

guìchú
柜橱

bìlú
壁炉


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles