Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Escorpion =

tiānxiēzuò
天蝎座

chuánwěizuò
船尾座

xiānhòuzuò
仙后座

dìqiú
地球
apertura =

kǒngjìng
孔径

xiānhòuzuò
仙后座

tiāngēzuò
天鸽座

bōjiāngzuò
波江座
Reticulo =

huìxīng
彗星

dǎo xīng jìng
导星镜

wǎnggǔzuò
网罟座

cháilángzuò
豺狼座
Hornillo =

xiǎoxióngzuò
小熊座

tiānlúzuò
天炉座

huǒxīng
火星

tiānmāozuò
天猫座
universo =

shuāngyúzuò
双魚座

diāojùzuò
雕具座

yǔzhòu
宇宙

jùshézuò
巨蛇座
filtro =

yùfūzuò
玉夫座

lǚsèjìng
滤色镜

tiānwángxīng
天王星

míngwángxīng
冥王星
Dragón =

tiānlóngzuò
天龙座

běi miǎnzuò
北冕座

mùfūzuò
牧夫座

tiānmāozuò
天猫座
galaxia =

tiānézuò
天鹅座

xīngxì
星系

nán shízìzuò
南十字座

kǒngquèzuò
孔雀座
Ofiuco =

tiānchèngzuò
天秤座

liúxīng
流星

shéfūzuò
蛇夫座

yùfūzuò
御夫座
Lince =

jiēyǎn
接眼

xīngxì
星系

tiānmāozuò
天猫座

nán shízìzuò
南十字座
Erídano =

bōjiāngzuò
波江座

dàxióngzuò
大熊座

shìnǚzuò
室女座

míngwángxīng
冥王星
Sagitario =

tiānqínzuò
天琴座

rénmǎzuò
人马座

nán sānjiǎozuò
南三角座

dàxióngzuò
大熊座
Ave del Paraíso =

tiānyànzuò
天燕座

diāojùzuò
雕具座

xīng

fènghuángzuò
凤凰座
Caballito =

cāngyíngzuò
苍蝇座

chángshézuò
长蛇座

xiǎomǎzuò
小马座

chángshézuò
长蛇座
Dorada =

hǎiwángxīng
海王星

shuǐxīng
水星

jiànyúzuò
剑鱼座

hǎitúnzuò
海豚座
Escuadra =

tiānyànzuò
天燕座

jǔchǐzuò
矩尺座

fēimǎzuò
飞马座

luópánzuò
罗盘座
Hidra =

tàiyángxì
太阳系

jīngyúzuò
鲸鱼座

wèixīng
卫星

chángshézuò
长蛇座
Orión =

lièhùzuò
猎戶座

jùshézuò
巨蛇座

xiānhòuzuò
仙后座

dìqiú
地球
Perseo =

shuǐxīng
水星

cāngyíngzuò
苍蝇座

yīngxiānzuò
英仙座

xīngxì
星系
Osa Menor =

chuándǐzuò
船底座

xiǎoxióngzuò
小熊座

xíngxīng
行星

mùxīng
木星
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles