Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

arroz =

huāshēng
花生

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米

mǐwǔgǔ
米五谷
brócoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
nabo sueco =

dàtóucài
大头菜

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
patata =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
zanahoria =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜

tiáncàigēn
甜菜根
repollo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
remolacha =

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

tiáncàigēn
甜菜根
col =

càidòu
菜豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

mǐwǔgǔ
米五谷
berenjera =

qiézi
茄子

wāndòu
豌豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
grano de arroz =

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
soja =

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
chirivía =

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
maní =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

huāshēng
花生
frijol =

huāshēng
花生

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
guisantes =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆

mǐwǔgǔ
米五谷
coliflor =

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

jiǔcōng
韭葱
legumbre =

mǐwǔgǔ
米五谷

huāshēng
花生

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
nabo =

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花
cebolla =

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
puerro =

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles