Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dicionário Português-Chinês Elemento test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Elemento category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ítrio =ā

dìng

yǒu
frâncio =

zhōngzǐ
中子

fāng
hidrogênio =qīng
tantálio =

kāi

jiādàn
ósmio =

liú

tiě

yǎng

zhōngzǐ
中子
estanho =měi

xiù

diànzǐ
电子
tálio =jīn

láo

shé
escândio =

kàng

jiǎ

fèi

fán
fósforo =

měnglìn

zhōngzǐ
中子
tungstênio =

diǎn

nuǒ
lutécio =fèi
manganês =měng

dìng

yīn
cobalto =

tiě

méi

èr


bromo =

kāi

xiùpéi
oxigênio =

nuǒyǎng

bèi
carbono =

tiě

yǎng

tàn

diǎn
urânio =

niè

nuǒ

yóu

tiě
iodo =ā

diǎn

āi
actínio =

yín

qiú

shé

ā
háfnio =

jiá

léi
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles