Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grano de arroz =

mǐwǔgǔ
米五谷

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜
patata =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
repollo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

dàtóucài
大头菜
zanahoria =

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
nabo sueco =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜
nabo =

jiǔcōng
韭葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
chirivía =

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

huāshēng
花生
coliflor =

húluóbo
胡萝卜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米
col =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

tiáncàigēn
甜菜根

tiáncàigēn
甜菜根
berenjera =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

huāshēng
花生

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱
soja =

jiǔcōng
韭葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
arroz =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

luóbo
萝卜

huāshēng
花生

dào, mǐ
稻, 米
puerro =

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

mǐwǔgǔ
米五谷

dào, mǐ
稻, 米
legumbre =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
maní =

huāshēng
花生

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜
remolacha =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米

tiáncàigēn
甜菜根
habichuela =

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆
frijol =

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
brócoli =

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

húluóbo
胡萝卜
cebolla =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yángcōng
洋葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles