Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Religião test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Religião category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

discípulo, discípula =

xìntú
信徒

shàngdì
上帝

cìfú
赐福

xǐlǐ
洗礼
anjo =

tiānshǐ
天使

mùdì
墓地

shǐtú
使徒

jìngfèng
敬奉
abençoar =

mùdì
墓地

zōngjiào de
宗教的

cìfú
赐福

shénfù
神父
céu =

yóutàirén
犹太人

shénfù
神父

tiāntáng
天堂

chànhuǐ
忏悔
vigário =

yùyánjiā
预言家

yóutàirén
犹太人

jìngfèng
敬奉

jiàoqū mùshī
教区牧师
budista =

sēnglǚ
僧侣

zōngjiào de
宗教的

jiàoqū mùshī
教区牧师

fójiào
佛教徒
confessionário =

pǔbiàntú
普遍徒

jiàotáng
教堂

chànhuǐshì
忏悔室

shénfù
神父
batismo =

xǐlǐ
洗礼

chànhuǐshì
忏悔室

qídǎowén
祈祷文

shèngjīng
圣经
oráculo =

jīdū
基督

shényù
神谕

tiāntáng
天堂

shèngdì
圣地
santuário =

cìfú
赐福shèngdì
圣地

shǐtú
使徒
divino =

dìyù
地狱

shàngdìde
上帝的

guāncai
棺材

shǐtú
使徒
bênçao =

jīdūjiào
基督教

lābǐ
拉比

zhǔjiào
主教

xìngshì
幸事
templo =

sādàn
撒旦

fójiào
佛教

jiàoqū mùshī
教区牧师

miàoyǔ
庙宇
cristão, cristã =

shényù
神谕

jīdūtú
基督徒

qīngzhēnsì
清真寺

shàngdì
上帝
budismo =

fójiào
佛教

zhǔjiào
主教

shèngzhí
圣职

zōngjiào
宗教
judeu, judia =

yóutàide
犹太的

mùsīlín
穆斯林

tiānshǐ
天使

xiūnǚ
修女
religioso =

shàngdìde
上帝的

mùsīlín
穆斯林

zōngjiào de
宗教的

shényù
神谕
freira =

chànhuǐshì
忏悔室

zōngjiào de
宗教的

xiūnǚ
修女

jīdūtú
基督徒
confissão =

shèngjiéde
圣洁的

pǔbiàntú
普遍徒

qídǎowén
祈祷文

chànhuǐ
忏悔
rabino =

shàngdì
上帝

jīdūjiào
基督教

lābǐ
拉比

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles