Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

puerro =

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱

mǐwǔgǔ
米五谷

jiǔcōng
韭葱
legumbre =

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

jiǔcōng
韭葱
col =

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
coliflor =

luóbo
萝卜

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
remolacha =

tiáncàigēn
甜菜根

huāshēng
花生

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米
patata =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

wāndòu
豌豆
repollo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǐwǔgǔ
米五谷

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆
brócoli =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

huāshēng
花生

càihuā
菜花

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
grano de arroz =

wāndòu
豌豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

mǐwǔgǔ
米五谷

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
cebolla =

dàtóucài
大头菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yángcōng
洋葱

dàtóucài
大头菜
habichuela =

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càidòu
菜豆
berenjera =

qiézi
茄子

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yángcōng
洋葱
nabo sueco =

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
guisantes =

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生

qiézi
茄子

càidòu
菜豆
chirivía =

wāndòu
豌豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
zanahoria =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
nabo =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

luóbo
萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
soja =

luóbo
萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
arroz =

dào, mǐ
稻, 米

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

yángcōng
洋葱

luóbo
萝卜
maní =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

huāshēng
花生

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles