Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Lebreles =

lièquǎnzuò
猎犬座

jìng

wèixīng
卫星

jītǒngzuò
唧筒座
Lobo =

cháilángzuò
豺狼座

bōjiāngzuò
波江座

yuánguīzuò
圆规座

wèixīng
卫星
Pecis =

shuāngyúzuò
双魚座

rénmǎzuò
人马座

xíngxīng
行星

hǎiwángxīng
海王星
Cassiopeia =

jiēyǎn
接眼

chuánfānzuò
船帆座

xiānhòuzuò
仙后座

míngwángxīng
冥王星
Delfín =

tǔxīng
土星

shízhōngzuò
时钟座

shuāngyúzuò
双魚座

hǎitúnzuò
海豚座
Cochero =

yùfūzuò
御夫座

běi miǎnzuò
北冕座

huǒxīng
火星

tiāntùzuò
天兔座
apertura =

wǎnggǔzuò
网罟座

jùxièzuò
巨蟹座

kǒngjìng
孔径

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座
Popa =

chuánwěizuò
船尾座

fēiyúzuò
飞鱼座

lùbàozuò
鹿豹座

yuèqiú
月球
Osa Mayor =

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

jiànyúzuò
剑鱼座

dàxióngzuò
大熊座

xiǎoxíngxīng
小行星
Hornillo =

jīnxīng
金星

jùshézuò
巨蛇座

shuǐshézuò
水蛇座

tiānlúzuò
天炉座
Escultor =

tòujìng
透镜

tǔxīng
土星

yùfūzuò
玉夫座

jǔchǐzuò
矩尺座
Tauro =

tiānézuò
天鹅座

xiǎomǎzuò
小马座

jīnniúzuò
金牛座

shuǐshézuò
水蛇座
estrella =

xīng

tàiyáng
太阳

liùfēnyízuò
六分仪座

shuǐshézuò
水蛇座
Plutón =

shuǐxīng
水星

xiǎomǎzuò
小马座

xiǎoxíngxīng
小行星

míngwángxīng
冥王星
lupa =

yùfūzuò
御夫座

nán miǎnzuò
南冕座

tòujìng
透镜

lièhùzuò
猎戶座
sistema solar =

jǔchǐzuò
矩尺座

xíngxīng
行星

tàiyángxì
太阳系

cāngyíngzuò
苍蝇座
Carnero o Aries =

diāojùzuò
雕具座

diāojùzuò
雕具座

tiānxiēzuò
天蝎座

báiyángzuò
白羊座
Maquina Neumática =

tàiyáng
太阳

jītǒngzuò
唧筒座

luópánzuò
罗盘座

shuǐshézuò
水蛇座
Mesa =

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

shānànzuò
山案座

fēimǎzuò
飞马座

chuánwěizuò
船尾座
Octante =

xíngxīng
行星

xīng

mùfūzuò
牧夫座

nán jízuò
南极座
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles