Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Polaco Diccionario Número test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

diecisiete =

siedemnaście

tysiąc

osiem tzsięcy

czterdzieści dwa
once =

czterysta

cztery tysiące

dziewięćdziesiąt jeden

jedenaście
ochocientos =

czterdzieści

sześćdziesiąt jeden

osiemset

sto jeden
cuatro mil =

trzy

siedemnaście

sześćdziesiąt

cztery tysiące
dos mil =

dwa tysiące

siedemnaście

dwa

cztery tysiące
cuarenta =

czternaście

trzy

czterdzieści

dwa
treinta y dos =

osiem tzsięcy

trzydzieści dwa

liczba

cztery tysiące
veintidos =

osiem tzsięcy

szesnaście

trzydzieści jeden

dwadyieścia dwa
noventa =

dziewięćdziesiąt

dwadzieścia

dwadyieścia jeden

siedem tzsięcy
treinta =

sześć tzsięcy

trzydzieści

dwadyieścia jeden

sto dwa
veintiuno =

dwadyieścia jeden

sto milionów

dziesięć

dziewięć
veinte =

dziewięćdziesiąt

dwadzieścia

sto

siedem
catorce =

pięćdziesiąt

czternaście

dwieści jeden

sto dwa
cuatro =

dziewięćset

sto dwa

cztery

bilion
nueve =

dziewięć

dziewięć tzsięcy

miliard

jeden
doce =

czterdzieści dwa

czternaście

dwanaście

osiemnaście
tres =

trzy

trzydzieści jeden

osiem tzsięcy

trzynaście
doscientos y uno =

sześćdziesiąt

dwieści jeden

dwanaście

siedemdziesiąt jeden
cien y dos =

dwa tysiące

sto dwa

cztery

siedemnaście
quince =

siedemset

sto

piętnaście

liczba
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles