Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Svensk-Kinesisk Ordbok Insekter test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Insekter category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fjäril =

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛
trollslända =

shī

qīngtíng
蜻蜓

cāngyíng
苍蝇

zhùmùchóng
蛀木虫
insekt =

zhīzhū
蜘蛛

shī

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫
bi =

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢
trämask =

wúgōng
蜈蚣

zhùmùchóng
蛀木虫

cāngyíng
苍蝇

qiūyǐn
蚯蚓
syrsa =

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子

qīngtíng
蜻蜓

máochóng
毛虫
kackerlacka =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máochóng
毛虫
mal =

é

mìfēng
蜜蜂

wén

shī
myra =

rùi

xiēzi
蝎子

máyǐ
蚂蚁

qiūyǐn
蚯蚓
gräshoppa =

cāngyíng
苍蝇

shī

máochóng
毛虫

zhàměng
蚱蜢
bugg =

jiǎn

xiēzi
蝎子

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
spindel =

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫

zhīzhū
蜘蛛

huángfēng
黄蜂
fluga =

shī

zhāngláng
蟑螂

rùi

cāngyíng
苍蝇
fjärilslarv, c mallarv =

zhùmùchóng
蛀木虫

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂

máochóng
毛虫
geting =

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛
daggmask =

huángfēng
黄蜂

qīngtíng
蜻蜓

húdié
蝴蝶

qiūyǐn
蚯蚓
mygga =

kūnchóng
昆虫

rùi

é

zhùmùchóng
蛀木虫
skorpion =

xiēzi
蝎子

mìfēng
蜜蜂

jiǎn

jiǎn
puppa =

jiǎn

kūnchóng
昆虫

wén

xīshuài
蟋蟀
lus =

wén

shī

zhùmùchóng
蛀木虫

zhāngláng
蟑螂
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles