Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mariposa de la luz =

jiǎchóng
甲虫

é

zhùmùchóng
蛀木虫

zhàměng
蚱蜢
abeja =

é

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂
avispa =

zhāngláng
蟑螂

húdié
蝴蝶

huángfēng
黄蜂

zhùmùchóng
蛀木虫
corcoma =

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂

zhùmùchóng
蛀木虫
escorpión =

jiǎchóng
甲虫

zhùmùchóng
蛀木虫

xiēzi
蝎子

huángfēng
黄蜂
mosquito =

zhīzhū
蜘蛛

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

rùi
mosquito =

máyǐ
蚂蚁

jiǎn

huángfēng
黄蜂

wén
oruga =

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

zhàměng
蚱蜢

húdié
蝴蝶
tijereta, cortapicas =

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁

máyǐ
蚂蚁

wén
libula =

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓

kūnchóng
昆虫

wúgōng
蜈蚣
araña =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛

xiǎo kūnchóng
小昆虫
mariposa =

húdié
蝴蝶

jiǎn

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂
insekto =

huángfēng
黄蜂

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

kūnchóng
昆虫
saltamonte =

rùi

jiǎn

zhàměng
蚱蜢

huángfēng
黄蜂
hormiga =

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣
cucaracha =

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫
mosca =

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇

xiēzi
蝎子

rùi
chinche =

máochóng
毛虫

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiēzi
蝎子
capullo =

wén

huángfēng
黄蜂

húdié
蝴蝶

jiǎn
grillo =

zhāngláng
蟑螂

wén

xīshuài
蟋蟀

máochóng
毛虫
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles