Español-Chino Diccionario Tela test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Tela test

Currently 5 users online.

You will now be tested on the Tela category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tela vequera =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

máopí
毛皮

yángmáo
羊毛

sīxiàn
丝线
goma, cauche =

xiàng jiāo
橡胶

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革

miánbù
棉布
lona =

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布

fānbù
帆布

jùzhǐ
聚酯
algodón =

miánbù
棉布

jùzhǐ
聚酯

bùliào
布料

sīxiàn
丝线
tela =

zhībù
织布

huābiān
花边

miánbù
棉布

bùliào
布料
piel =

máopí
毛皮

miánbù
棉布

huāní
花呢

róngmiàngé
绒面革
nylon =

miánbù
棉布

nílóng
尼龙

jùzhǐ
聚酯

jùzhǐ
聚酯
tela, género =

bùliào
布料

huāní
花呢

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

fānbù
帆布
seda =

jùzhǐ
聚酯

duànzi
缎子

sīxiàn
丝线

fānbù
帆布
ante, gamuza =

sīxiàn
丝线

sīxiàn
丝线

pígé
皮革

róngmiàngé
绒面革
satén =

pígé
皮革

duànzi
缎子

bùliào
布料

fānbù
帆布
poliéster =

jùzhǐ
聚酯

bùliào
布料

pígé
皮革

sīxiàn
丝线
cuero =

pígé
皮革

sīxiàn
丝线

xiàng jiāo
橡胶

duànzi
缎子
lana =

yángmáo
羊毛

róngmiàngé
绒面革

pígé
皮革

máopí
毛皮
tweed =

máopí
毛皮

xiàng jiāo
橡胶

huāní
花呢

fānbù
帆布
encaje =

huābiān
花边

zhībù
织布

huāní
花呢

miánbù
棉布
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles