Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

maní =

huāshēng
花生

húluóbo
胡萝卜

mǐwǔgǔ
米五谷

tiáncàigēn
甜菜根
chirivía =

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
cebolla =

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱
legumbre =

càihuā
菜花

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yángcōng
洋葱

wāndòu
豌豆
repollo =

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
guisantes =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

húluóbo
胡萝卜

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
frijol =

càihuā
菜花

jiǔcōng
韭葱

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
grano de arroz =

dào, mǐ
稻, 米

tiáncàigēn
甜菜根

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǐwǔgǔ
米五谷
remolacha =

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
patata =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

tiáncàigēn
甜菜根

mǐwǔgǔ
米五谷
berenjera =

qiézi
茄子

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

wāndòu
豌豆

dàtóucài
大头菜
col =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

tiáncàigēn
甜菜根

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
soja =

mǐwǔgǔ
米五谷

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根
brócoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

huāshēng
花生

càidòu
菜豆

qiézi
茄子
nabo sueco =

càihuā
菜花

huāshēng
花生

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱
habichuela =

húluóbo
胡萝卜

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
zanahoria =

yángcōng
洋葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dàtóucài
大头菜

húluóbo
胡萝卜
arroz =

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

tiáncàigēn
甜菜根
coliflor =

càihuā
菜花

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
puerro =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles