jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionaries

Słownik Polsko-Grecki Liczba test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Liczba category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!


dziewięć =

εννέα

εξήντα

είκοσι επτά

δεκαεπτά
sześć tzsięcy =

δεκατέσσερα

είκοσι εννέα

έξι χιλιάδες

τετρακόσια
jeden =

είκοσι ένα

ένα

χίλια ένα

πενήντα ένα
trzynaście =

τριάντα δύο

είκοσι εννέα

δεκατρία

ένα δισεκατομμύριο
trzydzieści jeden =

τριάντα ένα

πέντε χιλιάδες

είκοσι εννέα

ένα δισεκατομμύριο
sto =

εκατό

ένα τρισεκατομμύριο

δεκαεννέα

έντεκα
dziewięćdziesiąt jeden =

οκτώ

δέκα δισεκατομμύριο

πενήντα

ενενήντα ένα
sto jeden =

εξακόσια

ογδόντα

πεντακόσια

εκατόν ένα
siedemdziesiąt =

εβδομήντα

δεκατρία

δεκαέξι

είκοσι τρία
dwieści =

ένα εκατομμύρια

διακόσια

δεκατέσσερα

πενήντα
milion =

ένα εκατομμύρια

τετρακόσια

ενενήντα ένα

ενενήντα
dziesięć =

επτά χιλιάδες

δέκα

διακόσια

τριακόσια
trzydzieści =

δεκατέσσερα

είκοσι τρία

μηδέν

τριάντα
pięćdziesiąt =

πενήντα

δύο

επτά χιλιάδες

δεκαοχτώ
osiem =

δύο

τέσσερις χιλιάδες

ενενήντα

οκτώ
dziesięć miliardów =

χίλια

πενήντα ένα

δέκα δισεκατομμύριο

δεκαέξι
osiemdziesiąt =

πενήντα

ογδόντα

πέντε

δεκαεπτά
czterysta =

τετρακόσια

δεκαεπτά

εκατό εκατομμύρια

αριθμός
dziewięćdziesiąt =

εβδομήντα

τρία

πεντακόσια

ενενήντα
dwadyieścia siedem =

είκοσι τέσσερα

ένα

ένα

είκοσι επτά
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk
contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles